Twee koffertjes


Agent Polleman doet een ontdekking in het #vervolgverhaal van Dewaputra en Hans van Gemert. Maar is hij wel alleen?


Lees hiervoor:

Nadat Sheila de trap is afgedaald wacht agent Polleman enkele seconden om er zeker van te zijn dat ze ook werkelijk vertrokken is. Daarna sluipt hij naar de door Sheila verlaten kamer. Het heeft nu zijn voordeel dat de sloten van een vooroorlogse kwaliteit zijn, het openen van de kamer is niet zo moeilijk.

In de kamer staan twee hem zeer bekende koffertjes: die van hemzelf en collega Storm. Zie je wel, hij had gelijk! Natuurlijk is het slim om de koffertjes te onderzoeken (het gaat vooral om de belangrijke vraag: wiens uniform heeft Sheila zich toegeëigend), maar het is wijsheid dat even op de eigen kamer te doen, hij wil niet het risico lopen dat ome John of Sheila ineens weer binnen komt.

Tijdens de koffertjesverhuizing is er echter één paar ogen dat alles nauwlettend in de gaten houdt.


(c)2019 Hans van Gemert

Afbeelding: Pixabay

Deze aflevering uit het vervolgverhaal past in de 140-woorden-uitdaging van FrutselenindeMarge. Lees daar hier alles over:

Lees verder: