Beertje06 Z
Beertje06
15 followers • Joined 28 Mar, 2022
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.
Na enige afwezigheid, de weg naar yoors terug gevonden.
Onder een nieuwe naam, maar de creativiteit blijft het zelfde.
Wellicht dat aantal ''oude'' yoors mensen mijn style herkennen, maar een klein smeekgebedje om mij anoniem te houden. Ik voel mij onder deze naam veilig.
Friends 5
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.