De Grote Piramide van Gizeh is niet door Cheops gebouwd

Science

In de pool sience staat momenteel een artikel waarin tal van aanwijzingen staan dat de Grote Piramide van Gizeh niet door pharao Cheops kan zijn gebouwd.

Ten tijde van Cheops bestond de oude Egyptische beschaving pas 500 jaar volgens de Egyptologen.

De hoeveelheid kennis die de bouwers van de Gote Piramide bezaten, was echter ontzagwekkend. Het is onmogelijk voor een pas ontstane beschaving om in zo'n korte tijd de kennis op te doen die de bouwers van de Grote Piramide bezaten. Die bewering is te vergelijken met de bewering dat de beschaving van de moderne mens rond het jaar 1500 is ontstaan en dat de Rolls Roys de allereerst auto was die door die moderne mens is gemaakt.


Lees het volledige artikel en maak kans op een aardig YP bedrag

Lees het volledige artikel hieronder en geef een hartje aan dat artikel plus een reactie als het je aanspreekt. Als het artikel de pool wedstrijd wint, delen de stemmers via hun reactie in de poolwinst mee met een aardig YP bedrag.

#science