Spirituele feesten in september


September is de maand van de oogst: de zomer loopt op zen einde en de dagen korten merkbaar weer in. Toch kunnen we ook nog genieten van een nazomer en zo nog één keer warmte tanken voor de voor ons liggende koude periode. Dit is ook de tijd waarin de rozenbottels en de vlier gaan rijpen. Deze zullen we in de wintertijd goed kunnen gebruiken in de vorm van siroop of jam. Het is ook een uiterst geschikt moment om de eerste jaarbalans op te maken. Wat heeft u dit jaar geoogst? Hebben de inspanningen vrucht afgeworpen? Bent u tevreden en kan u reeds zonder veel zorgen achteroverleunen? Of staat u nog vlak voor de finish en moet er nog een tandje bijgestoken worden?

De Eleusische mysteriën

De feesten van deze maand stonden in het teken van verlies en scheiding. In het oude Griekenland vonden te midden van september de Eleusische mysteriën plaats. Deze waren ter ere van de Godin Demeter en haar dochter Persephone. De feestelijkheden herinneren ons aan de pijn die verlies en scheiding ons doen, vooral wanneer het een kind betreft. ZE weerspiegelen echter ook de kringloop van de natuur: het leven dat zich terugtrekt tot het volgende voorjaar. Want pas dan zal Persephone haar moeder op aarde terug bezoeken. Tot die tijd moet ze volgens de legende verblijven bij haar echtgenoot Hades, in de onderwereld. De mysteriën duurden meerdere dagen. De inwijdelingen liepen van Athene naar zee om zich daar ritueel te reinigen. Elk van hen bracht ook een biggetje mee dat aan beide godinnen werd geofferd. Hierna werden de inwijdelingen naar Eleusis gebracht, waar zij gedurende twee dagen vastten. Op de laatste dag werden zij dan ingewijd en ontvingen hierbij de heilige drank kykeon. Daarbij namen ze ook deel aan geheime en symbolische riten om hun inwijding te bekrachtigen, met als laatste gezamenlijke handeling een drankoffer.

Traditionele feesten en rituelen in september

1 september - Feest van de Indische godin Lakshmi

Laksmi is de godin van het aardse geluk. Zijn brengt de mens gezondheid, vrolijkheid en rijkdom. Zij is de gemalin van de zonnegod Vishnu. Sinds het begin der tijden drijft Laksmi op een Lotusbloem. Deze bloem geldt in heel Azië (en ook daarbuiten) als een zinnebeeld van verlichting. Lakmsi is bovendien de heerseres over het spirituele leven.

Voer ter ere van haar, in goed gezelschap van vrienden en vriendinnen, een ritueel uit waarin je vraagt om verlichting en helderheid op uw verdere spirituele weg.

13 september - Feest van de godin Venus

Venus of Aphrodite is de godin van de liefde, familie, harmonie en schoonheid. Het banket van Venus is een ontvangst van mensen van die zij houdt. .Op deze dag voelen we de liefde en tederheid van Venus in het bijzonder. En dit gevoel plant zich nadien voort onder onze medemensen.

Grote stenen in de nabijheid van een hoge boom zijn een heiligdom voor Venus. Richt daar ter ere van haar een altaar in en offer daarop rozen, gedroogde vruchten en mosselen. Zij zal u hiervoor dankbaar zijn en u graag bij uw liefdesrituelen steunen. Dit is ook een dag om uw geliefde extra te verwennen. Bent u single? Vraag dan Venus of Aphrodite tijdens het ritueel om een juiste partner op uw weg te sturen.

history

Laksmi