Gerrit blogpagina
121 followers • Joined 12 Jan, 2018
Monetization
67%
(11 / 50) Receive a minimum of 50 hearts total on your posts
22 %
(9 / 100) Give a minimum of 100 hearts total to different posts
Have at least 25 followers
Leave 25 comments on the posts of others
Verify your phone number
Upload a profile photo
Upload a cover photo
Write a bio
Publish an introduction in #iamnewhere
112 fotograaf,burgerhulpverler en vrijwilliger Freya. Zal via mijn blogs mijn ervaringen van mijn werkzaamheden proberen met jullie te delen zonder de privacy van de evt slachtoffers in gevaar te brengen. En verder wat ik in het dagelijkse leven mee maak.
Friends 13
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.