Sinh con tháng 7 năm 2023


Tháng 7 âm lịch trong năm Quý Mão là có thiên can Canh, địa chi Thân và ngũ hành tháng là Kim. Do đó, em bé sinh tháng này có mối quan hệ ngũ hành tương hỗ với ngũ hành của năm 2023 là Kim - Kim Bạch Kim.
Đọc thêm thông tin tại: https://phongthuyso.vn/sinh-con-thang-7-am-nam-2023-tot-khong.html