Eelke Wiersma

Lid sinds : 13-06-2017

Wij zijn Careel, Carmen Todita en Eelke Wiersma. Careel is een bedrijf dat zich richt op het stimuleren van kleinschalige economische bedrijvigheid die aansluit bij de cultuur, de agiobiodiversiteit en de natuurlijke rijkdom van Transsylvania. Casa Careel is een initiatief van Eelke Wiersma en Carmen Todita. In 2012 zijn zij in Roemenië gestart met het opzetten van Ecotoerisme op Landgoed ‘Casa Careel’ in Tranisu Transylvania. Dit landgoed, met een oppervlakte van 1,2 ha, staat in Tranisu en grenst aan het Nationaal Park Apuseni (De Karpaten) in Transylvania. Op het terrein van het landgoed staan vier blokhutjes, één Cabana, een veldkeuken, een toiletgebouw en het landhuis ‘Casa Careel’. Er kunnen daar op 1 ha grond bovendien nog een aantal toeristen met tenten, vouwwagens, caravans of mobile homes worden ontvangen. Het doel van het bedrijf is om de economische omstandigheden van de inwoners in de kleine dorpen te verbeteren, waardoor jongeren in hun dorp en bij hun familie en vrienden kunnen blijven. Op het terrein van ‘Casa Careel’ en in de dorpen in de omgeving willen zij daarvoor onder meer Ecotoerisme, Permacultuur en Voedselbossen stimuleren. Initiatieven voor realistische projecten rond deze thema’s nemen zij mee naar West-Europa om daarmee de uitwisseling met Roemenië te stimuleren via studentenprojecten (Internationalisering). De hiermee opgedane ervaring en verworven kennis wordt in Transsylvania ingezet om een bijdrage te leveren aan de doeleinden van ‘Casa Careel’. In 2013 is het terrein van het landgoed in kaart gebracht en zijn bovendien de flora en de fauna geïnventariseerd. Na deze inventarisatie hebben de eigenaren keuzes gemaakt in de bestaande beplanting en veel opslag verwijderd. Daarnaast zijn er aan de woning, de toiletgebouwen en de technische installatie werkzaamheden verricht door de eigenaren en door derden. 2014 was het eerste jaar dat ‘Casa Careel’ studenten kon verwelkomen op het terrein en zij hebben geholpen met een aantal idealen die het bedrijf wilde realiseren. Het ging om het ontwerpen en maken van een veldkeuken, een speelplek voor de kinderen, een vuurplaats en wandelroutes rondom ‘Casa Careel’.Studenten hebben daarnaast een onderzoeken verricht naar de mogelijkheden om de economische omstandigheden van de kleine boeren om te verbeteren. Naast het studentenproject zijn er proeven uitgezet voor de teelt van bosvruchten en traditionele fruitbomenrassen. Dit in samenwerking met een Onderzoekinstituut in Pitesti, BesNederland B.V. in Nederland en vijf grondeigenaren in Transsylvania. Dit project moet de komende jaren verder uitgewerkt worden. Van de cultuurgrond is daar een bodemmonster genomen om te kijken wat in bodemkundig opzicht de mogelijkheden zijn voor deze regio.In 2013 werden door de mensen van ‘Casa Careel’ een aantal traditionele fruitbomen in de omgeving van Tranisu gesnoeid. Deze appel- en perenbomen zijn exemplaren van traditionele rassen die thuis horen in Roemenië. Als gevolg van de modernisering en schaalvergroting na de aansluiting bij de EU komen er veel nieuwere en in de handel courante West-Europese fruitboomrassen naar Roemenië. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de wens om de exportpositie van het land te verbeteren. Dit gaat ten koste van de oude fruitbomenrassen die nu nog overal in de achtertuinen staan. In september 2014 zijn van de twee appelbomen in totaal 15 st. enthout per boom meegenomen naar Nederland om deze te laten enten op diverse onderstammen. Het antwoord op de vraag of deze actie geslaagd is komt naar verwachting in juni/juli 2015. In 2014 heeft een student van Hogeschool Larenstein, een thesis uitgewerkt en kwam tot de conclusie dat er veel oude fruitbomen op de particuliere erven staan die achterstalling onderhoud vertonen. En daardoor geen of weinig fruit meer geven. Om deze bomen een nieuwe kans te geven en om het verdwijnen van deze fruitbomenrassen tegen te gaan wil ‘Casa Careel’ een project opzetten dat aansluit op de openstaande vraag. De onderzoekvraag is dan ook: hoe kunnen wij deze oude traditionele fruitbomenrassen behouden en weer productief maken zodat de opbrengst weer verwerkt kan worden voor huishoudelijk gebruik of verkoop op de streekmarkt. Een student van Larenstein heeft in 2015 zijn onderzoek gerichten op de bovenstaande informatie. Hij wil de fruitbomen in beeld brengen en de juiste namen achterhalen zodat deze soorten kunnen worden vermeerderd en weer opnieuw aangeplant op de erven. Het uiteindelijke doel van deze opdracht is om de geïdentificeerde rassen te behouden, en vervolgens eindproducten te ontwikkelen en te produceren op basis van deze streekeigen rassen, waardoor de economische omstandigheden in de dorpen kunnen worden verbeterd. Alle onderzoek resultaten zijn verwerkt in een data base en worden elk jaar geactualiseerd. U kunt het bovenstaande ook op onze website lezen waar wij de jaarlijkse projecten ook weergeven. http://artandgreen.careel.eu/nl/category/green-nl/projects-green-nl/ In 2017 zijn we de medicinale flora op het tereein aan het inventariseren en willen deze informatie verwerken in de database. Deze informatie kan dan door bezoekers bij Casa Careel worden gebruikt voor eigen gebruik. De informatie zullen wij vermelden op onze blog bij Yoors en op de website www.careel.eu. Carmen Todita Eelke Wiersma
 
×

Yoors


exit_to_app Inloggen