Stories: Over een verloren krijger/About a lost warrior


Dit #turboverhaal is een dagelijkse #schrijfuitdaging en #vrijschrijfsel van 5 minuten. De Engelse versie is geschreven voor #Steemit en de Nederlandse vertaling voor #Yoors.

Ontbijt met apen was totaal anders als de kleine Krijger gewend was. De meeste apen hingen rond en speelden met hun eten. Zij spraken over "inbox voor informatie" en hij had geen flauw idee waar zij het over hadden.
"Als je wilt kunnen we nu de hagedis opzoeken", zei de kleine aap, "het is niet ver en helemaal niet als we de bomen gebruiken."
"Ik ben niet zo atletisch als jij", zei de kleine Krijger.
"Wat dacht je van een ritje", zei de aap, "de tijger is beschikbaar je moet hem alleen goed vasthouden en bedanken."
Nu maakte de Krijger zich nog meer zorgen. Een tijger was gevaarlijk en de stem... waar was die? Geen advies wat te doen of te zeggen.
Toen de tijger verscheen besloot hij de rit te accepteren klom op de rug achter de kleine aap en was blij dat hij niet hoefde te lopen. Minder blij was de hagedis toen hij de Krijger weer zag, het was maar goed dat de aap er was en namens hem het woord deed.
"Wat moet je nu weer", zei de hagedis, "ben je gekomen om de hele boel weer te verbouwen?

Breakfast among monkeys was completely different as the little warrior was used to.
Most monkeys were hanging around and playing with their food as well. They were talking about "inboxing for information" and he had not the slightest idea what they were talking about.
"If you like we can visit the lizard now", the little monkey said, "it is not that far at all especially not if we use the trees",
"I am not that athletic as you are", the little warrior said 
"How about a ride", the monkey said, "the tiger is available, you just need to hold on tight and say thanks".
Now the warrior was even more worried. A tiger was dangerous and the voice... where was it? No advice what to do or what to say.
As the tiger appeared he decided to accept the ride, climbed on the back right after the little monkey and was happy he did not need to walk. The lizard felt less happy to see the warrior again, it was a good thing the monkey was present to speak for him.
"What is it this time", the lizard said, "came to damage the whole place again?"