MachNgocSan93460
@machngocsan93460@gmail.com
Joined 18 Mar, 2023
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.
Intro
Bi da 3 băng Thúy Điu là nơi vui chơi lành mạnh cho những tay cơ Bida carom 3 băng, phù hợp hầu hết cho mọi đối tượng. Chi phí hạt dẻ chỉ lên đến 12k/h và có thể rẻ hơn tùy tuổi, khả năng chi trả của bạn nhé! Bản đồ Google: https://goo.gl/maps/4MMy4tGSMCw17TeP6 Trang web: https://thuy-iu-bida-3-bang.business.site/ Facebook: https://www.facebook.com/bida3bangthuydiu/ Ticktok: https://www.tiktok.com/@bida3bangthuydiu Các MXH tham gia: https://www.youtube.com/channel/UC-Lzn4Gm7cdUyrMnLaxwzng https://twitter.com/bidathuydiu  
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.