De jagende imker

Lid sinds: 10-05-2017

#jacht
12Mar2019
Een nieuw geluid
De jagende imker

Wat kan er in een paar maanden tijd toch veel gebeuren, zeker als er verkiezingen voor de deur staan. Althans zo lijkt het. Veel kleine dingen worden vandaag de dag opgeblazen en geheel uit de context gepresenteerd aan een groter publiek in de media, ik heb het hier inmiddels al vaker overgehad. Zelfs mijn buurvrouw vindt tegenwoordig van alles over vossen, wolven en verwilderde katten. Haar mening is totaal niet onderbouwd maar meer van alles van horen zeggen met daaroverheen een emotioneel sausje ontstaan uit een soort onderbuik gevoel. Ik kan het ze niet kwalijk nemen, dit is wat ze “ingefluisterd” krijgt, althans het is maar net op welke zender je ingetuned bent. De zender bepaalt veelal de koers voor de gemiddelde ontvanger. Daarnaast is op een correcte manier communiceren, je eigenlijke boodschap over te brengen aan het groter publiek best lastig. Enige tijd geleden begreep ik bijvoorbeeld van de “grote baas” uit Amersfoort in een documentaire over de komst van de wolf, dat ik binnenkort een schadevergoeding mag gaan vragen voor gederfde inkomsten uit opgevreten wild door deze wolven. Dat bedoelde hij natuurlijk niet letterlijk maar toch…. Hierna was hij boos op de reporter en al die vervelende mensen die het alleen nog maar over deze uitspraak wilde hebben. Hij heeft aangegeven minder van zich te laten horen op social media, jammer. Een nieuw opgerichte partij die zich bezighoudt met de juistheid van informatie weet de juiste toon te zetten: Staf (Stichting Agri Facts) heeft als doel: Het controleren van de juistheid van (wetenschappelijke) feiten voor de onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid. Kort gezegd, wanneer u als partij of organisatie onjuiste informatie in de media over de boeren sector naar buiten brengt, heeft u een probleem. U wordt netjes gesommeerd om deze onjuiste informatie te verwijderen of te rectificeren. Indien u dit niet doet heeft u geheid een rechtszaak aan uw broek. In de korte periode van haar bestaan, sinds december 2018, heeft deze stichting al meerdere grotere partijen aangesproken over het verspreiden van foutieve informatie. Zoals het Planbureau voor de Leefomgeving, welke beweerde dat halvering van de vleesconsumptie een 25 tot 40% klimaatwinst zou opleveren, welke in realiteit 2 tot 4 % minder broeikasgassen oplevert. Dit Plan bureau levert informatie voor klimaatrapportages, welke op haar beurt weer leidend zijn in de klimaatdiscussies en het hier uit voort vloeiende beleid. Ook Vitens ging in de fout door op haar website te beweren dat de waterbespaartip 'eet eens geen vlees' veel klimaatwinst zou opleveren  Vitens suggereerde dat voor productie kilo rundvlees 15.000 liter leidingwater nodig is, echter deze informatie klopt niet en is aangeleverd door Stichting Natuur en Milieu. Vitens heeft inmiddels deze onjuiste “bespaartip” van haar website afgehaald. Kortom Staf is een is een fris tegengeluid in de klimaatdiscussie en vraagt om rectificatie van onjuiste klimaatrapportages en schuwt hierbij geen rechtszaken. Eindelijk een objectief tegengeluid. Daarnaast laten ook LTO (Land en Tuinbouw Organisatie) en POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) van zich horen. Ze hebben genoeg van dierenactivisten die varkenshouders en andere veehouders bedreigen, inbreken in stallen om filmbeelden te maken of lasterpraktijken uitvoeren.  Ook konijnenfokkers, eendenhouders en pluimveehouders hebben nadrukkelijk last van radicaal dierenactivisme dat langzamerhand in extremisme verandert. LTO bracht ook al een persbericht naar buiten waarin ze schrijft genoeg te hebben van de bedreigingen en intimiderende acties van dierextremisten. Helaas mis ik in deze nieuwe positieve media-ontwikkelingen de inbreng van de landelijke visserij en verschillende jagersorganisaties. Ook deze partijen hebben namelijk dikwijls te maken met bovengenoemde dierenextremisten. Actieve ondersteuning van de Jagersvereniging in de Hoekschewaard m.b.t. dierenactivisten heb ik tot op heden nog niet waargenomen. Ook op directe vragen op social media van jagers om ondersteuning bij het omgaan met het gedrag van dierenactivisten in relatie tot een onderbouwd correct antwoord van jagers hierop, wordt niet adequaat gereageerd. Een cursus omgaan met agressie, georganiseerd door de provincie, zou hierin de oplossing kunnen bieden. Volgens mij is het niet reageren op deze behoefte een gemiste kans. Zouden de verschillende partijen misschien “achterkamertjespolitiek” bedrijven? Volgens verschillende partijen gebeurt er veel buiten ons zicht om. Het bereikte resultaat is dat wat telt. Hier ben ik het dus absoluut niet mee eens. Transparantie en duidelijkheid is in deze snelle digitale wereld noodzakelijk. Begrijp me niet verkeerd er wordt door de verschillende partijen veel goed werk verzet met public relations met betrekking tot positieve beeldvorming ten behoeve van de verschillende ambachten. Maar volgens mij kan dit echt beter.   Laten we wel zijn, achterkamertjespolitiek is toch niet meer van deze tijd? Misschien wordt het tijd dat al deze partijen zich gezamenlijk gaan profileren en inzetten voor hetzelfde doel. Dit heeft volgens mij veel meer effect dan alle afzonderlijke acties. Het gaat immers om dezelfde overlast gevende groeperingen en misdragingen. Het optrekken in de juiste setting geeft veel meer mogelijkheden om de publieke opinie positief te beïnvloeden en hiermee veel meer instrumenten om concreet op te treden tegen deze organisaties. Immers het geheel is meer dan de som der delen. De van oudsher beslotenheid van de verschillende ambachtsgroepen staat transparantie en een echt goed verhaal naar buiten enigszins in de weg. Er wordt vooral voor eigen parochie gepreekt. Herkenning en erkenning binnen de eigen groep kan erg prettig zijn maar de wereld is groter. Dit in tegenstelling tot onze dierextremisten, die als geen ander weten hoe ze de media voor hun karretje kunnen spannen. Gelukkig komen er jaarlijks steeds meer nieuwe ambachtslieden bij met een rugzak vol kennis en ervaring hoe de publieke opinie te bespelen, reeds opgedaan in andere vakgebieden. Misschien moet deze nieuwe generatie ambachtslieden wat meer de ruimte krijgen om haar kwaliteiten, daar waar nodig in te brengen. Zelf probeer ik een positieve bijdrage te leveren, door in maart vijftig  studenten van de Universiteit van Wageningen wederom mee te nemen in de wereld van jacht en bijenhouden. Naast het college, komen zij dit maal ook op bezoek om ons bedrijf van dichtbij te kunnen bekijken. Omgekeerd hoop ik van hen terug te horen hoe zij hierin staan en welke ontwikkelingen zij vanuit hun studie zien. Zij zijn de toekomst en hopelijk de verkondiger van het nieuwe geluid.

#toekomst ontwikkelingen
29Nov2018
Oh jee het is zowat december
De jagende imker

O jee, het is zowat december, na december komt januari. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en veel mogelijkheden. Vooral mogelijkheden omdat belemmeringen vaak in je eigen denken zitten, waar een wil is, is een weg. Je moet durven dromen, vanuit een droom ontstaat een wens, een wens zet je in beweging, beweging is doen, doen is groei (WishDreamDo©). Een mooi (methodiek) product uit het “moederbedrijf” TotalisVitales wordt nu door ons zelf gebruikt om onze eigen ambities en doelstellingen daadwerkelijk  te verwezenlijken. TotalisNaturales gaat namelijk substantieel groeien in 2019. Om te kunnen groeien gaan we allereerst afscheid nemen van twee andere bedrijven en een stichting waar in het verleden actief mee waren. Te weten; TotalisVitales, SimduStyle en TotalisIdeales. Waarom? simpelweg omdat we heel druk zijn met TotalisNaturales, heel veel plezier hier in hebben en een enorm groei potentieel tegemoet zien. Je kunt uiteindelijk maar één iets echt goed doen, door je aandacht hierop focussen. Hiermee laat je dat iets volop groeien, alles wat namelijk aandacht krijgt groeit. We hebben bewust gekozen voor TotalisNaturales en hiermee voor onze idealen en daarmee ons levensgeluk. Het afscheid nemen van de andere bedrijven geeft ons ruimte om uiteindelijk dat dat te doen wat we willen doen. De opgedane kennis en competenties uit de andere bedrijven verdwijnen natuurlijk niet, deze krijgen een nieuwe bestemming en invulling in TotalisNaturales.   We hebben er zoveel zin in, nu al veel plezier over alle dingen die we in 2019 weer gaan doen en ontwikkelen. We zijn volop bezig met het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen. TotalisNaturales gaat zich verder ontwikkelen en verdiepen in verschillende activiteiten en producten. Al deze activiteiten en producten hebben twee dingen met elkaar gemeen; De natuur in haar zuiverste vorm en TotalisNaturales.  Ons huidig pakket qua diensten en producten wordt behoorlijk uitgebreid in 2019. Aan de hand van de verschillende “takken” binnen het bedrijf nemen wij u mee in onze zeer nabije toekomst. Allereerst wordt er flink geïnvesteerd in kennisvergaring, een cursus koninginnenteelt gaat in februari van start. We gaan met deze opgedane kennis onze eigen “lijn” Buckfast bijen telen die op haar beurt weer mooie natuurproducten voor TotalisNaturales gaan maken. Ook in varroa bestrijding gaan we investeren. We gaan proberen varroa bestendige bijen te telen. Om daar op een goede manier te komen, zullen we de niet resistente bijen blijven behandelen tegen de Varroamijt, niet met chemicaliën maar met een roofmijt. Biologische oorlogsvoering zeg maar J!. De roofmijt leeft van de varroamijt waardoor deze grotendeels verdwijnt uit de Imme. Hierdoor zullen de geleverde bijenproducten van TotalisNaturales nog schoner en beter van oorsprong zijn. We zijn voornemens om ook dit jaar weer onze imkerij te gaan verdubbelen. Dit betekent dat we naast ons eigen terrein ook op zoek gaan naar andere plekken om onze bijen hun werk te laten doen. De eerste contacten hierover lopen al. We zijn een behoorlijk klantennetwerk aan het opbouwen, met zelfs een buitenlandse afnemer die mogelijk geïnteresseerd is, na het proeven van onze honing, in het afnemen van substantiële hoeveelheden honing. Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar onze producten moet er, volgens planning, schaalvergroting plaatsvinden.  Deze schaalvergroting vindt geleidelijk plaats om de kwaliteit van onze bijenproducten te kunnen blijven garanderen. En het moet natuurlijk ook leuk blijven, anders wordt het net echt werk J!!    Naast bovenstaande beweging, zijn we ons ook aan het verdiepen in de kruidengeneeskunde. Deze studie wordt momenteel gevolgd om ook meer inzicht te krijgen in de werking van kruiden die we “verbouwen” in ons biotoopverbeteringsproject. Zo hebben niet alleen de insecten en het klein wild in het Oudeland van Strijen maar ook wij als mens iets concreets aan dit mooie project met al die verschillende planten bloemen die hier welig groeien. De kruiden die we hier “mondjesmaat” uit oogsten  worden weer bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van zalf tijdens de workshops die we geven. Naast alle bijenproducten, wild, jams, sappen en natuurlijk sambals, allemaal puur natuur zonder toevoegingen van welke aard dan ook, gaan we nu ook paddenstoelen kweken en verkopen. In de afgelopen periode hebben we ons hierin volledig verdiept en we denken dat ook dit idee haalbaar is. Zelf gekweekte paddenstoelen, zonder kunstmatige toevoegingen, zou een mooie uitbreiding van ons assortiment kunnen zijn. We geven dit vorm in een pilot project waarvan de uitkomst leidend is in voortzetting en daarmee uitbouw van dit idee. Gestart wordt met het kweken van de makkelijkste paddenstoelen; Oesterzwam en Shii Take waarna een evaluatie plaatsvind over het mogelijk kweken van andere paddenstoelen. Deze paddenstoelen zullen zowel gedroogd als vers aan de man gebracht worden. Overigens paddenstoelen zijn zeer smakelijk in wildgerechten. Naast de geijkte vormen van directe verkoop, die TotalisNaturales eigen zijn, zal ook geïnvesteerd worden in andere afzetmogelijkheden en kanalen. De door ons gegeven workshops gaan uitgebreid worden met nieuwe onderwerpen, naast het vaste aanbod van; Imker voor een Dag en de workshop Zalf Maken, krijgen ook zeep maken, bereiden van wild en jachtworkshops een vaste plek in ons aanbod. Voor de jachtworkshops zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met www.jachtpraktijkopleidingen.nl waarin allerlei verschillende jacht disciplines vorm gegeven worden door verschillende experts. Wij verzorgen hierin de module Gans tot Bord. Later volgt hier meer over. Naast deze samenwerking zijn we ook in overleg om onze samenwerking met www.heartofstrandja.nl meer vorm en inhoud te geven.    Kortom 2019 wordt een spannend en leuk jaar!!!!!!!! enne ik vind vast nog wel tijd om te slapen.Met een oprechte  Jagers en Imkergroet,Jack Jacobs

#activisme
15Nov2018
storm in een glas water
De jagende imker

Storm in een glas water? Man, man, man, ik word af en toe zo moe van al dat populistisch geneuzel van die “ groene wereldse lui” in de krant en op tv. De ene boswachter (altijd met voornaam overigens) buitelt over de andere boswachter heen met allerlei “diepzinnige inzichten” die kant nog wal raken. Vooral het onderwerp “nieuwe natuur” doet me gruwelen, hoezo was de oude natuur niet goed dan? Wereldse lui met een uitvergroot gevoel voor goed en fout en onlosmakelijk het daaraan gekoppelde wijsvingertje, doen er met liefde nog een schepje bovenop. Een wijsvingertje wat wijst en prikt, jij bent goed en jij bent fout. Dat van die roe en stout laat ik maar even weg, anders hebben we dat ook weer pffffffff. Maar wat is dat nou eigenlijk goed en fout? Ik bedoel, wie bepaalt wat goed en of fout is? Tv programma’s? Kranten?, het begint er inmiddels alle schijn van te krijgen. Zogenaamde “waarheidsgoeroe ’s” doen hun zegje in de media en half Nederland lijkt er achteraan te hobbelen. Bij nader onderzoek blijken die zogenaamde waarheden halve waarheden te zijn, maar daar hoor je dan niets meer over. Het maakt niet uit, hoe je het draait of keert de wereld gaat eraan. Het leed is reeds geschied. Wat een ongelofelijk doemscenario Misschien ligt het wel aan mijn gemoedstoestand, ik ben sinds gister geveld door buikgriep, kan niet naar buiten en verveel me. Dan maar informatie tot me nemen via allerlei media en uiteindelijk mijn gedachten aan mijn laptop toevertrouwen. Hoe erg is het om te moeten lezen dat een schaapsherder stopt met zijn geliefde vak vanwege stressklachten? Veroorzaakt door zijn omgeving in  verband met zogenaamde overlast van schapenstront en regeldruk vanuit de overheid?. Een gemeente die aanbestedingen uitschrijft voor het mogen hoeden van een kudde schapen? Hoe erg is het om elke keer te moeten lezen dat veel jonge boeren het niet redden en er de brui aan geven, omdat ze simpelweg in uitzichtloze situatie terecht gekomen zijn door onduidelijke wet en regelgeving vanuit het verleden. Of nog erger, er gewoon niet aan durven te beginnen omdat een toekomstig faillissement wel erg reëel lijkt? Hoe erg is het om te moeten lezen dat boeren tegenwoordig aan de schandpaal genageld worden als het over de natuur gaat in combinatie met CO2 en bijvoorbeeld de weidevogels? Dit terwijl sommige politici die deze idioterie voeden er rustig op los vliegen om deze ideeën wereldwijd te verkondigen. Weet u hoeveel CO2 de luchtvaart uitstoot?, nog niet gesproken over andere schadelijke stoffen die ook nog eens in het milieu terecht komen. Begrijp me goed, ik veroordeel vliegen niet maar wel het dubbele moraal van sommigen lieden in onze maatschappij. Oh ja en voor het gemak vergeten we ook even de echte boosdoener die de natuur nekt, de behoefte aan woningen en meer infrastructuur!!!, Jawel u leest het goed mensen, onze eigen behoefte aan schaalvergroting van de BV Nederland is uiteindelijk verantwoordelijk voor de teloorgang van onze natuur. Maar ja, het is makkelijker naar een ander wijzen dan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen daden toch?. De marktvraag bepaalt immers het aanbod in deze. Iedereen een eigen huis, het liefst landelijk wonen en natuurlijk een auto of twee, maar wel elektrisch dan he?, dat past namelijk goed bij het groene imago ……. Oh ja en natuurlijk overal zonnepanelen in weilanden en de windmolens in het landschap is ook zo goed voor onze Nederlandse natuur. Dezelfde manier van denken zie ik trouwens ook op Europees niveau terugkomen, zoals bijvoorbeeld met de Nederlandse visserij, pulsvissen is namelijk een vies woord geworden. Een links activistisch clubje heeft met behulp van de Franse visserij een mooi, verantwoorde manier van vissen, goed voor natuur, milieu en uiteindelijk de visstand, om zeep geholpen. Een anti campagne gebaseerd op foutieve informatie en vals sentiment. Misschien overbodig om te benoemen dat het steunen van deze campagne door de Franse visserij geheel gestoeld is op eigen belang en niets van doen heeft met het zorgen voor de natuur. Nee hoor het pulsvissen is een stuk natuur en milieu vriendelijker maar ook effectiever dan de oude vormen van visserij, vandaar. Dit ligt dan aan, volgens een Nederlands deskundig lobbyist, aan het verkeerd lobbyen, we hadden ze moeten meenemen in deze vooruitgang. Ben ik nou gek? Hoe zit het dan met de feiten? Gelden deze niet meer? Gaat het dan alleen nog over zo hard mogelijk gillen en slinkse activistische campagnes? Blijkbaar wel. Misschien heeft Jan Rotmans dan toch gelijk, zitten we midden in een transitie? Maar naar waarheen dan? Of is hij juist één van de opruiers die bewust deze chaos aan het creëren zijn om de door hen verlangde veranderingen tot stand te brengen? Dit is niet zo’n gekke gedachte hoor omdat het ook goed mogelijk is het aanbod (probleem) neer te zetten en daarmee een vraag (oplossing) te creëren. Binnen de commerciële economie wordt deze tactiek veelvuldig toegepast. Laat het helder zijn ik ben niet voor, ik ben niet tegen, ik ben simpelweg tegen gillers die elke vorm gedegen onderzoek, hoor en wederhoor saboteren en daarmee EEN waarheid geweld aandoen……… Daar ik behoorlijk koortsig ben kunt u mij bovenstaand stuk niet persoonlijk aanrekenen, ik pleit voor tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid, alvast een prettig weekend!!!                                  De Jagende Imker

#duurzame dinsdag
05Sep2018
Duurzame dinsdag
De jagende imker

De uitdaging!!!! @AD leest u even mee? Gisteren was het duurzame dinsdag, kwam ik onderstaand artikel tegen van het AD, zie link. Wat een ongelofelijk slecht artikel. Heb dit gister ook op verschillende social media platforms geuit. Inhoudelijk klopt het stuk echt niet maar ook de boodschap die hier mee afgegeven wordt is dubieus van aard. Gans is het meest eerlijke, duurzaamste stukje vlees wat je maar kan vinden. Een stukje #puurnatuur zonder kunstmatige toevoegingen, dit kunnen we over veel andere soorten vlees niet zeggen. De geschoten #wildegans, en niet aangeschoten :), heeft een prachtig leven in vrijheid gehad voordat ze eindigt op het bord, ook dit kunnen we van veel andere soorten dieren, geschikt voor consumptie, niet zeggen. In het kader van #schadebestrijding moet de populatie wilde ganzen namelijk in toom gehouden worden. De schade die ze aanrichten aan landbouwgronden is jaarlijks aanzienlijk. Uit respect voor het geschoten wild (niet nutteloos gedood,maar benut, dit is nou precies het verschil tussen schieten en jagen) consumeren wij deze gans. Dit vlees is meer als uitstekend. Het zou een regelrechte verspilling zijn om dit prachtige wildproduct niet te benutten. Juist in het terugdringen van de vleesconsumptie van gehouden dieren mbt co2 uitstoot, zou dit een uitkomst kunnen bieden. Je kunt er echt van alles mee, niet voor niets stond wilde gans in vroegere tijden op menig menu in de Nederlandse keuken. De wilde gans als eten is langzamerhand in vergetelheid geraakt. Wij en vele andere jagers / schadebestrijders proberen hierin verandering te brengen. De kunst met het bereiden van gans, is om ongeveer de leeftijd van de gans te weten, een jager weet dit..... dit bepaald of de gans wel of niet goed als biefstuk gegeten kan worden. Voor de andere bereidingswijzen maakt het niets uit, het geheim is "slow cooking". Wij hebben er juist voor gekozen om onze meeste gansproducten bereid te verkopen omdat veel mensen niet weten hoe ze gans moeten bereiden. Naar aanleiding van het artikel heb ik de bewuste poelier uitgenodigt voor een workshop om leren gans te bereiden en heb ik AD uitgedaagd om gans bij ons te komen proeven. Ik hoop dat deze partijen hier gehoor aangeven zodat dit prachtige product "wilde gans" het respect krijgt in de Nederlandse keuken wat ze verdient, omdat ze zeer zeker niet smaakt als het achterwerk van de sint, wat dat dan ook moge zijn https://www.ad.nl/rotterdam/afgeschoten-ganzen-eten-zo-taai-als-sints-achterwerk~ac7f30fa/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

MEER