(Uw) kinderen in gevaar brengen voor jouw ‘verheven idealen’


Steeds meer lezen wij over zaken als het doelbewust je kinderen niet laten vaccineren uit allerhande irreële motieven. Het blijkt een, met name onder ‘hoog opgeleiden’, praktijk te zijn die steeds sterken om zich heen grijpt.

Wie dacht dat het niet vaccineren van kinderen een spook uit het verleden is die vooral gepraktiseerd werd door verdwaasde christenen in de bible-belt komt tegenwoordig bedrogen uit. Daar waar, met name door de ontkerkelijking en het voortschrijdend inzicht, het niet vaccineren van kinderen omdat ‘het krijgen van een ziekte de wil van god is’ op z’n retour was in de diep christelijke delen van Nederland en elders in de wereld daar zien wij de laatste jaren weer een scherpe toename. Echter, nu onder mensen waarvan je zou denken dat ze beter weten en, waarvan je gezien het hoge opleidingsniveau, verwacht dat men fabels van feiten kan onderscheiden. Toch heeft het, ondanks dat men niet perse christelijk en mogelijk zelfs atheïstisch is, alles te maken met ‘geloven’.

Uit talloze analyses door deskundigen blijkt dat het niet-vaccineren van kinderen alles te maken heeft met een geloofsstelsel. Deze keer niet theïstisch maar ideologisch van aard. Men heeft het aanbidden van een bepaalde god of goden simpelweg ingeruild voor zaken als ‘de natuur’, ‘het ecologisme’ en andere ideologische goden. De religie, want veel anders kunnen wij het niet noemen, omvat alle elementen die wij ook tegenkomen in wel theïstische religies. Dat is inclusief de ‘zondeval’ dan wel ‘de erfzonde’, met name blanke mensen zouden talloze ‘erfzondes’ hebben zoals bijvoorbeeld het kolonialisme en de slavernij, en het boete doen voor deze en andere zondes. Bijvoorbeeld voor het ‘consumentisme’, voor het eten van dieren, het ‘gebruik van fossiele brandstoffen’ en vooral voor ‘het afwijken van de natuurlijke gang van zaken’. Ofwel, zoals het bij christenen ‘de wil van god is’ is het bij hen die dit ‘New Age Geloof’ aanhangen ‘het de wil van de natuur is’ dat alle zaken gaan zoals ze gaan.

LEES ONDER DEZE LINK VERDER (link opent in nieuw venster - u blijft op Yoors)