Update: herinnering van Drs. N.


Beste mensen van Yoors,

Al mijn artikelen (onder andere over een historisch maar nog altijd actueel thema!) zijn vanaf nu vrij toegankelijk voor iedereen.

Ik hoop dat u mijn artikelen met net zoveel aandacht en interesse zult lezen als waarmee ik ze geschreven heb!


Hartelijke groet en fijn weekeinde,
Drs. N.

#science #nadenken   #mededeling #herinnering   #schrijven   #artikel   #informatie   #wetenschap   #archeologie   #geschiedenis #history