Wat is/zou de bedoeling zijn dat er zoveel persoonlijke gegevens gevraagd worden aan de Yoorsleden en wat is men met deze gegevens van plan??


Share
Share and get paid.

Answer the question to see all the comments
You can answer the question here.
6 answers