Kim

Lid sinds: 14-10-2019

#Onderwijs
18Nov2019
Wat is Typ 10?
Kim

#Onderwijs Typ10 is een unieke methode om blind te leren typen, speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 9 jaar, om gemakkelijker te leren typen met tien vingers. Alle kinderen kunnen leren typen met deze methode, ook kinderen met fijn-motorische problemen, dyspraxie, dyslexie, automatisatieproblemen, dysorthografie, AD(H)D, ASS,... Er worden meerdere leerkanalen tegelijkertijd aangesproken (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren…) om de letterposities te ontdekken, de vingerverplaatsing te oefenen en uiteindelijk het blind typen te automatiseren. Het tempo van het typen is aangepast aan het schrijftempo van het kind. Er is geen sprake van tijdsdruk. De lessenreeksen zijn zo opgebouwd dat er bij iedere les een andere vinger aan bod komt. De uiteindelijke doelstelling van Typ 10 is het blind leren typen met 10 vingers. Blind leren typen De 5 grote valkuilen in het leren blind typen: Kinderen die leren aan de hand van een herhalingsmethode verliezen snel hun motivatie. Door repetitieve lettercombinaties over te typen verliest men snel de concentratie. Door een tijdsdruk op te leggen, vormt er zich een extra barrière in het leerproces. Doordat men niet alle letters correct kan typen is het moeilijker om naar het volgende niveau te gaan, hierdoor wordt het kind zwaar geconfronteerd met hun kunnen maar vooral met hun NIET kunnen => faalangst wordt gevoed! Door enkel herhaling te gebruiken, in welk jasje dan ook, duurt de methode zeer lang voordat men een bepaalde basis heeft opgebouwd om de vaardigheid blind typen te beheersen. Typ 10 Typ 10 wordt in veel gevallen aangeboden door gediplomeerde logopedisten.  Er kan gewerkt worden in kleine groepjes (meestal maximum 5) of individueel.  Een typsessie duurt ongeveer 60 minuten (per week) en het hele pakket omvat 10 lessen.  Bij sommige aanbieders van Typ 10, moet het kind een eigen laptop meebrengen.  Bij andere mag het kind op de laptop van de logopediste werken.  Er wordt een los toetsenbord aan de laptop gekoppeld omdat de toetsen bij geïntegreerde toetsenborden van laptops, wat dicht bij elkaar staan voor kinderen. Je kind krijgt zijn/haar Typ 10 boekje mee naar huis om te oefenen. Sommige logopedisten werken echter al met een software programma, zodat je de oefeningen online kan maken. Er wordt gewerkt met kleurtjes (stickers), die op het toetsenbord worden gekleefd. Er wordt gevraagd om je kind dagelijks 10 tot 15 minuten te laten oefenen. Op het einde van de 10 lessen krijgt je kind een Typ 10 diploma. 10 lessen Les 1: De letters van de linker wijsvinger (r, t, f, g, v, b) Les 2: De letters van de rechter wijsvinger (u, y, j, h, komma, n) Les 3: De letters van de linker middelvinger (e, d, c) en de letters van de rechter middelvinger (i, k, puntkomma) Les 4: De letters van de linker ringvinger (z, s, x) en de letters van de rechter ringvinger (o, l, dubbele punt) Les 5: De letters van de linker pink (a, q, w) en de letters van de rechter pink (p, m, =) Les 6: Herhaling van alle letters zonder hoofdletters Les 7: Het leren typen met de shift-toets (hoofdletters, vraagteken en punt) Les 8: Cijfer rij met shift en numeriek klavier Les 9: Specials en herhaling Les 10: Evaluatie en uitreiking van het Typ 10 diploma Fouten maken MAG Bij Typ 10 wordt er nadruk gelegd op het feit dat 'fouten maken mag'. Typ 10 is er niet op gericht om deze fouten af te straffen, maar juist om ze op te sporen en te verhelpen. Dit kan perfect met Typ 10 omdat er in kleine groepjes of individueel gewerkt wordt. Typ 10 kostprijs Typ 10 is niet echt goedkoop te noemen. Prijzen kunnen variëren van aanbieder, maar meestal gaan deze van +/- 150 in groep tot +/-200 euro individueel. Bron: Eigen ervaring - mijn dochter volgt Typ 10 Kopafbeelding en foto 1 zijn afkomstig van Unsplash Lees meer Hoeveel schermtijd is gezond voor kind? Hoe zorg je ervoor dat je kind meer sport? Review tekenfilm - Everest de jongste yeti Ipadkinderen hebben andere hersenen Mazelen slopen je immuunsysteem Voetballen is goed voor de botten van je kind Maken muzieklessen kinderen slimmer? Veel meer ongelukken met trampolines

#stress
18Nov2019
Waarom aardige mensen langer leven
Kim

Aardige mensen leven langer, zegt Daniel Kessler, wetenschapper en directeur van het gloednieuwe Bedari Kindness institute. Volgens Daniel komt dit omdat stress kan onderverdeeld worden in goede en slechte #stress, waarbij het logisch is dat slechte stress negatief is voor een mens.  Samenleven met mensen die weinig belangstelling voor je hebben of, erger nog, ronduit onaardig zijn is slecht voor je. Het verkort je leven, letterlijk. Omgekeerd is vriendelijk zijn voor anderen en goed behandeld worden door mensen juist goed voor je. Vriendelijk zijn en je best doen om iets aardigs te doen voor een ander verlagen je bloeddruk. Het helpt ook tegen depressies en angsten. Daniel Kessler Dr Kelli Harding Dr. Kelli Harding, onderzoeker aan Columbia University en auteur van 'The Rabbit Effect', is het daar helemaal mee eens. De titel van haar boek verwijst naar een studie uit de jaren 70, die uitgevoerd werd met konijnen. Bij een deel van de onderzochte konijnen waren de resultaten veel beter dan bij de rest van de onderzoekspopulatie. De wetenschappers wilden weten hoe dat mogelijk was. Het bleek dat de konijnen die werden verzorgd door een uitzonderlijk aardige onderzoeker het veel beter deden. Als wetenschapper was ik geschokt. Het leek me een urgente boodschap. Vriendelijkheid kan veel teweeg brengen en het helpt mensen te navigeren in de wereld. Dr Kelli Harding Bron Kopafbeelding is afkomstig van Unsplash Foto 1 is afkomstig van Unsplash Lees meer Hoe kan je stress verminderen? Hoe zie je dat een dier verdrietig is? Wat kun je eraan doen? Waarom hebben mensen een hekel aan veganisten? Mensen die vloeken maken betere vrienden Hoe stel je grenzen als je familie geld over de balk smijt? Waarom roddelen mensen? Dronken ben je gewoon jezelf

#Azerbeidzjan
17Nov2019
Waarom noemt men Azerbeidzjan het land van vuur?
Kim

Een bijwerking van de overvloedige aardgasreserves van het schiereiland Absheron van Azerbeidzjan , is dat ze soms naar de oppervlakte lekken en er spontaan brand ontstaat. Dat wordt Yanar Dag genoemd. De Venetiaanse ontdekkingsreiziger Marco Polo schreef over de mysterieuze fenomenen toen hij het land passeerde in de 13de eeuw. Anderen brachten nieuws over de vlammen terwijl ze naar andere landen zouden reizen. Zelfs vijf eeuwen na Marco Polo was de Franse schrijver Alexandre Dumas getuige van natuurlijke vlammen in een mysterieuze vuurtempel. Daarom verdiende het land de bijnaam het 'land van vuur'.  Azerbeidzjan Azerbeidzjan beslaat een gebied dat de zuidelijke flanken van het Kaukasusgebergte omzoomt en grenst in het noorden aan Rusland, in het oosten aan de Kaspische Zee , in het zuiden aan Iran , in het westen aan Armenië en in het noordwesten aan Georgië. De exclave van Naxçıvan ligt ten zuidwesten van Azerbeidzjan, begrensd door Armenië, Iran en Turkije. Azerbeidzjan omvat binnen zijn grenzen de overwegend Armeense enclave van Nagorno-Karabach , dat vanaf 1988 de focus was van een intens conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. De hoofdstad van Azerbeidzjan is de oude stad van Baku, waarvan de haven de beste is aan de Kaspische Zee. Naast zijn gevarieerde en vaak prachtige terrein biedt Azerbeidzjan een mix van tradities en moderne ontwikkeling. De mensen in de afgelegen gebieden hebben nog steeds veel verschillende volkstradities, maar het leven van de inwoners is sterk beïnvloed door de modernisering, gekenmerkt door industrialisatie, de ontwikkeling van energiebronnen en de groei van de steden. Als gevolg van zijn gebroken reliëf, afwateringspatronen, klimatologische verschillen en scherp gedefinieerde hoogtegroei van vegetatie, wordt Azerbeidzjan gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschappen.  KaukasusDe hoogste pieken zijn Bazardyuzyu (4.466 meter), Shakhdag en Tufan, allemaal onderdeel van de Grote Kaukasus, waarvan de top deel uitmaakt van de noordgrens van Azerbeidzjan. Prachtige sporen en richels, doorsneden door de diepe kloven van bergbeekjes, maken dit deel van Azerbeidzjan tot een regio met een grote natuurlijke schoonheid. Tegelijkertijd ligt het in een gebied dat wordt gekenmerkt door een hoge mate van seismische activiteit. De sporen van de De Kleine Kaukasus , in het zuidwesten van Azerbeidzjan, vormt het tweede belangrijke bergsysteem, dat de Shakhdag, Murovdag en Zangezur-reeksen omvat. Flora en fauna Het droge subtropische klimaat van Midden- en Oost-Azerbeidzjan wordt gekenmerkt door een milde winter en een lange, zeer hete zomer, met temperaturen van gemiddeld ongeveer 27 °C en maximale temperaturen van 43 °C. Zuidoost-Azerbeidzjan wordt gekenmerkt door een vochtig subtropisch klimaat met de hoogste neerslag in het land, zo'n 1.200 tot 1.400 millimeter per jaar, waarvan het grootste deel in de koude maanden valt. Een droog continentaal klimaat, met een koude winter en een droge, hete zomer, heerst in Naxçıvan. Matig warm, droog of vochtig klimaat is te vinden in andere delen van Azerbeidzjan. De bergboszone heeft een gematigd koud klimaat. Natuurlijke vegetatiezones variëren afhankelijk van de hoogte. Steppe- en semiwoestijn-omstandigheden heersen in de laaglanden en de uitlopers van de berggebieden. De hellingen van de bergen zijn bedekt met beuken-, eiken- en dennenbossen. Hoger daarboven is een zone met alpenweiden. De Länkäran-regio in het zuiden van Azerbeidzjan heeft groenblijvende vegetatie en dichte beuken- en eikenbossen. In de laaglanden omvat het dierenleven gazellen, jakhalzen en hyena's, evenals reptielen en knaagdieren. De berggebieden worden bewoond door blanke herten, reeën , wilde zwijnen, bruine beer , lynx, Europese bizons en luipaard, hoewel de laatste zeldzaam is. Milde winters trekken veel vogels naar de Kaspische kust en natuurreservaten bieden een rusthuis voor flamingo's, zwanen, pelikanen, reigers, zilverreigers, strandlopers en patrijzen. Yanar Dag De natuurlijke vlammen van #Azerbeidzjan kunnen worden toegeschreven aan de enorme gasreserves. Toen de exploitatie van deze reserves begon, brandden de meeste natuurlijke branden door een vermindering van de ondergrondse druk. Van de natuurlijke branden die vandaag in Azerbeidzjan branden, is Yanar Dağ misschien wel de meest indrukwekkende. Een 10 meter lange muur van vuur, die nooit dooft, brandt continu langs de rand van de heuvel, die natuurlijk 's nachts het meest spectaculair is, wanneer toeristen en de lokale bevolking het vuur bekijken vanuit een nabijgelegen huis. Lokale overlevering verklaart dat het een herder was die per ongeluk het vuur in de jaren 1950 ontstak door een sigaret weg te gooien en dat het sindsdien blijft branden. Ateshgah Fire Temple Voor Zoroastriërs is vuur een schakel tussen mensen en de bovennatuurlijke wereld, en een medium waardoor spiritueel inzicht en wijsheid kunnen worden verkregen. Het is zuiverend, levensonderhoudend en een essentieel onderdeel van aanbidding. Tegenwoordig komen de meeste bezoekers die aankomen in het no-nonsense bezoekerscentrum Yanar Dag voor het spektakel in plaats van religieuze vervulling. Voor een dieper inzicht in de geschiedenis van vuuraanbidding in Azerbeidzjan moeten bezoekers ten oosten van Baku naar de Ateshgah Fire Temple, een vijfhoekig complex dat in de 17de en 18de eeuw werd gebouwd door Indiase kolonisten, gaan. Sinds de oudheid denken ze dat god hier is. Vuurrituelen op deze site dateren uit de 10de eeuw of eerder. De naam Ateshgah komt van het Perzisch voor "thuis van het vuur" en het middelpunt van het complex is een altaarkoepel met een koepel, gebouwd op een aardgasgat. Een natuurlijke, eeuwige vlam brandde hier op het centrale altaar tot 1969, maar tegenwoordig wordt het vuur gevoed door Baku's hoofdgasvoorziening en wordt het alleen voor bezoekers aangestoken. De tempel wordt geassocieerd met het zoroastrisme, maar het is als een hindoeïstische plaats van aanbidding dat zijn geschiedenis beter is gedocumenteerd. Het complex is gebouwd als een herberg in caravanserai-stijl en heeft een ommuurde binnenplaats, omringd door 24 cellen en kamers. Deze werden op verschillende manieren gebruikt door pelgrims, passerende kooplieden en ingezeten asceten, van wie sommigen zich aan beproevingen onderhielden, zoals liggend op bijtende kalk, zware kettingen dragen of een arm jarenlang in één positie houden eindeloos. De tempel raakte buiten gebruik als een plaats van aanbidding in de late 19de eeuw, in een tijd waarin de ontwikkeling van de omliggende olievelden betekende dat de verering van Mammon een sterkere greep kreeg. Het complex werd een museum in 1975, werd in 1998 genomineerd als UNESCO-werelderfgoed en verwelkomt vandaag ongeveer 15.000 bezoekers per jaar. Bron Kopafbeelding is afkomstig van Unsplash Foto 1 is afkomstig van Pixabay Video is afkomstig van YouTube Lees meer Italië verklaart de noodtoestand in Venetië Stortplaatsen van Californië laten veel methaan opwarmen Drones onder water onthullen aardbevingsgevaren Bergen zijn ideaal om lang energie op te slaan! Zwemmen in de zee maakt je nog op een andere manier gezonder Dolfijnen werken samen in een team

#geneeskunde
17Nov2019
Chinese geneeskunde is gevaarlijk voor je gezondheid!
Kim

Beoefenaars van traditionele Chinese #geneeskunde (TCM) hebben een lange geschiedenis in het maken van grote claims, niet in het minst in het geval van vruchtbaarheid en viriliteit, waarbij de vraag naar tijgerpenis en neushoornhoorn de wilde populaties heeft verwoest. Kwakzalverij en valse claims bestaan ​​in alle takken van de geneeskunde, maar artsen in Europa zijn bezorgd dat niet-geverifieerde claims onder het mom van TCM wereldwijd worden verspreid via sociale media, onbedoeld geholpen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Chinese geneeskunde Twee vooraanstaande Europese wetenschappelijke en medische instanties zeggen dat de WGO alle vormen van traditionele Chinese geneeskunde heeft gelegitimeerd door TCM op te nemen in de komende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Gerelateerde Health Problems (ICD), een enorm invloedrijk compendium dat wordt gebruikt door gezondheidswerkers in de hele wereld. De opname van TCM "kan ertoe leiden dat sommigen het zien als een legitimering van wat feitelijk ongegronde claims zijn", waarschuwden de Science Advisory Council (EASAC) en de Federatie van Europese Academies voor Geneeskunde (FEAM) van de European Academies in een gezamenlijke verklaring. Er is een risico in het misleiden van patiënten en artsen en in toenemende druk voor terugbetaling door volksgezondheidssystemen in een tijd van beperkte middelen. Meer in het algemeen groeit de bezorgdheid dat mensen die internet gebruiken voor huismiddeltjes, zichzelf ernstig kunnen schaden. Bijvoorbeeld, zwarte zalf , die beweert tumoren te behandelen, maar eigenlijk vlees verbrandt en mensen met vreselijke misvormingen achterlaat. Misleiding Sociale media maken het nu heel gemakkelijk om (misleidende informatie) te vinden. Gewetenloze mensen die deze producten willen verkopen, kunnen dingen eenvoudig op sociale media zetten zonder enige formele verificatie. Een van de basisprincipes van de traditionele Chinese geneeskunde, is dat vitale energie, circuleert door kanalen in het lichaam die verbinding maken met verschillende organen en functies. TCM-therapieën, zoals acupunctuur of kruidenbehandelingen, proberen deze kanalen te activeren of iemands qi in evenwicht te brengen. Hoewel de methoden al honderden jaren worden gebruikt, beweren critici dat er geen verifieerbaar wetenschappelijk bewijs is dat qi daadwerkelijk bestaat. Chinese behandelingen Hoewel de TCM-industrie alleen al in China naar schatting 130 miljard waard is , en de leiders van het land zich hebben achtergelaten bij het promoten van de praktijk, heeft het tot voor kort grotendeels geworsteld om brede acceptatie buiten Oost-Azië te krijgen. Het enorme aantal geclaimde voordelen van sommige vormen van TCM kan enorm zijn. In een overzicht van alleen acupunctuur vond de Society for Science-Based Medicine, artsen die behandelingen aanbieden voor alles, van kanker, beroerte, Parkinson en hartaandoeningen tot astma en autisme. In 2009 onderzochten onderzoekers van de Universiteit van Maryland 70 systematische beoordelingen van traditionele medicijnen, waaronder acupunctuur, kruidenbehandelingen en moxibustion, het verbranden van kruiden bij de huid. Ze vonden dat geen enkele studie een solide conclusie toonde ten gunste van TCM vanwege de schaarste aan bewijs of de slechte methodologie van het onderzoek. Dit gebrek aan wetenschappelijke strengheid heeft ruimte gecreëerd voor vaak bizarre claims over TCM's mogelijkheden om bepaalde aandoeningen te behandelen. In 2015 won de Chinese wetenschapper Tu Youyou de Nobelprijs voor geneeskunde voor haar werk aan malaria dat gebaseerd was op traditionele praktijken en folklore . Andere producten afgeleid van kruiden die in TCM worden gebruikt, hebben ook voordelen aangetoond in wetenschappelijk gecontroleerde experimenten, die TCM in de ogen van veel beoefenaars bevestigen, en er zijn oproepen geweest tot hernieuwd onderzoek op dit gebied, evenals naar andere oude remedies die aanwijzingen kunnen bevatten aan toekomstige medische vooruitgang. Gevaarlijk Wat veel wetenschappers en artsen betreft, is echter dat in plaats van deze experimenten en bevindingen die de reputatie van een individueel medicijn bevorderen, ze vaak worden opgehouden als bewijs van de geldigheid van het hele veld van TCM, waarvan een groot deel geen wetenschappelijke basis heeft en kan potentieel gevaarlijk zijn. Behandelingen die zijn opgenomen in de brede TCM-categorie verschillen sterk van elkaar. Ze kunnen alleen worden beschouwd als een groep therapieën vanuit het perspectief van geschiedenis en geografie. Een woordvoerder van de WHO zei eerder dit jaar dat de opname van TCM in de nieuwe richtlijnen "geen goedkeuring van de wetenschappelijke validiteit van een traditionele geneeskundepraktijk of de effectiviteit van een traditionele geneeskunde interventie was". Op Facebook en YouTube zijn dubieuze claims over de effectiviteit van het gebruik van TCM-producten bij de behandeling van kanker en andere belangrijke aandoeningen direct beschikbaar. Eén pagina die TCM stimuleert, " The Truth About Cancer ", heeft meer dan 1,3 miljoen likes op Facebook en moedigt gebruikers aan mee te gaan op een tour door Azië op zoek naar alternatieve behandelingen. Veel andere pagina's op Facebook beweren vergelijkbare beweringen, zowel over de potentiële effectiviteit van TCM als tegen reguliere medische praktijken. Hoewel Facebook en Google worden geprezen om hun recente inspanningen, heeft het harde optreden een beperkt effect gehad. Op zowel Facebook als YouTube, zijn kwakzalvers nog steeds in overvloed. Hun prevalentie viel samen met de voortdurende toename van de anti-vaccinatiebeweging , die in sommige landen grote negatieve effecten op de volksgezondheid heeft gehad . Hoewel veel patiënten voordelen kunnen zien bij het gebruik van alternatieve behandelingen, waaronder TCM, naast andere medicijnen, ontstaan ​​er risico's wanneer mensen interventie vermijden omdat ze zichzelf behandelen met onwetenschappelijke behandelingen. Bron Kopafbeelding is afkomstig van Unsplash Foto 1 is afkomstig van Unsplash Video is afkomstig van YouTube Lees meer Zwarte zalf helpt NIET tegen kanker Nieuw dengue vaccin presteert goed Wat kun je doen aan pijn in je onderrug? Hoe kun je alzheimer vertragen? Antidepressiva of praten met een therapeut? Het resultaat is hetzelfde. Spirulina, het meest voedzame voedingsmiddel op aarde Dit slakkengif is de beste pijnstiller

#Thunberg
17Nov2019
Greta Thunberg lift mee met koolstofvrije catamaran
Kim

#Thunberg  tweette toen ze de zee op ging op de 15-meter catamaran, om koolstofvrij terug naar huis te keren, dat haar volgers haar reis verder online kunnen volgen. Ze wilde een klimaatvergadering van de Verenigde Naties in Chili bijwonen, maar verplaatste die vanwege de politieke onrust die er woedde. Na haar werk in Spanje hoopt Thunberg dat ze met Kerstmis thuiskomt en bij haar familie en haar honden, Mozes en Roxy, een golden retriever en een Labrador zal zijn. De boot die haar over de Atlantische Oceaan brengt, genaamd La Vagabonde, laat weinig tot geen CO2-voetafdruk achter wanneer zijn zeilen in gebruik zijn en rekent op zonnepanelen en waterkrachtcentrales voor elektriciteit. Het heeft ook een toilet, in tegenstelling tot de boot waarmee ze in augustus vanuit het Verenigd Koninkrijk naar New York is gevaren. Die had maar een emmer. Greta Thunberg Haar gastheren zijn Riley Whitelum en Elayna Carausu, een Australisch YouTuber stel dat de wereld rondreist met hun 11 maanden oude baby, Lenny. De familie, die een grote online aanhang heeft, reageerde op de oproep van Thunberg op sociale media voor een koolstofvrije rit naar Europa. De reis kan twee tot vier weken duren, in uitdagende omstandigheden. November wordt beschouwd als buiten het seizoen om over de Atlantische Oceaan te zeilen. Hoewel de temperatuur al serieus gedaald is, weigert de 16-jarige te vliegen vanwege de koolstofprijs van vliegreizen. Thunberg's bijna drie maanden durende reis door Noord-Amerika omvatte haar gepassioneerde speech voor de Verenigde Naties. Ze nam deel aan klimaatstakingsrally's en protesten van Californië tot Colorado tot Noord-Carolina. Greta Thunberg is een symbool geworden van een groeiende beweging van jonge klimaatactivisten na het leiden van wekelijkse schoolstakingen in Zweden die soortgelijke acties in ongeveer 100 steden wereldwijd inspireerden. Kritiek Ze krijgt ook kritiek van conservatieve commentatoren in de VS en van de Russische president Vladimir Poetin. Maar ze veegde de kritiek weg door te zeggen dat ze inderdaad te jong is om dit allemaal te doen en dat het de taak van volwassenen zou moeten zijn. Als ze terugkijkt op haar tijd in de VS en Canada, zei Thunberg, zijn de dingen die het meest opvallen een gletsjer in het Canadese Jasper National Park, die voorbestemd is om te verdwijnen. En ze vertelt dat een bezoek aan het Standing Rock Indian Reservation, waar protesten hebben plaatsgevonden over een pijpleiding, ook een impact achterlieten. Ik was eigenlijk behoorlijk verrast om te zien hoe slecht de inheemse mensen zijn behandeld. Zij zijn degenen die vaak het meest en het eerst worden getroffen door het klimaat en de ecologische crisis. En zij zijn ook degenen die in de frontlinie proberen het te bestrijden. Greta Thunberg Greta Thunbergh toekomst Dr. Michael Carr-Gregg, de bekendste psycholoog van Australië, maakt zich zorgen over Greta Thunbergh. De emotionele speech van Greta, waarin zij met een van woede brekende stem en met tranen in de ogen wereldleiders beschuldigde van het verraden van haar generatie, baart de top-psycholoog zorgen. “Ik ben bang dat Greta hetzelfde wordt als zo’n kindsterretje. Dat ze op een gegeven moment gewoon opbrandt, iets wat rampzalige psychologische gevolgen kan hebben.” Bron Kopafbeelding is afkomstig van Google en werd gelabeld voor hergebruik Lees meer Greta Thunberg weigert milieuprijs ter waarde van 46.800 euro Stijgende zeespiegel zou hele steden tegen 2050 kunnen vernietigen Italië verklaart de noodtoestand in Venetië Stortplaatsen van Californië laten veel methaan opwarmen Drones onder water onthullen aardbevingsgevaren

#China
17Nov2019
China test Mars lander voor internationale samenwerking
Kim

#China is van plan volgend jaar een lander en rover naar Mars te lanceren om delen van de planeet te verkennen, een van de vier geplande missies. De Verenigde Staten en Europa sturen volgend jaar ook rovers naar Mars en de Verenigde Arabische Emiraten zijn van plan om een ​​orbiter te lanceren. China liet zijn ruimtevaartuig Mars zien tijdens een landingstest terwijl het land aandringt op opname in meer mondiale ruimtevaartprojecten. De demonstratie van zweven, het vermijden van obstakels en vertragingen werd uitgevoerd op een locatie buiten Beijing die de omstandigheden op de rode planeet simuleerde, waar de aantrekkingskracht van de zwaartekracht ongeveer een derde is van die van de aarde. China ruimtevaart Het ontluikende ruimtevaartprogramma van China bereikte eerder dit jaar een mijlpaal door een ruimtevaartuig aan de mysterieuze andere kant van de maan te landen. Het heeft zich snel ontwikkeld, vooral sinds het zijn eerste bemanningsmissie in 2003 heeft uitgevoerd, en heeft samenwerking gezocht met ruimtevaartagentschappen uit Europa en elders. De VS heeft de meeste ruimtesamenwerking met China echter verboden vanwege nationale veiligheidsproblemen, waardoor China niet kan deelnemen aan het internationale ruimtestation. Desondanks blijven de ambities van China groeien, aangezien het de VS, Rusland en Europa in de ruimte wil evenaren en zijn positie als regionale en mondiale macht wil versterken. Het bouwt geleidelijk aan zijn eigen grotere, meer permanente ruimtestation waarin het buitenlandse participatie heeft uitgenodigd. Succes Volgens de China Aerospace Science and Technology Corporation, de hoofdaannemer van het Chinese ruimtevaartprogramma, vermeed de lander met succes grondobstakels tijdens een gesimuleerde afdaling met lage zwaartekracht. Het vaartuig ter grootte van een koelkast werd ongeveer een minuut lang voorzichtig op 36 kabels door de lucht laten zakken en gebruikte aan boord stralen die roestkleurige dampen spoten om zijn neerwaartse koers te veranderen. Nadat de sonde is gelanceerd, duurt het ongeveer zeven maanden om Mars te bereiken, en de laatste landingsprocedure duurt slechts ongeveer zeven minuten, wat het moeilijkste en meest risicovolle deel van de hele missie is. Mars hoofdontwerper, Zhang Rongqiao Ruimtevaartuig Mars Veel Mars-gebonden ruimtevaartuigen gelanceerd door de VS, Rusland en andere landen zijn verloren gegaan of vernietigd door de jaren heen. Alleen de VS heeft het voor elkaar gekregen en heeft acht succesvolle landingen gemaakt. De afgelegen testlocatie ligt een uur ten noorden van de Grote Muur van Beijing. Gasten van het evenement kwamen uit 19 landen en waren onder meer de ambassadeurs van Brazilië, Frankrijk en Italië. Dit evenement is de eerste publieke verschijning van de Chinese Mars-verkenningsmissie, ook een belangrijke maatregel voor China om pragmatisch internationale ruimtelijke uitwisselingen en samenwerking uit te voeren China National Space Administration Bron Kopafbeelding is afkomstig van Andy Wong Lees meer NASA stuurt Christina Koch en Jessica Meir naar de ruimte Drones onder water onthullen aardbevingsgevaren

#Veneti
17Nov2019
Italië verklaart de noodtoestand in Venetië
Kim

In #Veneti ë werd de crypte onder de Basiliek van San Marco slechts voor de tweede keer in zijn geschiedenis onder water gezet. Schade werd ook gemeld in de moderne kunstgalerij van Ca 'Pesaro, waar een kortsluiting brand veroorzaakte, en in het La Fenice-theater, waar autoriteiten de elektriciteit uit voorzorg uitschakelden nadat de controlekamer was overstroomd. De aartsbisschop van Venetië, Francesco Moraglia, zei dat de Basiliek van San Marco 'onherstelbare schade' had opgelopen, omdat zout water risico's opleverde voor de mozaïeken, zuilen en trottoirs. Het wereldberoemde San Marcoplein, een magneet voor toeristen, is gesloten en ook de scholen zijn toe. De beroemde waterbussen van de kanaalstad, de vaporetti, rijden niet. De piek van 187 cm op dinsdag was het hoogste niveau in meer dan 50 jaar, met schade aan monumenten, winkels en huizen. Meer dan 80% van de stad stond onder water. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen op de werelderfgoedlijst van Unesco.De regering heeft toegezegd 20 miljoen euro vrij te maken voor hulp aan Venetië. Overstroming Venetië De eerste overstromingssirenes gingen af ​​bij het ochtendgloren, een griezelig geluid steeg op over de oude bruggen en waterwegen van de stad. Binnen een paar uur was het troebele groene water van het Grand Canal gelijk met zijn oever gestegen en sloeg het over de straatstenen terwijl boten voorbij kwamen. Nabijgelegen straten liepen snel onder water. Toeristen, schoenen bedekt met plastic zakken, droegen hun bagage over verhoogde smalle schraagpaden, die de autoriteiten hebben opgezet om het voetgangersverkeer in beweging te houden. Aan beide kanten bleef vuil water stijgen. Op grondniveau begonnen ondernemers in hun rubberputten al met kleine pompen te werken. Velen hadden de waterkeringen langs hun deuropeningen opgetrokken, blijkbaar te weinig effect. Water sijpelde al tot enkelhoogte in de souvenirwinkels en cafés. De hoogste waterstanden in de regio in meer dan 50 jaar zullen een permanent teken achterlaten. Nu moet de regering luisteren. Dit zijn de effecten van klimaatverandering ... de kosten zullen hoog zijn. burgemeester Luigi Brugnaro van Venetië Project Moses Venetië kampt al jaren met onhandelbare hoeveelheden toeristen, de constante verslechtering van de kwetsbare lagune-omgeving en een slinkende bevolking. De recente verwoestende overstromingen hebben opnieuw een jarenlang debat op gang gebracht, Moses, een project voor de bescherming tegen miljoenen euro's dat sinds 2003 in aanbouw is. Het project is nog niet geactiveerd, nadat het een aantal keer was uitgesteld vanwege corruptieschandalen, kostenoverschrijdingen en milieuactivisten ' oppositie over de effecten ervan op het lagune-ecosysteem van Venetië. De Italiaanse minister van Transport en Infrastructuur Paola De Micheli heeft al toegezegd dat het Mozes-project tegen 2021 zal zijn voltooid, maar een deel ervan zou nog eerder kunnen beginnen. Stijgende zeespiegel De stijgende zeespiegel vanwege de klimaatverandering in combinatie met de goed gedocumenteerde zinken van Venetië maken de noordoostelijke Italiaanse stad gebouwd te midden van een kanaal van kanalen bijzonder kwetsbaar voor de elementen. De zeespiegel in Venetië is 10 centimeter hoger dan 50 jaar geleden, volgens het getijdenkantoor van de stad. De schade deze week omvatte vijf veerboten die dienst doen als waterbussen, een cruciaal vervoermiddel in de stad. Foto's op sociale media toonden taxiboten en gondels gegrond op looppaden langs stadskanalen. Bron Kopafbeelding is afkomstig van Unsplash Foto 1 is afkomstig van REUTERS Video is afkomstig van YouTube, CNN Lees meer Stijgende zeespiegel zou hele steden tegen 2050 kunnen vernietigen Drones onder water onthullen aardbevingsgevaren Stortplaatsen van Californië laten veel methaan opwarmen Bergen zijn ideaal om lang energie op te slaan! Zwemmen in de zee maakt je nog op een andere manier gezonder

#Sinterklaas
17Nov2019
Wie is Sinterklaas eigenlijk?
Kim

270 jaar na Christus, werd Nicolaas geboren in Pataras, waar nu het huidige Turkije ligt. Hij was de enige zoon van een rijke koopman. Nicolaas' ouders stierven toen ze nog heel jong waren en Nicolaas, als enige erfgenaam, erfde alles. Maar het geld hield hij niet zelf. Hij deelde het allemaal uit aan de arme mensen. Toen Nicolaas ouder werd, besloot hij priester te worden. Later werd hij uiteindelijk ook bisschop van de Grieks-Katholieke kerk in Myra. Doordat hij zo gul was en zich altijd inzette voor de armen, kreeg hij de naam ‘Sint Nicolaas’ (#Sinterklaas). En zo noemen we hem nu nog steeds. Nicolaas stierf op 6 december 342 en daarom is 6 december nu 'zijn dag'. Vanaf dat moment verspreidde zich de Nicolaasverering over heel Europa. In de zestiende eeuw probeerden Nederlandse calvinisten het sinterklaasfeest af te schaffen. Het zou teveel heidense elementen bevatten. De pogingen slaagden niet. Komt Sinterklaas uit Spanje? Nee, eigenlijk komt Sinterklaas helemaal niet uit Spanje. Dat is een misverstand dat zijn oorsprong gevonden heeft in de geschiedenis. Van 1568 tot 1648 was er immers oorlog tussen Spanje en Nederland. Ondanks die oorlog, werd er tussen beide landen handel gedreven. Zo ruilden de Nederlanders bijvoorbeeld goud en zilver voor kruiden, granaatappelen en sinaasappels. Spanje was in die tijd een zeer rijk land waar veel luxe artikelen en lekkers vandaan kwam. Dus dachten de mensen dat Nicolaas daar zelf ook vandaan kwam. Als heilige in het oosters christendom werd Nicolaas aanvankelijk alleen in het oosten van Europa geëerd, in het bijzonder in Griekenland en Rusland. Omdat Nicolaas de schutspatroon van de zeevaarders was, kreeg hij ook in de West-Europese kustnaties een grote aanhang.  Zwarte Piet Oorspronkelijk had Sinterklaas geen helper. In 1850 introduceerde de onderwijzer Jan Schenkman in zijn leesboekje "Sint Nicolaas en zijn Knecht" drie nieuwe zaken, die allemaal zijn blijven hangen in de Sinterklaas-folklore: een gekleurde knecht voor Sinterklaas, de intocht en de stoomboot. Schenkmans boekje was gewild, en de afbeeldingen zorgden er ook voor dat het uiterlijk van Sinterklaas, een statige oude man met witte baard en haren, rode mijter en mantel, in de navolgende decennia als het enige echte werd aangenomen. Onder invloed van het onderwijs en later de commercialisering en de massamedia ontstond een standaardisatie van het feest, dat hierdoor gaandeweg zijn huidige vorm kreeg. De knecht had in zijn boekje nog geen naam. Het was een gekleurde jongeman, gekleed als een page. Namen als Pieter met de Pooten (1749), Pietermansknecht (1833) en Pieter-me-Knecht (1850) waren echter al langer in zwang. In 1895 was de naam Zwarte Piet echter al gangbaar. Waarom vinden mensen Zwarte Piet discriminerend? De discussie rondom de kleur van Piet is niet van de laatste jaren, ook vorige eeuw werd er al veel over gesproken. "Mijn moeder zag in die tijd al dat de figuur Zwarte Piet racistisch was en ze vond dat ze daar iets aan moest doen." Het waren de vroege voorlopers van de beweging die te hoop loopt tegen Zwarte Piet: Riet Grunbauer schreef al in 1968 haar Wittepietenplan, want er moest wat haar betreft iets gebeuren. Rahina Hassankhan schreeft in 1989 een boek waarin ze aangaf dat het Sinterklaasfeest altijd al aan verandering blootstond. Een overgrote meerderheid (73 procent) ervaart Zwarte Piet als iets racistisch. Zes op de tien (62 procent) geven aan dat ze zelf, of directe familieleden gediscrimineerd zijn met de figuur Zwarte Piet. In 2013 vroegen de Verenigde Naties Nederland om opheldering over het Sinterklaas feest en vooral het stereotype beeld van Zwarte Piet. Sindsdien is de komst van de Sint onlosmakelijk verbonden met de discussie over de kleur van Piet. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zijn beide racistisch en discriminerend bezig. Hun discussies gaan vaker op een primitieve manier over ras of kleur dan over inhoud. Het niveau kan diep zinken. De een roept: ‘zwarte baviaan, ga terug naar je apenland’. De ander noemt alle witte mensen racisten en nog een heleboel meer en erger dan alleen dat. De tegenstanders van Zwarte Piet willen zogenaamd zwarte mensen en hun kinderen beschermen door zo’n ‘racistisch’ kinderfeest als Sinterklaas te verstoren, de confrontatie aan te gaan met de politie, psychisch geweld te gebruiken, discriminerende en racistische opmerkingen te maken. De pro-zwartepietpartij reageert agressief, gewelddadig en racistisch. Zwarte Piet is een traditie en heeft niets te maken met de specifiek Nederlandse identiteit en cultuur, want ook migrantenkinderen krijgen graag cadeautjes en vinden het Sinterklaasfeest even prachtig. Sinterklaas liedjes Hoewel de liedjes tegenwoordig in boeken te vinden zijn en op geluidsdragers en op radio en tv te horen zijn, worden ze in de eerste plaats mondeling doorgegeven (van (groot)ouder op kind, van oudere kinderen op jongere kinderen en van onderwijzers op schoolkinderen) en staan ze nog altijd in de traditie van de actieve zangbeoefening. Het zingen van sinterklaasliedjes is een van de tradities die met het folkloristische sinterklaasfeest verbonden zijn. Enkele tientallen liedjes gaan al zo'n honderd tot bijna tweehonderd jaar mee en geven zo het feest al generaties lang mede vorm, inhoud en sfeer. Samen met traditionele kinderliedjes en sint-maartensliedjes behoren de sinterklaasliedjes tot de best bewaard gebleven Nederlandse zangcultuur. Ze horen daarmee tot de weinige liedcultuur die nog gekenmerkt wordt door actieve zangbeoefening. Enkele bekende Sinterklaas liedjes zijn: Arme Zwarte Piet Zie de maan schijnt Zachtjes gaan de paardevoetjes Sinterklaas is jarig Hoog in de speelgoedbergen Jongens heb je het al vernomen Langzame Piet en vlugge Piet Sinterklaas die goede heer Wie komt er alle jaren Waar blijft nou die Sint Sinterklaas Kapoentje Hup hup holladijee Hij komt, de lieve goede Sint Hoor de wind waait door de bomen Hoor wie klopt daar kinderen O kom er eens kijken Op de hoge, hoge daken Sinterklaasje kom maar binnen Sinterklaas maakt zich zorgen Sinterklaasje bonnen bonne bonne Pietenverdriet Sinterklaas op zijn witte paard Het paard van Sinterklaas is ziek De beat van piet Zie ginds komt de stoomboot Zwarte piet ging uit fietsen Zwarte Pieten Gymles De zak van Sinterklaas Dag Sinterklaasje Daar wordt aan de deur geklopt Kopafbeelding is afkomstig van Google en werd gelabeld voor hergebruik Foto 1 is afkomstig van Unsplash  Lees meer Hoeveel schermtijd is gezond voor kind? Hoe zorg je ervoor dat je kind meer sport? Review tekenfilm - Everest de jongste yeti Greta Thunberg weigert milieuprijs ter waarde van 46.800 euro Ipadkinderen hebben andere hersenen Jongen of meisje? Wordt door papa's genen bepaald Voetballen is goed voor de botten van je kind

#hartaandoeningen
17Nov2019
Veel hartprocedures verminderen het risico op een hartaanval NIET
Kim

Mensen met ernstige maar stabiele #hartaandoeningen door verstopte slagaders, hebben mogelijk minder pijn op de borst als ze een procedure krijgen om de bloedstroom te verbeteren in plaats van alleen medicijnen een kans te geven om te helpen, maar het verkleint hun risico op een hartaanvallen niet. Dat toont een groot, door de overheid gefinancierd onderzoek, nu aan. De resultaten dagen medisch dogma uit en stellen enkele van de meest voorkomende praktijken in de hartzorg ter discussie. Ze zijn het sterkste bewijs tot nu toe dat tienduizenden dure stent-procedures en bypass-operaties elk jaar onnodig of voorbarig zijn voor mensen met een stabiele ziekte. Dat is een andere situatie dan een hartaanval, wanneer er meteen een procedure nodig is om de bloedstroom te herstellen. Voor niet-dringende gevallen toont de studie aan dat er geen reden is om zich te haasten naar invasieve tests en procedures. Tot verrassing van artsen en deelnemers, hadden deelnemers met een hartprocedure meer kans op een hartprobleem of doodgaan, dan degenen die alleen met medicijnen werden behandeld. Verstopte bloedvaten Deze studie druist duidelijk in tegen wat de afgelopen 30, 40 jaar de algemene wijsheid is geweest en kan in de toekomst leiden tot minder testen en invasieve behandeling voor dergelijke patiënten. Sommige artsen zijn het nog steeds niet eens met de studie, maar het onderzoek werd goed uitgevoerd en de resultaten liegen er niet om. Ongeveer 17 miljoen mensen hebben verstopte bloedvaten die de bloedtoevoer van het hart doen krimpen, wat periodieke pijn op de borst kan veroorzaken. Van goedkope en generieke aspirine, cholesterolverlagende medicijnen en bloeddrukmedicijnen is bekend dat ze het risico op een hartaanval voor deze mensen verminderen, maar veel artsen bevelen ook een procedure aan om de bloedstroom te verbeteren. Dat is een bypass, een openhartoperatie om rond blokkades te omzeilen, of angioplastiek, waarbij artsen een buis door een slagader naar de klomp duwen, een kleine ballon opblazen en een stent plaatsen, of een gaassteiger, om de slagader open te zetten. Nieuwe grote studie Twaalf jaar geleden bleek uit een groot onderzoek dat angioplastiek niet beter was dan geneesmiddelen voor het voorkomen van hartaanvallen en sterfgevallen bij niet-spoedeisende hartpatiënten, maar veel artsen bleven achter de resultaten en hadden ruzie met de methoden. Dus de federale overheid besteedde 100 miljoen voor de nieuwe studie, die twee keer zo groot is, 37 landen overspande en mensen met ernstigere ziekten omvatte (een groep die waarschijnlijk baat heeft bij stents of een bypass). Alle 5.179 deelnemers hadden stresstests, meestal gedaan op een loopband, die suggereerden dat de bloedstroom was geplooid. Allen kregen levensstijladvies en medicijnen die de gezondheid van het hart verbeterden. De helft kreeg ook CT-scans om gevaarlijke blokkades uit te sluiten en ging vervolgens door met hun medicijnen. De anderen werden behandeld zoals veel mensen met abnormale stresstests nu: ze werden naar angiogrammen voor hartkatheterisatie gebracht. De procedure omvat het plaatsen van een buis in een grote slagader en het gebruik van speciale kleurstoffen om de bloedvaten van het hart in beeld te brengen. Blokkades werden meteen behandeld, met angioplastiek in driekwart van de gevallen en een bypass in de rest. Artsen volgden vervolgens hoeveel in elke groep een hartaanval, hartgerelateerde dood, hartstilstand of ziekenhuisopname hadden ondergaan voor verergering van pijn op de borst of hartfalen. Na een jaar had 7% in de invasief behandelde groep een van die voorvallen versus 5% van die met alleen medicijnen. Na vier jaar keerde de trend om: 13% van de groep procedures en 15% van de groep geneesmiddelen had een probleem. Gemiddeld over de gehele studieperiode waren de percentages vergelijkbaar, ongeacht de behandeling. Medicijnen even effectief als bypass en stent Bypasses en stents repareren slechts een klein gebied. Geneesmiddelen beïnvloeden alle slagaders, inclusief andere plekken die beginnen te verstoppen, zeggen experts. Medicijnen zijn de laatste jaren ook veel verbeterd. Een procedure bleek echter beter te zijn in het verminderen van pijn op de borst. Van degenen die dagelijks of wekelijks pijn hadden toen ze aan de studie begonnen, was de helft in de stent-of-bypass-groep er binnen een jaar vrij van versus 20% van degenen die alleen medicijnen gebruikten. Een placebo-effect kan deze resultaten hebben beïnvloed. Mensen die weten dat ze een procedure hadden, neigen het te crediteren voor elke verbetering die ze waarnemen in symptomen. Het komt erop neer dat het geen kwaad kan om eerst medicijnen te proberen, vooral voor mensen met geen of weinig pijn op de borst. Wanneer ze patiënten echter gaan vertellen dat ze een gezondheidsprobleem hebben, dat opgelost kan worden met een stent, zal de meerderheid van de mensen voor de procedure kiezen. Bron Kopafbeelding is afkomstig van Pixabay Video's zijn afkomstig van YouTube Lees meer Vapen is ongezonder dan roken Hoe krijg je bloedsuiker omlaag? Sommige huidkankers starten in je haar! Een keer vapen kan al kanker veroorzaken Zwarte zalf helpt NIET tegen kanker Hoe werkt EMDR? Spirulina, het meest voedzame voedingsmiddel op aarde Mazelen slopen je immuunsysteem Dit slakkengif is de beste pijnstiller Vroeg met pensioen kan je dood worden

#roddelen
17Nov2019
Waarom roddelen mensen?
Kim

Mensen beschouwen #roddelen als iets slecht en kwaadaardig, maar wetenschappers definiëren het vaak breder. Sterker nog, ze beweren zelfs dat roddelen iets heel vanzelfsprekend is voor mensen, een integraal onderdeel van conversatie, informatie-uitwisseling en gemeenschapsvorming. In een meta-analyse van 2019, gepubliceerd in het tijdschrift Social Psychological and Personality Science, kwamen wetenschappers tot de ontdekking dat van de 467 proefpersonen die gemiddeld 52 minuten per dag roddelen, driekwart van die roddel eigenlijk neutraal was. Slechts een klein deel van de geanalyseerde gesprekken, ongeveer 15%, werd als negatieve roddel beschouwd. Hoewel het waar is dat mensen een aanzienlijke hoeveelheid tijd kunnen doorbrengen met praten over hun leeftijdsgenoten, is dat geroddel vaak goedaardig. Roddelen Roddelen geeft mensen de mogelijkheid om waardevolle informatie te verspreiden naar zeer grote sociale netwerken. Als we niet in staat zouden zijn om over deze sociale en persoonlijke kwesties te discussiëren, zouden we niet in staat zijn om de soorten samenlevingen die we hebben, in stand te houden. Sommige wetenschappers zien roddelen als bewijs van cultureel leren , die leerzame momenten biedt en mensen voorbeelden geeft van wat sociaal aanvaardbaar is en wat niet. Als er bijvoorbeeld iemand is die veel vals speelt in een gemeenschap of sociale kring en mensen op een negatieve manier over die persoon beginnen te praten, zou de collectieve kritiek anderen moeten waarschuwen voor de gevolgen van vals spelen. En aangezien het woord bijna onvermijdelijk terugvloeit naar de bron van die roddels, kan het dienen om mensen moreel in toom te houden. Roddel onderzoek In een 2015-studie gepubliceerd in Social Neuroscience, keken wetenschappers naar de beeldvorming van de hersenen van mannen en vrouwen toen ze positieve en negatieve roddels hoorden over zichzelf, hun beste vrienden en beroemdheden. Mensen die roddelen horen, goed en slecht over zichzelf, evenals negatieve roddel in het algemeen, vertoonden meer activiteit in de prefrontale cortex van hun hersenen, wat cruciaal is voor ons vermogen om complexe sociale gedragingen te navigeren. Deze activiteit gaf aan dat de proefpersonen reageerden op de roddel en zijn inzicht. De wetenschappers zeggen dat dit verband houdt met onze wens om positief door anderen te worden gezien en sociaal te passen, ongeacht of dit weerspiegelt wat we eigenlijk voelen. De studie vond ook dat het beloningscentrum in de hersenen, werd geactiveerd als reactie op negatieve roddels over beroemdheden; onderwerpen leken te worden geamuseerd of vermaakt door schandelijke beroemdheidsschandalen. Roddelen kalmeert het lichaam Er is een fysiologisch onderscheid te maken tussen actieve en passieve deelname aan roddel. Dat hebben wetenschappers onderzocht in een onderzoek uit 2012 dat is gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology. Toen proefpersonen hoorden over andermans asociaal gedrag of onrecht, nam hun hartslag toe. Toen ze in staat waren om actief te roddelen over de persoon, of de situatie, kalmeerde het hen en bracht het hun hartslag omlaag. De daad van roddelen helpt het lichaam te kalmeren. Bovendien heeft het onderzoek ook aangetoond dat roddelen de samenwerking kan bevorderen door belangrijke informatie te verspreiden. Roddelen en egoïsme In een andere studie , werden de deelnemers verdeeld in subgroepen, waarna elke persoon een aantal punten kreeg dat kleine bedragen vertegenwoordigde. Elke deelnemer kon deze punten aan zijn groep bijdragen, waarna de punten werden verdubbeld en gelijkelijk werden verdeeld, of hij kon de punten ook voor zichzelf houden. Gewapend met de kennis van de beslissingen van hun leeftijdsgenoten, speelden de deelnemers het spel vervolgens opnieuw in verschillende groepen. Cruciaal was dat ze hun nieuwe groepen konden informeren hoeveel iemand had bijgedragen in eerdere oefeningen, en konden stemmen om iemand die zich egoïstisch had gedragen, volledig uit een ronde te verwijderen. Nadat deze rotte appels waren geëlimineerd, konden resterende deelnemers vervolgens harmonischer werken en hun collectieve pot opblazen. Individuen die minder dan de helft van hun punten hadden weggegeven, verhoogden aanvankelijk hun bijdragen tegen het einde van de laatste ronden, terwijl degenen die waren uitgesloten beduidend meer gaven nadat ze weer waren toegelaten in het spel, in overeenstemming met het minder egoïstische gedrag. Roddelen voorkomt eenzaamheid Roddelen zegt ook iets over de relaties die mensen met elkaar hebben. Om te roddelen, moet je je dicht bij mensen voelen. Er is een intimiteit om ervaringen te delen en het gevoel te hebben dat je op dezelfde bladzijde bent met de ander. Onderzoek heeft aangetoond dat roddel eenzaamheid kan voorkomen , terwijl andere studies hebben ontdekt dat het binding en nabijheid kan bevorderen en als een vorm van entertainment kan dienen . Bron Kopafbeelding is afkomstig van Unsplash Foto 1 is afkomstig van Unsplash Video is afkomstig van YouTube Lees meer Waarom is lezen goed voor je? Waarom vindt hij je niet leuk? Waarom kiezen voor klimop? Waarom is er geen dieet dat voor iedereen werkt? Waarom is doelen stellen belangrijk? Waarom doet seks pijn als je endometriose hebt en hoe oplossen?

#methaan
17Nov2019
Stortplaatsen van Californië laten veel methaan opwarmen
Kim

Stortplaatsen, pijpleidingen of melkveebedrijven zijn de grootste bronnen van #methaan die in de atmosfeer worden vrijgegeven. En nu kunnen ze vanuit de lucht worden gezien. Een team van onderzoekers gebruikte tele-detectie vanuit de lucht om de exacte locaties te bepalen van enkele van de grootste methaanbronnen van Californië, een krachtig broeikasgas. Van die geconcentreerde 'superemitters' waren stortplaatsen de grootste bronnen, gevolgd door melkveehouderijen en de olie- en gasindustrie. Ongeveer 34 tot 46 procent van de methaanemissies in Californië is afkomstig van 564-puntbronnen, kleine oppervlaktekenmerken of stukjes infrastructuur met een diameter van niet meer dan 10 meter die nog steeds grote hoeveelheden gas uitstoten. Onder die puntbronnen waren er opvallende punten: stortplaatsen droegen 41 procent bij aan de uitstoot. Zuivelfabrieken en de olie- en gassector droegen elk 26 procent bij. Methaan Methaan (CH4) is een kleurloos, reukloos en licht ontvlambaar gas dat bestaat uit één koolstofatoom en vier waterstofatomen. Het kan op natuurlijke en synthetische wijze worden geproduceerd en bij verbranding in aanwezigheid van zuurstof produceert het koolstofdioxide en waterdamp. Methaan is het primaire bestanddeel van aardgas en wordt wereldwijd gebruikt om warmte en elektriciteit te produceren. Methaan wordt ook gebruikt bij chemische reacties om andere belangrijke gassen te produceren, zoals waterstof en koolmonoxide en roet, een chemische verbinding die voorkomt in sommige soorten rubber die in autobanden wordt gebruikt. Het gas levert ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering. In 2017 was methaan goed voor ongeveer 10 procent van alle door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies in de VS, volgens de EPA. Hoewel het niet het meest voorkomende broeikasgas in de atmosfeer is, is het een van de krachtigste. Waar wordt methaan gevonden? Er zijn twee manieren waarop methaan op natuurlijke wijze kan worden geproduceerd. Ten eerste kan methaan worden geproduceerd door middel van een reeks chemische reacties, omdat organisch materiaal op ondiepe diepten wordt afgebroken in zuurstofarme omgevingen, zoals moerassen. Terwijl planten afsterven en naar de bodem van deze waterige omgevingen zinken, beginnen bacteriën ze af te breken. Volgens een studie in de Proceedings van de National Academy of Sciences , zijn natte gronden de grootste natuurlijke bijdrage aan methaanemissies. Bovendien kan methaan lekken uit moddervulkanen, rijstvelden en vreemd termieten. Methaan kan ook worden gevonden in ondergrondse fossiele brandstoffen die miljoenen en miljoenen jaren onder hoge druk en temperaturen zijn blootgesteld. Aangezien deze brandstoffen worden geoogst, gedolven en vrijgegeven, wordt methaan dat ook. Methaan is moeilijk te transporteren en lekt gemakkelijk tijdens de winning van olie, steenkool en aardgas. Een vorm van methaan gemengd met ijs, methaangashydraten genoemd, kan worden gevonden in lagen van sediment op de oceaanbodem en onder permafrost en bevroren meren in het Noordpoolgebied. Deze solide, ijsachtige afzettingen zijn aangeprezen als een potentiële energiebron, maar zijn vooral verontrustend omdat ze grote geconcentreerde hoeveelheden methaan in de atmosfeer kunnen vrijgeven . Methaan detectie Tijdens vijf onderzoekscampagnes bestaande uit vluchten in Californië van 2016 tot 2018, gebruikten wetenschappers een ​​beeldvormende spectrometer in de lucht, die zowel zichtbare als infraroodspectra kan zien, om meer dan 271.000 faciliteiten en infrastructuur te scannen op methaan. Gegevens van het onderzoek, het resultaat van een samenwerking tussen NASA, de California Air Resources Board en de California Energy Commission, zijn nu online beschikbaar. Zodra grote puntbronnen, zoals lekkende pijpleidingen of slecht functionerende gasafvangsystemen zijn geïdentificeerd, kunnen managers stappen ondernemen om de problemen op te lossen en die uitstoot te verminderen. Het onderzoek betekent dat ze hun mitigatie-inspanningen kunnen richten op de grootste bronnen. Gegevens van tele-detectievluchten kunnen onderdeel worden van een gelaagd waarnemingssysteem, waarbij het gaat om het identificeren van interessante regio's vanuit de ruimte, en vervolgens het gebruik van de metingen in de lucht op nul met voorzieningen met grote emissies. Het koppelen van deze twee technologieën (satelliet- en luchtdetectie op afstand), kan hen in staat stellen echte stappen te zetten in het terugdringen van methaanemissies. Bron Kopafbeelding is afkomstig van DLINCA / ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS Video is afkomstig van YouTube Lees meer Drones onder water onthullen aardbevingsgevaren Stijgende zeespiegel zou hele steden tegen 2050 kunnen vernietigen Nieuw dengue vaccin presteert goed Giftige darmbacteriën maken leverziekte dodelijker Hergeprogrammeerde huidcellen doen hersentumoren krimpen Je darm vertelt je hersenen om te stoppen met eten Bergen zijn ideaal om lang energie op te slaan! Iedere stap die je doet zet de dood op grotere afstand

MEER