Meer leven overhouden op het einde van de maand


De meeste onder ons hebben de opvoeding meegekregen om in 't leven hard te werken zodanig we ons alles kunnen permitteren. Onder deze 'alles' wordt vooral verstaan, luxe hebbedingetjes of zo versta ik het 'nu' vooral.

Dus heel mijn leven heb ik hard gewerkt, steeds 2 jobs gehad én alle dagen de voeten onder mijn lijf uitgelopen. En ja, ik heb mezelf of mijn zoon nooit iets tekort moeten doen, of toch wel? Daar ga ik later verder op in.

Hard werken en een hoger inkomen wat als gevolg meebrengt dat je je iets meer materiële luxe kunt permitteren, je gaat mee met de flow. Een rechtstreeks gevolg hierop en wat in eerste instantie minder opvalt, is dat je op het einde van de maand nog steeds maar nét genoeg verdient om alles te kunnen betalen, je wordt dus niet per definitie rijker. Vandaar dat men dikwijls ook zegt dat iedereen leeft naar zijn inkomen. Iemand die 2000 euro verdiend én een ander die 3000 euro op de maand verdiend, zullen bij benadering evenveel overhouden op het einde van de maand, nét genoeg om alles te kunnen betalen, dus. Natuurlijk zijn er hier uitzonderingen op die hun geld vanaf dag 1 goed besteden én het inzicht hierin al van jongs af aan mee hadden. Bij mij heeft dat dus langer geduurd én één specifiek boek heeft mij daarbij de ogen geopend, 'Rijke pa arme pa van Robert Kiyosaki', een echte aanrader. Spijtig dat ik het op zo'n late leeftijd in handen heb gekregen, moest ik dit gelezen hebben op jonge leeftijd, had mijn leven er anders uitgezien, maar niets verloren, ik heb het overgedragen op mijn zoon.

Robert Kiyosaki, heeft mijn inzichten op een positieve manier verandert, mijn oorspronkelijke schoolopleidingen in vraag doen stellen. Conclusie is dat ik eigenlijk een totaal verkeerde start heb genomen wat betreft financiële groei wat rechtstreeks mijn groei tot een leven met minder vrijheden heeft beïnvloed. Ik heb mezelf steeds meer tot slaaf gepromoveerd in plaats van werkelijk té leven. Hard werken is niet de oplossing, slim werken is een ander gegeven met duidelijk andere gevolgen.

En natuurlijk ben ik niet de enige, want ook als ik kennissen, vrienden of familieleden hun verhaal hoor doen, komt het bij hen op hetzelfde neer, ze komen allemaal net toe op het einde van maand, gelijk welke functie zij ook uitoefenen en of ze nu alleenstaand zijn of met 2- verdieners. En zoals iedereen weet, meer inkomen is zwaarder belast en in België laten ze daar geen gras overgroeien.

Met de wetenschap die ik nu heb en met de weinige mogelijkheden die ik heb, probeer ik dagelijks toch te werken aan een leven met meer vrijheden én minder werkverplichtingen. En ik moet toegeven dat ik op het einde van de maand inderdaad meer overhoud. Ik laat me niet meer verleiden door reclame over de laatste nieuwe snufjes en bij alles wat ik wil aankopen denk ik 2 keer na of ik het werkelijk wel nodig heb of het mijn leven positief kan veranderen. Ik streef naar een 'eenvoudig' leven met veel meer persoonlijke vrijheden. Meer genieten zolang het nog kan.

Mijn conclusie is dan ook dat ik niet beter leefde toen mijn inkomen hoger lag, integendeel, ik haal nu veel meer uit het leven. Nieuwe verdienmogelijkheden worden ook gewikt en gewogen, want ik wil vooral meer 'leven' overhouden aan het einde van de maand.