Soullage: kunst die de ziel beroert


Soullage.

Ik kwam het woord soullage voor het eerst tegen via @karina.staal . Ik vind het een prachtig woord, het spreekt tot de verbeelding.

De woorden soul en collage, samengevoegd, vormen een soullage.

Een soullage bestaat uit verschillende elementen (collage) met een inhoud (soul) die snaren raakt bij degene voor wie de soullage bestemd is. De maker van de collage 'laadt' de soullage tijdens het maken met energie die kenmerkend is voor het onderwerp  en aansluit op de energie van de ontvanger, op een manier die die energie versterkt.

Het onderwerp van de soullage kan iets zijn dat speciaal voor één specifieke ontvanger bestemd is, maar het kan ook een generiek karakter hebben waardoor snaren raakt bij meerdere ontvangers.

De totstandkoming.

Een soullage kan op verschillende manier, met verschillend middelen tot stand komen. Hoe, dat hangt af van degene die de soullage maakt. Het is hoe dan ook een creatief proces dat uniek en kenmerkend is voor de maker. Intuitie speelt een grote rol in het creatieve proces dat uiteindelijk een soullage oplevert.

Ik maak onder andere websites. Het maken van een website is (voor mij althans) een creatief proces. Alle onderdelen van een website tezamen vormen dan als het ware een collage die het onderwerp van de website weergeven en wel op zo'n manier dat het de doelgroep van die website aanspreekt. Als dat gebeurt, dan is de energie die ik in die collage heb gestopt, aangekomen en is het doel bereikt.

Ook maak ik graag photoart. Daarvoor geldt in principe hetzelfde. Het uiteindelijke resultaat toont op een subtiele manier een bepaald onderwerp dat aanspreekt bij degenen die in dat onderwerp geinteresseerd zijn. Door de energie die het uitstraalt wordn bepaalde snaren geraakt en komt een verbinding tot stand tussen het onderwerp en de waarnemer.

Balinees Hinduisme.

De onderstaande photoart toont verschillende elementen van het Balinese Hinduisme. De diverse elementen van de oorspronkelijke foto worden dank zij verschillende fotobewerking programma's op een totaal andere manier weergegeven, waardoor bepaalde aspecten van het Balinese Hinduisme op een unieke manier versterkt worden weergegeven.

Als het je aanspreekt, dan heb jezeer zeker een energetische binding met Bali en het Balinese Hinduisme.


soullage