fyi


#fyi Op een smartphone ziet de talenkeuze er zo uit. M.i. zou dat wat meer naar rechts mogen.