Gerrit blogpagina
Gerrit blogpagina
144 followers • Joined 12 Jan, 2018
112 fotograaf,burgerhulpverler en vrijwilliger Freya. Zal via mijn blogs mijn ervaringen van mijn werkzaamheden proberen met jullie te delen zonder de privacy van de evt slachtoffers in gevaar te brengen. En verder wat ik in het dagelijkse leven mee maak.
Friends 14
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.