Opinion: De Lage Landen kansloos


We zijn een multiculturele samenleving dat is waar, maar beslist niet uit vrije wil. Sommige dingen lopen nu eenmaal zo.

Persoonlijk merk ik niets van het recht van spreken als lid van deze samenleving.

Een hele kleine minderheid deelt de lakens uit, de rest moet het maar voor zoete koek aannemen. De media doet hier vrolijk aan mee.

Opmerkelijk vind ik dat deze minderheid zeer eenzijdig is en op één partij gericht. De keerzijde bestaat niet en deze wordt dan ook niet aangepakt, zelfs verzwegen. Wat dat betreft is men doof en blind.


De blanke Nederlander heeft "het" altijd, allemaal alleen gedaan. "Het" is datgeen dat heel veel anderen in heel veel landen ook deden (alwaar je over de standbeelden en herdenkingstekens struikelt).

Die anderen die ook een multiculturele samenleving hebben én zeevaarders, wereldreizigers en fortuinzoekers waren. Rijk en welvarend werden over de rug van de medemens. Dit o.a. met: 

- mensenhandel (indianen, vrouwen, kinderen), 

- dierenhandel,

- plantages, maar ook 

- fabrieken,

- olieraffinaderijen en

- oplichtings- en scampraktijken.

Een welvaart waarbij niet alleen de eigen multiculturele samenleving heel veel baat had en heeft, maar de minder/niet-multiculturele samenleving elders op deze aardbol nog meer.


Interessant vind ik altijd weer, hoe al eeuwen lang, zo'n klein landje als "de Lage landen" steeds weer gevonden kan worden door iedereen op deze aarbol. Dit terwijl ik al moeite heb mijn tandarts te vinden.

Zelfs zonder internet en navigatiesysteem wist en weet men feilloos de weg naar:

- Het land waar alles gratis is.

- Het land waar je iedereen kan manipuleren.

- Het land waar je de verongelijkte en de zielepiet kunt spelen al ben je zelf nog zo'n crimineel en de zwarte Piet kunt toespelen aan... zodat men medelijden blijft hebben en geld en goed blijft geven.

- Het land dat klakkeloos kinderbijslag betaalt aan kinderen die men nooit gezien heeft.

- Het land dat nooit een wedervraag stelt zoals: 

- Wat waren jullie verschrikkingsdaden in het verleden, uit jullie geschiedenis, ook alweer? 

- Wat was jullie/jouw aandeel hier in?

- Waarom zijn jullie je buren als slaven gaan houden, gaan verkopen, mishandelen en opeten?

- Wanneer gaan jullie boete doen en smartengeld betalen aan jullie slachtoffers? 

(Hoe komt het dat bijvoorbeeld Japan de beurs niet hoeft open te trekken of Amerika de Indianen niets vergoed en hun ondergang op Thanksgiving zelfs mag blijven vieren? Waarom betaalt Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Frankrijk ons niet voor aangedaan leed en hoe zit het met de Grieken, Romeinen, Vikingen en de Rooms Katholieken?)

- Het land dat geen smartengeld betaalt aan de Nederlands-Indiërs van destijds of hun nakomelingen.

- Het land dat nu kruipt voor de Duitse onderdrukker van nog niet eens zo heel erg lang geleden en Hitlers rijk alsnog helpt te verwezenlijken.

- Het land dat spuugt op de Engelse bevrijder om van de Russen nog maar te zwijgen.


Maurits mag dan nu niet meer als zo'n lieverdje gezien worden (volgens mij is hij nog nooit zo gezien), dit was Willem van Oranje ook beslist niet. Hoe rechtmatig zit men in Nederland eigenlijk op de troon? Zelfs wat de familienaam betreft is deze al generaties lang uitgestorven.


Het geheugen van Nederland is beslist zeer selectief te noemen.

De "huilende moeders van Argentinië" zijn allang vergeten, net als de tweede wereldoorlog (aan Bevrijdingsdag en Nationale feestdagen doen wij niet). 

Het dagboek van Anne Frank mag nu nog verkocht worden, maar zal ook wel aangepast gaan worden. Het was tenslotte door haar eigen vader dat het gezin ontdekt werd. Binnenkort is het allemaal een leugen, want Joden passen niet langer in onze multiculturele samenleving.

De strijd om gelijke rechten was er één die niets voorstelde. Vrouwen hebben deze nog steeds niet en raken het beetje dat ze hebben, dankzij "softe" rechters, meer en meer kwijt.

De strijd tegen verminkingen (besnijdenis) was ook schone schijn. De zorgverzekeraars vergoeden het gewoon.

Binnenkort is de beeldenstorm voltooid, zijn alle kerken gesloopt en is ook de bijbel taboe.

Nederland is dan nog een stukje lage landen zonder:

- geschiedenis,

- trots,

- feestdagen

- eigen mening,

- eergevoel,

- eigenwaarde

- eenheidsgevoel 

- gelijke rechten

- gelijke toepassing van rechtspreken

Het is de vergaarbak voor fortuinzoekers, net als destijds die verre "Nederlandse" voorvaderen (van Duitse afkomst), die nu niet meer genoemd mogen worden.

En net als bij de fortuinzoekers uit de Vaderlandse geschiedenis worden ook de wandaden van de huidige fortuinzoekers verzwegen.


Het enige verschil tussen de fortuinzoekers van destijds en de huidige is, dat de huidige niets zullen doen om hun vaderland op te bouwen, hier ook niet voor vechten. Ook zullen zij niets doen om de "rijkdommen" in het multiculturele gastland in stand te houden.


Ik ben benieuwd waar zij heenreizen als de koek op is en er niets meer te halen valt, als er geen Nederlanders meer zijn. 

En of hun verre nakomelingen dan de hand in eigen boezem steken, het boetekleed aantrekken en de schuld van duizenden jaren misdaden gaan afbetalen en hun geschiedenis ook gaan herschrijven.


Standbeelden, straatnamen, tunnels. In Nederland zijn honderden verwijzingen te vinden naar historische figuren uit het koloniale verleden. Jan Pieterszoon Coen en Michiel de Ruyter zijn geëerd voor hun verdiensten voor het land, maar worden ook betwist om hun gewelddadige optredens. De discussie over hun erfenis verloopt fel.

"Het is in wezen een botsing van culturen", antwoordt massapsycholoog Hans van de Sande op de vraag waarom het debat zo pittig verloopt. "De helden uit die periode waren helden omdat ze veel geld voor Nederland verdienden. Nu zijn er in Nederland meer mensen van andere culturen en hun visie wordt steeds relevanter. Dat is een uitvloeisel van de multiculturele maatschappij."

"Wij hebben vroeger geleerd dat die mannen hard waren, maar ook bijdroegen aan de grootheid van Nederland. Toen werd het in een andere context gezien. Nu zijn er meer mensen die zich identificeren met slachtoffers."

Volgens van de Sande is een redelijk aantal Nederlanders bereid te luisteren naar de bezwaren, maar veel anderen hebben dat juist niet. "Zij willen niet dat anderen hen gaan voorschrijven wat er in het verleden is gebeurd. Het moet ongewijzigd blijven, net als in de Zwarte Pietendiscussie."

Terugkerend

De roep om aanpassing of verwijdering van verwijzingen als straatnamen naar het koloniale verleden is niet nieuw. De steeds frequenter terugkerende discussie werd vorige week opnieuw aangezwengeld doordat het Mauritshuis in Den Haag besloot een beeld van Johan Maurits van Nassau Siegen te verplaatsen. En de directie van de Amsterdamse J.P. Coenschool kondigde een naamswijziging aan.

"De naam strookt niet meer met de kernwaarden die wij als school hebben", aldus directeur Sylvie van den Akker. Wegens het omstreden verleden van Coen zou de naam niet meer passen bij de "uitstraling van tolerantie en verscheidenheid" van de school.

Emmilie Gordenker, de directeur van het Mauritshuis, stelde dat het niet gaat om een verwijdering van het beeld, maar om een verbetering. In het Mauritshuis is een aparte ruimte ingericht waar zowel de positieve als negatieve kanten van Maurits worden belicht.

Maurits (1604-1679), een neef van Willem van Oranje, verdiende veel geld met zijn bewind in Brazilië, waar slaven vanuit Afrika binnenkwamen om te werken op suikerplantages.


Voor meer info zie: nu.nl

signup

Durf jij je gedachten de vrije loop te laten? Zelfs als jij je op glad ijs begeeft? Ook dan ben je welkom bij Yoors

Het lidmaatschap is gratis.

#Nederland #geschiedenis #koningshuis #Oranje #Nassau #Duits #multicultureel #minderheid #fortuinzoekers