Xổ số Trà Vinh


xổ số Trà Vinh nhà đài đầu tiên gia nhập vào hệ thống dịch vụ xổ số online CANGI.VN. Đây cũng là nhà đài có số lượng vé từ nguồn trực tuyến cao nhất trong số những nhà đài thuộc quản lý của CANGI.VN.


Ngoài ra, xổ số trà vinh còn là nhà đài xổ số thuộc quản lý của xổ số miền trung trong lĩnh vực xổ số trực tiếp. Đài XSTV cũng sở hữu cho riêng mình hơn 100 đại lý phân phối vé số. Những đại lý này luôn đảm bảo về chất lượng, doanh số vé bán ra mỗi ngày cũng như các mức phí hoa hồng và chính sách đổi nhận thưởng trúng vé số hợp lý