Het slijmspoor loopt naar boven


het voorafgaande deel vind je hier:

De deur van het Pietenhuis staat open

Na tien minuten staat het gezelschap van Sinterklaas voor een grote deur. In het spaarzame licht is nog juist te zien dat de deur roodgeverfd is.

“We zijn er Sinterklaas”, zegt de Hoofdpiet. “Achter deze deur is een trap die omhoog naar het Pietenhuis leidt.”

“Fijn dat we er nu eindelijk zijn. Hopelijk komen we niet voor nog meer verrassingen te staan, want ik zie dat het slijmspoor naar de deur loopt en daar ophoudt.”

“We laten de Schoonmaakpieten de boel zo wel schoonmaken, Sinterklaas. [tegen de Sleutelpiet] Maak de deur open zodat Sinterklaas naar binnen kan.”

De Sleutelpiet haalt een bos sleutels tevoorschijn en zoekt de sleutel van het Pietenhuis op. Hij kiest een grote sleutel met een indrukwekkende baard uit de bos. Op het moment dat hij de sleutel in het slot wil steken, merkt hij dat de deur op een kier staat.

“De deur is al open, hij zat niet op slot….”, mompelt de Sleutelpiet verbaasd terwijl hij de deur verder openduwt.

Achter de deur bevindt zich een lange, smalle trap die omhoog naar het Pietenhuis leidt.

“Zie ik het nu goed? Het slijmspoor loopt achter de deur door, het gaat de trap op naar boven” wijst Sinterklaas met zijn witgehandschoende hand naar het slijmspoor dat de trap op loopt.

“Maakt u zich maar geen zorgen, Sinterklaas. De schoonmaakpieten ruimen dat strakjes allemaal wel op. Past u maar goed op dat u niet uitglijdt over dat slijm als u naar boven loopt. Geeft u mij uw staf maar, dan kunt u zich aan de trapleuning vasthouden.”

“Dank je wel Hoofdpiet, dat is heel attent van je”, zegt Sinterklaas terwijl hij zijn staf overhandigt. “En zeg tegen de Sjouwpieten dat ze goed uitkijken en niet uitglijden, anders valt mijn whisky straks nog kapot.”

“Komt allemaal goed, Sinterklaas. Maakt u zich maar geen zorgen.”

Voorzichtig klimt het gezelschap van Sinterklaas de trap op naar boven, naar het Pietenhuis.”


Lees verder: