×

Yoors


exit_to_app Inloggen

480
camera_alt
Afbeelding toevoegen
60
Opinion: Pil van Drion - stervenshulp

Opinion: Pil van Drion - stervenshulp


'Iedere hoogbejaarde heeft de pil van Drion eigenlijk al in huis' Nieuwe Euthanasiewet volgens ethicus Govert den Hartogh niet nodig

Wat is de strekking van het zelfbeschikkingsrecht? 

En wat is precies ondraaglijk en uitzichtloos lijden

Volgens ethicus Govert den Hartogh zijn dat filosofisch gezien de twee meest interessante punten van het initiatiefwetsvoorstel waarmee de groep Uit Vrije Wil wil regelen dat ouderen die hun leven voltooid achten stervenshulp krijgen. 


Maar wat is vrijheid? 

Er is een verschil tussen iemand beletten iets te doen en niet voldoen aan een verzoek om iets te doen.


Wat houdt het zelfbeschikkingsrecht nog in voor een hoogbejaarde die zijn leven wil beëindigen, als niemand hem daarbij mag helpen? 


Wat heb je aan een recht als je dat niet kunt effectueren? 


‘Om te beginnen zijn er omstandigheden waarin de huidige Euthanasiewet dokters toestaat wel te helpen: als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden dat voortkomt uit een ziekte of aandoening. 

Nu vinden veel artsen dat daarvan geen sprake is is als hoogbejaarden om hulp vragen bij het beëindigen van hun leven. Ik zie wel dat dit op het ogenblik een reëel probleem is. Maar dat probleem zit niet in de wet maar in de interpretatie die artsen daaraan geven. 

Ouderdomskwalen zijn ook kwalen. En in het merendeel van de gevallen is het lijden van een hoogbejaarde die niet meer wil leven volstrekt vergelijkbaar met, of misschien nog wel erger dan, dat van een stervende kankerpatiënt. Dat komt met name doordat het zo uitzichtloos is: de hoogbejaarde weet niet wanneer zijn leven ophoudt.’


Ook bij een juiste uitleg van de wet zullen artsen overigens niet op alle verzoeken ingaan, want er zal soms twijfel zijn aan de ondraaglijkheid van het lijden. Maar ook dan staat een hoogbejaarde niet met lege handen, want hij heeft de pil van Drion eigenlijk al in huis. Het hoogbejaarde lichaam is van zichzelf namelijk al zo verzwakt dat stoppen met eten en drinken een begaanbare weg is. 

Ik moet daar wel bij aantekenen dat je dat goed moet voorbereiden – dat kan ook, want alle benodigde informatie is openbaar beschikbaar. 

Bij voorkeur vind je een arts bereid een oogje in het zeil te houden. Zo kun je door het wegzakken van je bewustzijn in een delirium komen, een heel onaangename geestestoestand. Dan moet de arts bereid zijn om je te sederen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat de KNMG het standpunt heeft ingenomen dat artsen die hulp moeten verlenen.’

help

NOTE

Wie in Nederland vastloopt met een euthanasievraag, kan uitwijken naar België (of internet).

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) adviseert personen om daar dodelijke medicijnen met behulp van leugens te halen dit blijkt uit de documentaire "Medeleven" van Gerald van Bronkhorst.

Daarin gaat de 90-jarige Pieter Jiskoot op advies van de NVVE Belgische apotheken af om met een smoesje grote hoeveelheden van het malariamiddel hydroxychloroquine los te praten. Ze geloven hem omdat de pillen ook worden gebruikt bij reuma. Uiteindelijk heeft hij meer dan voldoende verzameld. Wel zijn nog andere medicijnen nodig.

De NVVE zegt Jiskoot niet te hebben geholpen bij zijn tocht langs de apotheken. 
Marc
Een van de moeilijkste onderwerpen die er zijn in mijn beleving. Voor mij persoonlijk staat vast dan niemand anders dan jijzelf dit kan en mag besluiten, er is in deze geen autoriteit hoger dan die van jezelf. Echter begint het pas een probleem te worden wanneer er derden nodig zijn om je te helpen naar de andere kant te gaan. Hoewel ik vind dat dit geheel een vrije keuze dient te zijn, zal ik persoonlijk hier niet voor kunnen kiezen. In mijn beleving is het onmogelijk om hier ook regels voor op te stellen, iets wat wel zou moeten. Er moet "gewaakt" worden dat (bijvoorbeeld) elke "vastlopende" puber zich zelf het leven neemt. De laatste die zich ermee zou mogen bemoeien is de overheid, die heeft er niets mee te maken. Een idee zou kunnen zijn, om alles in eerste instantie te documenteren, waarom wil je dit, hoe wil je dit etc. Dan zou je gesprekken moeten/kunnen aangaan met naaste/familie. Vanuit die gebundelde verzamelde documenten is het wellicht mogelijk een soort protocol te ontwikkelen. Je zou een soort specificatie kunnen ontwikkelen naar bijvoorbeeld, leeftijd en/of ziekten. Nogmaals, ik vind het een persoonsrecht om te beslissen over je eigen leven. Ja, de pil zou in nederland gewoon verkrijgbaar moeten zijn.
11-02-2018 12:00
11-02-2018 12:00
Sonja
Moeilijk onderwerp ik onlangs een passieve euthanasie van heel kort bij meegemaakt, geen eten en drinken dormicum en morfine tegen de pijn rest van de medicatie stop gezet en dan wachten tot je naasten sterft. Het duurde dagen en was mens onteerend gaf heel veel verdriet om dat aan te moeten zien. Een spuitje een pil het einde komt toch waarom moet een mens dan zo aan zijn einde komen? Sorry ik wil niemand kwetsen maar een hond krijgt meteen een spuitje maar een mens kan creperen.
09-02-2018 09:00
09-02-2018 09:00
marijke
er mag best meer begrip komen voor dit onderwerp.
08-02-2018 23:30
08-02-2018 23:30
Judith Evelien
Zoals Albert ook al aanhaalt; beladen onderwerp. Maar wel een onderwerp die aandacht verdient en meer bespreekbaar zou moeten worden en zijn. Het is deze tijden nu eenmaal actueel. Mijn moeder heeft destijds ook die befaamde pil uit België geprobeerd te halen. Het is haar toen niet gelukt. Wat betreft die eed en de euthanasie wet, dat rammelt ook aan alle kanten, want het is zo subjectief als de pest! Die hele wet verdient wel een update.
08-02-2018 19:37
08-02-2018 19:37
'Klein'
Beladen onderwerp. Wat ik ervan wil zeggen is dat ik vind dat men een arts nooit mag dwingen om euthanasie toe te passen. Zo'n arts kan immers ook gewetens- of geloofsbezwaren hebben en hij/zij is er eigenlijk om mensen beter (proberen) te maken. Maar dat iemand niet meer wil leven moet gerespecteerd worden vind ik, weliswaar op eigen verantwoordelijkheid of met hulp van een bereidwillige arts.
08-02-2018 19:09
08-02-2018 19:09