LOC of Lunar Operation Command Disclosure met Corey Goode


LUNAR OPERATION COMMAND

De informatie, die wij hebben over de maan is niet volledig en het vereist veel fantasie om wijs te worden uit de verschillende berichten, die ons bereiken. Ik wil wel waarschuwen, dat er nog steeds geen bewijzen en dat er voorlopig twee mogelijkheden zijn om dit te verwerken namelijk als een mooi sprookje waarmee men ons tracht zoet te houden of......

Het kan wat mij betreft zo maar zijn dat er waarheid schuilt in de steeds extensievere berichten over een aards commandocentrum, dat aanvankelijk door de Duitsers in de dertiger jaren, maar later in de 60-er en vooral 90-er jaren door de Amerikanen werd gebouwd. De maan is volgens Corey Goode verdeeld in zone's.

Ik vond deze video wel belangwekkend en er wordt dus ook gesproken over de Galactic Federation, die nu een vinger in de pap schijnt te hebben. Ik wil geen copy/paste journalistiek bedrijven maar als verhaler over deze wereld geef ik bij dezen de link :

http://www.wanttoknow.nl/universum/nasa-klokkenluider-er-zijn-alien-maanbases/

http://space-man.de/straped/bootstrap/img/ets/d_uqAZW5YF0.mp4

Q & A may happen : hier bij de blog ?

Deze video is ook machtig interessant ! : ---> https://youtu.be/bwktqSDdh_g

En slapende reuzen wachten in spelonken............. https://www.youtube.com/watch?v=JGXJi2mG16Q


27/5 vond ik deze link een gesprek met Laura Eisenhower over de whistleblower Corey Goode !

https://www.youtube.com/watch?v=cQwEB75YWrs

Wat de maan wel is en wat niet kunt U enigszins begrijpen als U de belangrijke informatie, die William Mills Tompkins verstrekt heeft aan Jeff Rense in de nu volgende informatieve video worden enige belangrijke vragen opgehelderd ook blijkt dan, dat de toegang tot het binnenste gedeelte van de maan nog steeds verboden gebied is. In ieder geval krioelt het daar van de extraterrestrials !

De stof, die hier geboden wordt is zeer controversieel, en behoeft voor degene, die nog niet op de hoogte was enige verwerking, hier is dus de link naar de video, die toch weer een mijlpaal is op de weg naar disclosure! He woord is aan William Tompkins :

https://youtu.be/mjHhIVMLeBg

lees ook !https://yoo.rs/verbegbijazz/blog/secret-journey-to-planet-serpo-1485618808.html?Ysid=11479