Social media deel-hack


Maak het delen van je blog minder tijdrovend. Yoors heeft een deeltool, Smart Social geheten. Lees er meer over in dit artikel:

Als jij liever zelf het delen in de hand hebt, lees dan verder.

Maak gebruik van een andere deeltool.

Bijvoorbeeld Hootsuite. Met een gratis account kun je voor 3 social media accounts deelacties inplannen.

https://hootsuite.com/plans/free-offerings

Of maak een excel-bestand

Mits je daarmee (of een soortgelijk programma) overweg kunt.

Hoe doe je dat?


  1. Maak 5 kolommen: Platform, soort, geschikt voor, naam en bijzonderheden
  2. In de laatste kolom kan bijvoorbeeld staan: "Alleen onder daarvoor bestemd bericht".
    Want er zijn Facebookgroepen die een vast bericht (per dag bijvoorbeeld) in de groep zetten. Daar moet je dus delen in een reactie en niet als losse post.
    Hoe dan ook, neem altijd de groepsomschrijving in acht.
  3. Sorteer op volgorde van de kolommen (alleen voor gevorderden)
  4. De naam koppel je een klikbare link aan.
    Zie voorbeeld: Als ik in mijn eigen excel-bestand de ctrl-toets indruk en klik op "Yoors bloggers", opent die link zich in de browser


(Mijn lijst is aanzienlijk groter dan deze 2 regels die ik als voorbeeld noem.
Zo zijn er voor mij ook links waar ik o.a. muziek of creatieve dingen deel.)


Sla het document zodanig op dat je het makkelijk kunt terugvinden

En dan?

Als jij een blog wilt gaan delen, open je het Excel bestand.
Zo kun jij een voor een de groepen nagaan OF je er wilt delen en/of dat al gedaan hebt. Ik vink dan tijdelijk in een volgende kolom aan dat ik die al gehad heb. Zo zou je het delen kunnen verdelen over de dag.

Succes ermee!

More