Een oplossing op een presenteerblaadje


Een nieuwe aflevering van het #vervolgverhaal over de #Zeesterren (Dewaputra, Hans van Gemert).

Lees hiervoor:

Eerst maar eens kijken wat hij wil, denkt Douglas.

Veel tijd om nog iets meer te denken krijgt hij niet, want de niet neppe Trump neemt voortvarend met luide stem het woord: 'Ik heb gehoord zich hier in de cel een nep-figuur bevindt. Dat wil ik wel eens zien, ik kan nep-figuren het best herkennen van iedereen.'

Hoewel dit vagelijk wat bekend klinkt grijpt Douglas met enige opluchting opnieuw naar de sleutelbos en komt snel overeind. Ziehier een hele mooie oplossing op een presenteerblaadje, die neppert komt zich nog vrijwillig melden ook! En terwijl hij dit schertsfiguur opnieuw in de cel smijt krijgt Angela de kans om te ontvluchten. Klaar, opgelost!

'Natuurlijk, ik zal de deur voor u openmaken!'

De sleutel draait in het slot en de deur zwaait open. Het gebeurt allemaal precies zoals hij had gehoopt. Tenminste, bijna.


(c)2020 Hans van Gemert

Deze aflevering van het vervolg#verhaal past in de 140-woorden-uitdaging van maart 2020. Lees er hier meer over: