Psocial.nl

Lid sinds: 29-06-2016

#Beeldbanken Maffia
17Jan2017
Waarschuwing! Pas op voor torenhoge rekeningen door 'Copyrights Maffia'!
Psocial.nl

Via deze weg wil ik graag mijn mede internetgebruiker en met name mede bloggers waarschuwen voor een fenomeen dat momenteel enorm in opmars is. Namelijk het legaal uit- en afpersen van vooral kleine hobby bloggers voor vele honderden tot wel duizenden euro's voor het vermeende schenden van copyrights op afbeeldingen en beeldmateriaal.Ik, en vele honderden zo niet duizenden bloggers met mij, hebben een torenhoge rekening ontvangen van bedrijfjes en bedrijven zoals Permission Machine, Getty Images, enzovoort. Dit vanwege het vermeende overtreden van de copyrights wetten en regels. Ik heb op een andere website, een kookblog, ooit eens een plaatje ter grote van iets meer dan een postzegel geplaatst. Het betrof een plaatje van een Scampi om zo aan mijn lezers het verschil te tonen tussen een Scampi en bijvoorbeeld een Gamba of een Tiger Shrimp. Dit plaatje had ik ooit eens van Google Images geplukt. Destijds heb ik er nog op gelet dat er geen overduidelijk watermerk of een copyrights indicatie op het plaatje aanwezig was. Eveneens lette ik goed op dat ik het plaatje niet van een beeldbank of een commerciële website (bijvoorbeeld die van een professionele fotograaf) betrok. Ik meen dat ik het plaatje van de Scampi van een ander niet-commercieel blog plukten, maar dat weet ik niet helemaal zeker omdat het inmiddels een kleine vijf jaar later is. Ik dacht dus te maken te hebben met een rechtenvrije afbeelding waarop geen copyright of andere rechten rusten. Ik leefde in deze veronderstelling tot ik donderdag 12 januari 2017 een e-mail ontving van een Belgisch bedrijfje met de naam Permission Machine. In de mail trof ik drie PDF's aan. Te weten een zogenaamde 'Betalingsuitnodiging' (een brief waarin mij op dwingende toon aangegeven werd dat ik een peperdure licentie moet kopen, of anders...), een verklaring van 'BeeldigBeeld' (een brief waarin genoemde stelt een afbeelding uit hun beeldbank gebruikt te hebben zonder licentie en waarbij ik in gebreken wordt gesteld) en een screenshot van mijn website met daarop het gewraakte plaatje plus wat karige informatie. Via deze informatie heb ik met wat moeizaam zoeken, ik had slechts een 'beeldkenmerk' tot mijn beschikking bestaande uit acht cijfers, ontdekt dat de afbeelding van de Scampi afkomstig was van een Braziliaanse fotograaf. En dat deze afbeelding op diverse beeldbanken tegen veel geld werd aangeboden. En dat BeeldigBeeld de vertegenwoordiger dan wel de eigenaar is van deze beeldbanken. En dat BeeldigBeeld kennelijk een overeenkomst heeft met Permission Machine om de copyrights van desbetreffende beeld te 'beheren' en ook om zgn. de 'copyrightschenders' aan te pakken. In de eerste brief trof ik eveneens een 'licentie nota' aan. Ik dien dus voor het gebruik van een afbeelding waarvan ik mij niet bewust was dat daarop rechten rusten een 'licentie' aan te schaffen à € 318,- plus 'dossierkosten' à € 53,-. Ofwel tezamen een bedrag van € 371,-. Doe ik dat niet dan zal men in eerste instantie een incassobureau inschakelen. Betaal ik dan nog niet dan wordt dit een deurwaarder. Betaal ik dan nog niet dan stapt men naar de rechter. En men meld dat het verwijderen van de afbeelding deze nota niet doet verdwijnen want de auteursrechtenschending heeft reeds plaatsgevonden, aldus de firma. Uiteraard dacht ik eerst dat het een scam dan wel oplichting is. En dat is het ook maar dan wel volkomen legaal en door de auteurs- en copyrightwetten in Nederland en België gesteund. Na enige zoeken op het internet bleek dat ik beslist niet de enige was. En dat Permission Machine beslist niet de enige is die zich met dit soort praktijken bezighoud. Een ander bedrijf dat zich bezighoud met deze vorm van legale afpersing is bijvoorbeeld Getty Images. En zo zijn er meer van dit soort 'copyrights beheerders'. En dat er inderdaad honderden zo niet duizenden mensen zijn die hebben moeten betalen om zo te voorkomen dat de zaak voor de rechter kwam en met het risico liep om, bovenop de nota van honderden tot tienduizenden euro's, de rechtskosten van de eisende partij te betalen. Kortom, het is alles behalve een grap, het is geen bluf en men zet ook daadwerkelijk de zaak door tot het uiterste als je niet betaald. En men heeft de wet en het recht achter zich! Ik en met mij nog vele honderden Belgische en Nederlandse particuliere niet-commerciële hobby bloggers die dachten een leuk plaatje via internet gevonden te hebben, hebben dus een bedrijfje als Permission Machine op het dak die eist dat wij enkele honderden tot vele duizenden euro's schokken wegens een al dan niet vermeende copyrightschending(en). Wie is Permission Machine? Eind 2013 blijken enkele heren een geniaal idee te hebben gehad. Beeldbanken en fotografen konden met enkele clicks zich gratis aanmelden bij het vers opgerichte bedrijfje van de heren en dan zouden de heren de copyrights voor desbetreffende beeldbanken en fotografen beheren. Men kocht, zo heb ik vernomen, zelfs complete beeldbanken op waarop voorheen rechtenvrije content werd aangeboden en brachten deze eveneens onder hun 'copyright beheer'. Ofwel, afbeeldingen die je voorheen rechtenvrij kon gebruiken, of waarvan de voormalige eigenaren oogluikend gebruik door particulieren met een niet-commercieel oogmerk toestonden of in ieder geval hun rechten niet bij hen afdwongen, werden plotseling voorzien van een copyright. Maar goed, tot zover was er nog niet zoveel aan de hand. Echter, de techniek staat niet stil dus de heren hebben software laten ontwikkelen waarmee men duizenden website kan scannen en kan vergelijken met de beeldbanken waarvoor zij zichzelf hebben opgeworpen als 'copyrights beheerders'. Sinds men beschikt over deze software heeft men al vele tien- zo niet honderdduizenden sites gescand en eveneens, naar ik nu begrijp, al vele honderden zo niet duizenden eigenaren van websites en blogs een extreem hoge nota's gestuurd voor 'copyright schending(en)'. Ook ik ben inmiddels één van deze slachtoffers. Of je doelbewust, onbewust dan wel uit onwetendheid de copyrights schenden doet niet ter zake. Ik dacht iedere voorzorg genomen te hebben maar viel toch in de fuik van deze afpersers. En het is ook praktisch onmogelijk om niet vroeg of laat te maken te krijgen met deze afpersers. Het internet is immers gevuld met vele honderden miljoenen zo niet miljarden afbeeldingen. Het is voor een blogger, of iemand die een leuk of mooi plaatje deelt via social media (want ook daar kunt u voor aangepakt worden!) e.d., onmogelijk om voor iedere afbeelding die men wil gebruiken een achtergrond check te houden om te zien of één van die miljarden afbeeldingen waarop men het oog heeft laten vallen niet per ongeluk ergens tussen die miljarden afbeeldingen op commerciële beeldbanken staat. Met andere woorden, je bent tegenwoordig volkomen vogelvrij, en er is niets tot nauwelijks iets wat u ertegen kunt doen als de Copyright maffia een afbeelding op uw blog, op uw Facebook profiel of ergens anders op het internet aantreft waarop auteursrechten rusten. Ik heb derhalve moeten besluiten om mijn drie blogs, waaronder Psocial en het genoemde Kookblog, op zwart te zetten. Ik kan dit risico qua gezondheid (stress) en financieel niet lopen. Nu kunt u natuurlijk zeggen 'betaal de afpersers en pas in het vervolg nog beter op en dan is er niets aan de hand'. Helaas werkt het zo niet. Op mijn blogs staan duizenden foto's. Deels zelf gemaakt en deels via bijvoorbeeld Google gevonden. Het is niet ondenkbaar dat dezelfde of een andere Copyrights Maffia bedrijfje mijn blogs scant en nog andere afbeeldingen aantreft waarop, desnoods achteraf dus niet perse ten tijde van 't downloaden, copyrights rusten. Dan begint het hele afpers gedoe weer van voor af aan. Het risico dat ik nogmaals iets dergelijks meemaak is dus levensgroot geworden want de Beeldbanken Maffia heeft, blijkens de vele duizenden gevallen waarvan ik inmiddels kennis heb genomen, een gat in de markt gevonden. Het afpersen van miljoenen met name hobby bloggers. Het blijkt een bedrijfstak te zijn waar inmiddels honderden miljoenen euro's en dollars in omgaat. Iedereen kan vandaag een 'copyright beheerbureautje' oprichten, wat beeldbanken contracteren, en vervolgens duizenden mensen rekeningen gaan sturen. Om onder deze rekeningen uit te komen is bijzonder lastig zo niet onmogelijk en er bestaat een groot risico dat je, mocht je in verzet gaan, nog honderden zo niet duizenden euro's bovenop komt. Is het niet van incassobureaus en deurwaarders dan wel omdat je veroordeeld wordt tot de proceskosten van de eisende partij. Ik heb een zeer bescheiden inkomen omdat ik chronisch ziek ben en daardoor niet kan werken. Ik weet nu al niet hoe ik deze € 371,- op moet hoesten. Laat staan dat ik nogmaals zoiets aan de hand krijg. En dan misschien wel voor enkel duizenden euro's! Sinds ik de mail kreeg van Permission Machine heb ik geen oog meer dichtgedaan. Ik probeer vrolijk verder te gaan alsof er niets gebeurd is maar dat wil niet erg lukken. Het huilen staat mij nader dan het lachen. Telkens als ik het signaaltje van mijn e-mail hoor schrik ik me rot. Het zou toch niet weer zo'n e-mail van zo'n 'copyright beheerder' zijn? Zoals u gezegd ben ik ernstig chronisch ziek en ik kan het me niet veroorloven om nachten wakker te liggen. De stress van dit gebeuren heeft enorme impact op mijn gezondheid. Ik heb dan ook geen andere keuze dan de blogs die ik beheer te staken en te verwijderen van de server. En dan nog in de hoop dat er niet alsnog een 'scanner' langs Google gaat, waarop mijn bestanden nog jaren bewaard blijven, en er een abusievelijke 'copyright schending(en)' boven water komt waarvan ik me niet bewust was of kon zijn. Ik kan, zeker in mijn kwetsbare positie qua gezondheid en financieel, niet het risico nemen dat er morgen weer een e-mail in mijn inbox ploft met wederom een 'uitnodiging om een licentie te kopen' voor vele honderden euro's. En overmorgen weer. En de dag of de week daarop misschien weer. Enzovoort. Ik zou zeer ernstig in de problemen kunnen komen. Ik heb nu dagen lopen piekeren welke opties ik heb. En dat zijn er bar weinig. Ik zoek nog naar wegen om onder dit voor ons enorme bedrag uit te komen maar één ding staat in ieder geval vast. Toen het mij vanavond in mijn rug en nek schoot en daardoor weer mijn bed uit moest en ik wederom voor de PC zat om te onderzoeken of er niet een andere oplossing is voor dit probleem heb ik het besluit genomen. Einde deze maand is het na bijna 7 jaar gedaan met mijn liefhebberij, hobby en tijdverdrijf. Dan gaan mijn blogs uit de lucht. het doet mij veel verdriet maar ik heb helaas geen andere keuze. Mijn liefhebberij, hobby en tijdverdrijf is vermoord door de Beeldbanken Maffia die alleen maar geld ziet. Ook u moet op uw tellen gaan passen. Want ook zoveel als een afbeelding via social media delen waarop copyright rusten kan u vele honderden euro's gaan kosten. De Beeldbanken Maffia spint erop, zo vernam ik her en der via goed geïnformeerde mensen, om ook mensen die iets delen via social media aan te pakken. En ook dat retroactief! Het mooie plaatje dat u via Google vond en u deelde via Facebook, Twitter, Instagram of andere social media kan u binnenkort wel eens heel duur komen te staan! Neemt u mijn geval maar als voorbeeld! Ik had dit vorige week nog niet kunnen voorzien. En nu zit ik met de gebakken peren (waarvoor ik u het recept helaas niet meer kan geven via mijn blog). Denk niet dat ik nu spoken zie. Want de voortschrijdende techniek staat voor niets en mijn ervaring nu spreekt boekdelen.

25Aug2016
(Uw) kinderen in gevaar brengen voor jouw ‘verheven idealen’
Psocial.nl

Steeds meer lezen wij over zaken als het doelbewust je kinderen niet laten vaccineren uit allerhande irreële motieven. Het blijkt een, met name onder ‘hoog opgeleiden’, praktijk te zijn die steeds sterken om zich heen grijpt.Wie dacht dat het niet vaccineren van kinderen een spook uit het verleden is die vooral gepraktiseerd werd door verdwaasde christenen in de bible-belt komt tegenwoordig bedrogen uit. Daar waar, met name door de ontkerkelijking en het voortschrijdend inzicht, het niet vaccineren van kinderen omdat ‘het krijgen van een ziekte de wil van god is’ op z’n retour was in de diep christelijke delen van Nederland en elders in de wereld daar zien wij de laatste jaren weer een scherpe toename. Echter, nu onder mensen waarvan je zou denken dat ze beter weten en, waarvan je gezien het hoge opleidingsniveau, verwacht dat men fabels van feiten kan onderscheiden. Toch heeft het, ondanks dat men niet perse christelijk en mogelijk zelfs atheïstisch is, alles te maken met ‘geloven’.Uit talloze analyses door deskundigen blijkt dat het niet-vaccineren van kinderen alles te maken heeft met een geloofsstelsel. Deze keer niet theïstisch maar ideologisch van aard. Men heeft het aanbidden van een bepaalde god of goden simpelweg ingeruild voor zaken als ‘de natuur’, ‘het ecologisme’ en andere ideologische goden. De religie, want veel anders kunnen wij het niet noemen, omvat alle elementen die wij ook tegenkomen in wel theïstische religies. Dat is inclusief de ‘zondeval’ dan wel ‘de erfzonde’, met name blanke mensen zouden talloze ‘erfzondes’ hebben zoals bijvoorbeeld het kolonialisme en de slavernij, en het boete doen voor deze en andere zondes. Bijvoorbeeld voor het ‘consumentisme’, voor het eten van dieren, het ‘gebruik van fossiele brandstoffen’ en vooral voor ‘het afwijken van de natuurlijke gang van zaken’. Ofwel, zoals het bij christenen ‘de wil van god is’ is het bij hen die dit ‘New Age Geloof’ aanhangen ‘het de wil van de natuur is’ dat alle zaken gaan zoals ze gaan.LEES ONDER DEZE LINK VERDER (link opent in nieuw venster - u blijft op Yoors)

20Aug2016
Media geeft kwakzalvers ‘kankerkliniek’ Ross & Co damage control ruimte
Psocial.nl

De verwikkelingen rond de ‘alternatieve kankerkliniek’ in het Duitse Bracht neemt schrikbarende vormen aan. Justitie onderzoekt momenteel de dood van 70 Nederlanders die onder ‘behandeling’ waren van de heer Ross. Ross mogelijk schuldig aan dood van 70 Nederlanders De zeventig sterfgevallen van patiënten van de Duitse natuurgenezer Klaus Ross die worden onderzocht door het Duitse OM, betreffen bijna allemaal Nederlanders, meldtDe Telegraaf. Het OM willen niets zeggen over de nationaliteit van de onder verdachte omstandigheden overleden kankerpatiënten. Het OM wil alle sterfgevallen onderzoeken van patiënten die door Ross zijn behandeld. De kliniek in Bracht bij Venlo ging in 2014 open. Sindsdien zijn er zo’n honderd patiënten behandeld, van wie er zeventig zijn overleden. De familie is om toestemming gevraagd om de lichamen op te graven voor autopsie. Dat onderzoek moet uitwijzen of de patiënten de dupe zijn geworden van de omstreden behandelmethode of dat ze zijn overleden aan kanker. Over het onderzoek zouden gisteren in Arnhem afspraken zijn gemaakt tussen de Nederlandse en Duitse politie en justitie/ OM. Het is vrijwel zeker dat de dood van de drie personen in de kliniek, die deze storm deed ontstaan, zijn overleden ten gevolge van de ‘behandeling’ met glucoseblokkers en/ of andere infusen. Daaraan twijfelt men nog nauwelijks gezien het zeer snelle ziekteverloop en de symptomen. Waaronder zware hoofdpijn en braken tijdens en direct na deze infusen. Toch moeten wij zien dat in de meeste artikelen, waaronder een vandaag gepubliceerd artikel, de handen van dit soort ‘alternatieve’ praktijken boven het hoofd gehouden worden. Eerder al in een artikel van de NOS laat men het allemaal een beetje in het midden door te stellen dat de glucose blokker 3-PB wel getest zou zijn op muizen maar nog niet op mensen, en dat dit mogelijk verkeerd uit zou kunnen pakken bij mensen. Daarmee wekt men de suggestie dat glucose blokker überhaupt heilzaam zou kunnen zijn en staaft men feitelijk de gammele theorie waarop kwakzalvers dit middel aanprijzen als ‘kankercel doders’. Dit is echter een schoolvoorbeeld van hoe kwakzalvers met wetenschappelijke gegevens omgaan en dit zeer vrij vertalen naar pseudo-wetenschappelijke onzin om peperdure rommel aan wanhopige mensen te verkopen en al dan niet letterlijk in de maag dan wel in de aderen te splitsen. LEES ONDER DEZE LINK VERDER (link opent in nieuw venster - u blijft op Yoors)

18Aug2016
Het probleem met de potentieel dodelijke PsoriNOvo Therapie
Psocial.nl

Zoals u heeft kunnen lezen in verschillende artikelen hebben wij het ‘vuur’ geopend op zowel de Psoriasis Vereniging Nederland alsook het middel Psorinovo. Daar zijn verschillende redenen voor die wij u graag toe willen lichten. De voornaamste reden is dat Psorinovo gebaseerd is op wat wij een kwakzalverige theorie zouden willen noemen. Verdere uitleg voor deze stellingname leggen wij u hieronder uit in, voor zover mogelijk, zogenoemde ‘Jip & Janneke’ taal. Ons probleem met Psoriasis Vereniging Nederland is een principiële. Naar wij hebben uitgevonden wordt het middel Psorinovo zwaar gesponsord en gepromoot door Psoriasis Vereniging Nederland en enkele van haar voormalige en huidige bestuursleden. Zodanig dat men geen tot weinig aandacht geeft aan nieuwe(re) ontwikkelingen op medisch en wetenschappelijk gebied en daarmee haar leden tekort doet.De absurde Psorinovo theorie over de oorzaak van PsoriasisIn de medische en dermatologische wereld is er grote consensus over wat de daadwerkelijke oorzaak van Psoriasis is. Dat hebben wij ook zo bondig mogelijk omschreven in het artikel ‘Wat is Psoriasis?‘. Het betreft in het kort een genetische aangeboren afwijking aan het immuunsysteem waardoor receptoren onterecht en in hoge frequentie aangeven dat bepaalde lichaamseigen cellen, waaruit uw weefsels zijn opgebouwd, lichaamsvreemde indringers of ziekteverwekkers zouden zijn of anderszins gecorrumpeerd dan wel gemuteerd zouden zijn geraakt. Zoals bijvoorbeeld bij kanker het geval is. Het lichaam, of liever het immuunsysteem, reageert daarop met acties die ten doel hebben deze vermeende foute cellen te doden of op andere wijze uit het lichaam te drijven of weren.Ziekten die te maken hebben met genoemde fout in het immuunsysteem noemt men daarom dan ook auto-immuunziekten. De symptomen kunnen per auto-immuunziekte verschillen en er zijn talloze auto-immuunziekten.De bedenkers, althans de kopieerders want fumaarzuur waaruit Psorinovo bestaat werd al veel langer toegepast, hebben echter een geheel eigen afwijkende theorie ontwikkeld die zeer sterk afwijkt van de wetenschappelijk medische consensus. Volgens de krachten achter de toepassing van fumaarzuur tegen Psoriasis is Psoriasis geen auto-immuunziekte maar een stofwisselingsziekte. En men beweerd met fumaarzuur en een eveneens daaraan gekoppeld dieet deze stofwisselingsziekte te kunnen bestrijden. Dat is om meerdere redenen nonsens.LEES ONDER DEZE LINK HET GEHELE ARTIKEL (link opent in nieuw venster - u blijft op Yoors)

14Aug2016
Waarom mensen (de dingen) geloven die zij willen geloven
Psocial.nl

Wist u dat circa 28.500.000 Amerikanen denken dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme? Dat 10.000.000 Amerikanen denken dat de maanlanding een hoax is? 20.000.000 Amerikanen geloven dat de drugs crack door de CIA op de markt gebracht is om de met name zwarte gemeenschap van Amerika te ondermijnen? Bijna 7.000.000 Amerikanen geloven dat buitenaardse wezens in de vorm van reptielen vermomd in de gedaante van mensen invloed hebben op de regering? Ongeveer evenveel mensen denken dat de condenssporen van vliegtuigen eigenlijk ‘chemtrails’ zijn die bepaalde chemicaliën bevatten om de mensheid te bedwelmen en rustig te houden? Dat 21.500.000 Amerikanen ervan overtuigd zijn dat de farmaceutische industrie ziekten een aandoeningen uitvinden om zo de mensheid ziek te maken, te houden en geld te verdienen aan hun medicijnen?We hebben het nu nog alleen maar over de Amerikaanse bevolking die zich in een poll uit konden laten over hun overtuigingen. Niet alleen zijn de genoemde overtuigingen slechts het spreekwoordelijke puntje van de ijsberg (leest u maar eens verder onder de link) maar ook het aantal mensen dat wereldwijd gelijksoortige overtuigingen koesteren. En genoemde overtuigingen, samenzweringstheorieën over hoe met name de overheid en de industrie ons collectief voor het lapje zouden houden, zijn nog bij lange na de gekste niet. Zo zijn er niet weinig mensen die er absoluut van overtuigd zijn dat de aarde plat is en de wetenschappers liegen over de globevorm van de aarde.LEES HIER HET GEHELE ARTIKEL (link opent in nieuw venster - u blijft op Yoors)

08Aug2016
Modeziekten en Nocebo’s – een ware vloek voor echte zieken!
Psocial.nl

Modeziekten, ofwel ziekten die opeens door diverse omstandigheden een bepaald deel van de bevolking treft, is bepaald geen nieuwe verschijning. Meestal worden deze modeziekten na verloop van tijd weer minder populair en verdwijnen in de annalen van de geschiedenis. Andere modeziekten gaan juist soms wel vele decennia mee.Sinds met name de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw is er een enorme opleving geweest in modeziekten. De ene na de andere modeziekten diende zich aan. Sommige ziekten waarvan een sterk vermoede bestaan dat deze onterecht aangemerkt worden als ‘echte ziekten’ terwijl er vaak geen enkele fysieke oorzaak te ontdekken valt zijn: postnatale depressie, whiplash, bekkeninstabiliteit, prikkelbaredarmsyndroom, RSI, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, KISS-syndroom, ME/ CVS, posttraumatische dystrofie, ADHD, enzovoort.Soms is er evenwel sprake van een daadwerkelijke ziekte, een goed voorbeeld daarvan is ME (Myalgische Encefalomyelitis), waarbij er wel sprake is van fysieke aanwijsbare oorzaken maar wordt een dergelijke ziekte zo populair dat zich veel meer mensen melden die claimen ME te hebben dan op basis van de fysiek aantoonbare problemen kunnen bestaan. Zo is er op dit moment sprake van een ware epidemische toename van met name jonge vrouwen, gemiddeld zo tussen de 16 en de 22 jaar, die claimen ME of ME- achtige klachten te hebben. Klachten die onverklaarbaar zijn en die mede daarom soms toegewezen worden aan bijvoorbeeld het HPV-vaccine of aan andere medicatie of externe factoren die alom aanwezig zouden zijn. Doorgaans is er echter geen enkele fysieke oorzaak aanwijsbaar en blijkt er tevens geen verband te bestaan met bijvoorbeeld een vaccinatie of iets dergelijks. Toch heeft het medische circuit, vaak afgedwongen door activistische ‘belangenverenigingen’, dit van een etiketje voorzien. In dit geval het etiketje CVS(/ ME) ofwel voluit ‘het chronischevermoeidheidssyndroom’. LEES HIER HET VOLLEDIGE ARTIKEL (link opent in een nieuw venster - u blijft op Yoors)

MEER