Hoe zal ik het zeggen?

UITDAGING: schrijf een shortstory van één zin

shortstory

In één zin -

Voor het eerst sinds jaren dook opeens weer, totaal onverwacht, die verontrustende gedachte in mijn hoofd op, een gedachte die naar ik me nu realiseer in de loop der tijd en op een wel zeer subtiele wijze ongemerkt steeds verder naar de achtergrond verdween om uiteindelijk bijna onvindbaar in de figuurlijk verste uithoeken van mijn geheugen te worden opgeslagen, met als gevolg dat ze na het verstrijken van een onbepaalde tijd bijna voorgoed in de nauwelijks te ontsluiten vergetelheid van mijn diepe onderbewustzijn was weggezakt, waardoor, min of meer voorspelbaar als je het achteraf beschouwt, de allesoverheersende energie van die betreffende ongewenste en verstorende gedachte die steevast in al mijn doen en laten aanwezig was in de tijd dat ze nog een prominente rol speelde tijdens de dagelijkse beslommeringen die mijn leven toentertijd beheersten, met het verstrijken van de tijd langzaam maar zeker was getaand tot een nauwelijks merkbaar en daardoor moeilijk nader te bepalen, vaag gevoel van onrust en ongedurigheid, een gevoel dat zich telkens wanneer het mij weer op onverwachte momenten bekroop, uitte in een op die momenten onverklaarbare, nerveuze tic waarbij de spieren van de linkerkant van mijn gelaat zich gedurende een tiental seconden in een zeer rap tempo plachten samen te trekken, waarop ik dan vervolgens middels opperste concentratie mijn uiterste best moest doen om mijn gezicht weer in de normale plooi terug te brengen wat, zoals u zich wellicht kunt voorstellen, een bijzonder vervelende situatie is waarbij ik dan tot overmaat van ramp ook nog eens opkomende gevoelens moest proberen te onderdrukken welke een mix waren van schaamte en opgelatenheid, al met al een combinatie van ongewenste en in zekere zin ook gevaarlijke factoren die mogelijk onherstelbare schade zouden kunnen aanbrengen aan de geplande uitkomst van de interacties die ik op dergelijke momenten met meestentijds zakelijke gesprekspartners aan het voeren was, iets wat ik uiteraard tot een minimum moest trachten te beperken om zodoende desondanks toch nog het van te voren geplande zakelijke dan wel persoonlijke succes zeker te kunnen stellen – en dat valt om de dooie dood niet mee, dat kan ik u wel vertellen!