×

Yoors


Inloggen
×

Yoorsnotifications_noneadd
09-05-2019 21:10
1 volger , 1 antwoord
camera_alt
Afbeelding toevoegen
100 manieren om dood te gaan

100 manieren om dood te gaan


Doodgaan, het is iets waar iedereen op een bepaald moment mee te maken krijgt in zijn leven. Mensen worden geboren, mensen sterven, dat is een natuurlijk fenomeen. Helaas gaan er ook mensen dood op een niet zo natuurlijke manier. Soms is dat een vrije keuze van de betrokkene, vaak ook niet. In dit artikel staan er 100 manieren om dood te gaan. Let op: sommigen kunnen als schokkend worden ervaren.

100 manieren om dood te gaan

Hoe kun je doodgaan?

  • Sterven door ouderdom: Sterven doe je omdat je cellen verouderen. Veroudering blijkt samen te hangen met de lengte van zogenaamde telomeren. Dat zijn extra stukjes DNA die aan ons ‘gewone’ DNA hangen. Ze vangen de klappen op welke DNA bij het kopiëren van de cel oploopt. Omdat de cellen van oudere mensen zich vaker hebben gedeeld, zijn hun telomeren korter dan bij jonge mensen.
   • Sterven in je slaap: Als je ongezond bent (roken, drank, overgewicht en zonnebrand) is de kans groter dan als je gezond bent. Maar als je teveel sport, komt het ook voor. Doodgaan in je slaap is voor veel mensen de 'mooiste' manier (en de minst pijnlijke) om te overlijden.
    • Doodgaan door een ongeval: Ongevallen kunnen overal gebeuren. Vooral in je thuisomgeving gebeuren de meeste ongevallen. Om er enkele op te noemen: val van trap, val van ladder, uitglijden over speelgoed, struikelen over de hond, enzovoort.
     • Doodgaan in het verkeer: Helaas worden er ook veel ongevallen veroorzaakt door derden en dat zien we dan vooral in het verkeer. Mensen die dronken of high achter het stuur kruipen en iemands leven beëindigen door onoplettendheid. Of door te snel rijden. En soms ben je gewoon op de slechte plaats, op het slechte moment. Zo kende ik een meisje van 19, die op haar brommer (op het fietspad) naar huis reed en terechtkwam onder de wielen van een vrachtwagen toen die haar voorbijreed.
      • Vermoord worden: Je hoeft zelf niet altijd in het criminele milieu te zitten om vermoord te worden door iemand. Mensen worden vermoord om allerlei verschillende redenen. Maar in veel gevallen blijkt er wel geld in het spel te zijn.
       • Doodgaan door ophanging: Mensen ophangen bestaat al eeuwen en werd in het verleden vooral voor het gewone volk gebruikt. Om deze reden werden na de Tweede Wereldoorlog veel veroordeelde oorlogsmisdadigers opgehangen in plaats van gefusilleerd. In vroegere tijden kreeg een veroordeelde een touw om zijn nek geknoopt dat over een stevige tak werd geworpen. De veroordeelde werd vervolgens omhooggetrokken en stierf door verstikking. Later ontdekte men dat de dood sneller intrad wanneer de veroordeelde een val maakte. Bij experimenten ontdekte men dat bij een te korte val de veroordeelde langzaam stierf, terwijl er bij een te lange val een kans bestond dat het hoofd van de veroordeelde werd afgetrokken.
       • Doodgaan door vierendelen: Dit is een gruwelijke methode, die vroeger werd uitgevoerd. Een veroordeelde werd opgehangen totdat hij bijna dood ging en dan werd hij weer naar beneden gehaald. Vervolgens werd hij gecastreerd en zijn ingewanden uit zijn buik getrokken met een hete poker aan zijn dikke darm. Uiteindelijk werd hij onthoofd en in stukken gesneden en tentoongesteld of werd hij vastgemaakt aan paarden die hem uit elkaar moesten trekken. Er is weinig bewijs geleverd dat dit goed werkte, maar het feit dat het al bestond doet je toch wel gruwelen.
        • Dood door onthoofding: Hoewel er vroeger heel wat mensen werden onthoofd, zijn mensen altijd om persoonlijke redenen onthoofd en nooit voor de wetenschap. Het is dus moeilijk om vast te stellen wat iemand op zo een moment werkelijk voelt. Toch is er genoeg bewijs dat ook het menselijk brein niet direct stopt met werken als het hoofd van het lichaam is gescheiden. Tussen de onthoofding en het verlies van bewustzijn zitten waarschijnlijk enkele seconden omdat het bloed uit de hersenen kan blijven stromen.
         • Doodgaan door dodelijke injectie: Wanneer we aan een dodelijke injectie denken, denken we vaak onterecht aan het toegediend krijgen van 1 enkele spuit. Maar dat klopt dus niet. Sterker nog, de dodelijke injectie bestaat uit 3 dosissen. Om deze dosissen toe te dienen, wordt er een infuus gestoken. De eerste injectie bezit natriumthiopental of pentobarbital. Dat is een snelwerkend en verdovend middel, die de activiteit van zenuwcellen in het centraal zenuwstelsel onderdrukt. Binnen een halve minuut verlies je het bewustzijn. In de operatiekamer gebruiken anesthesiologen natriumthiopental om patiënten in slaap te brengen. Voor euthanasie gebruiken artsen een overdosis van het middel, zodat de patiënt in een onomkeerbare coma raakt en sterft. Daarna wordt er bij de veroordeelde een spierverslapper toegediend. Dat middel verlamt het middenrif en de tussenrib spieren, waardoor de ademhaling stilvalt, met uiteindelijk de dood tot gevolg. Tot slot volgt een injectie met het eigenlijke dodelijke middel dat het hart stillegt: kaliumchloride. Kaliumchloride is een zout in ons lichaam dat een invloed heeft op de snelheid waarmee het hart klopt. Een overdosis verstoort de elektrische activiteit van het hart waardoor het stopt met kloppen. Vooraf verdoven is geen overbodige luxe: kaliumchloride geeft heftige spierkrampen en een hevig branderig gevoel in de aderen. De hele procedure neemt, mits ze goed is uitgevoerd, 7 tot 10 minuten in beslag. Enkel tijdens het aanbrengen van het infuus zou de gedetineerde eventueel wat pijn kunnen ervaren. Dat zegt de theorie want in de praktijk loopt het niet altijd even soepel en pijnloos.
          • Doodgaan door vergassing: Bij grote concentraties veroorzaakt het gas door zuurstofgebrek in de hersenen een krampaanval, gevolgd door een meestal snelle dood. Bij geringe concentraties wordt de ademhaling door het gebrek aan zuurstof steeds dieper en sterker. Er kan misselijkheid optreden, hartkloppingen gepaard gaand met zware hoofdpijn en angstgevoelens. Meestal gevolgd door een langzame dood. Bij geringe concentraties kan de doodsstrijd 30 tot 60 minuten aanhouden. Wanneer we aan dood door vergassing denken, denken we automatisch aan de verschrikkelijke gebeurtenissen uit het verleden: de gaskamers. Deze ontstonden door een test die Karl Fritzsch, de rechterhand van Höss, in 1941 uitvoerde op Russische gevangenen. In de opslag van het gevangenenkamp stonden blikken Zyklon B opgestapeld, een bekend middel voor het ontluizen van kleding en meubels. Uitgehongerde Russische officieren in versleten uniformen werden de kelder in gedreven, met in hun kielzog gewonde Russische soldaten op krukken of op gammele brancards. Zij hadden de twijfelachtige eer om de eerste slachtoffers van Zyklon B in Auschwitz te worden. In het begin werd er echter te weinig gas gebruikt, waardoor de doodstrijd lang duurde. De dosis werd verhoogd en er werden meer kristallen toegevoegd. In de loop van 1942 begonnen de propvolle veewagons binnen te stromen in Birkenau. De locatie die Hitler had gekozen vanwege de centrale ligging als verkeersknooppunt en omdat het geïsoleerd en gemakkelijk te camoufleren was. Zo begon dan ook de systematische uitroeiing van de Europese Joden in Auschwitz. Het gas kwam van onderen, dus iedereen klom op elkaar om lucht te krijgen. Mensen waren in elkaar verstrengeld, ze hadden allemaal wanhopig gevochten voor een beetje lucht. Na elke vergassing moesten Joden uitwerpselen en bloed van de muren halen, de duidelijke sporen van een doodsstrijd. 
           • Doodgaan door elektrocutie: Als je fysiek rechtstreeks in contact komt met stroom, is er sprake van elektrisering of elektrocutie. Elektrocutie betekent dat de schok dodelijk is, bij elektrisering blijft het beperkt tot een niet-dodelijke schok. Dagelijks worden werknemers onverwacht geëlektriseerd, een effectieve elektrocutie blijft gelukkig een zeldzaamheid. Wetenschappelijke experimenten hebben aangetoond dat een stroomstoot van 30 milliampère of meer gedurende 1 seconde al dodelijk kan zijn. Elektrocutie ontstaat wanneer het lichaam in contact staat met twee punten die een verschillende spanning hebben. Dat kunnen twee stroomdraden zijn of een stroomdraad en de aarding of de aarde zelf. Elektriciteit neemt niet steeds de kortste weg maar wel de weg met de minste weerstand (zenuwen, bloedvaten,…). Wanneer een persoon in contact komt met de spanning en er een stroom door het lichaam gaat lopen, kan er elektrocutie plaatsvinden. De persoon is dan zelf de geleider en er stroomt ‘elektriciteit’ door het lichaam heen. Dit kan zorgen voor bepaalde samentrekkingen van de spieren, zoals de ademhalingsspieren en fibrillatie van het hart. Fibrillatie wil zeggen dat de hartspier snelle samentrekkingen krijgt waardoor het hartritme verstoord wordt en het kan stoppen met kloppen. Ook kunnen er ernstige brandwonden op het lichaam ontstaan. Dit speelt vooral bij hoogspanning, omdat de stroom dan voor een groot deel over het lichaam loopt. Het is belangrijk dat voorkomen wordt dat het lichaam onderdeel wordt van het elektrische circuit, zodat de stroom niet door het lichaam gaat.
            • Doodgaan door kogel: De impact van een kogel hangt af van verschillende factoren. Welk wapen werd er gebruikt, wat voor kogel en waar werd de persoon geraakt. Niet alle mensen die beschoten en geraakt worden, sterven. In de meeste gevallen is een schotwond in het hart dodelijk, omdat het orgaan zo wordt beschadigd dat het, na enkele seconden tot enkele minuten, niet meer in staat is om het bloed rond te pompen. Als je hersenen geen bloed meer krijgen, verlies je uiteindelijk het bewustzijn en ga je dood. Een schotwonde is steeds pijnlijk en een wonde centraal op het lichaam is soms dodelijk, het hangt er altijd van af welke zaken geraakt worden (organen, slagaders, longen, hart...).

             • Doodgaan door verbranding: Verbranding door de zon is een reactie van je huid op uv-stralen. Een lichte verbranding geeft een rode of roodbruine huid met een lichte zwelling. Bij een ergere verbranding wordt je huid ook pijnlijk. In je opperhuid gaan dan veel cellen dood. Hierdoor gaat je huid na een aantal dagen vervellen, in extreme gevallen kun je ook blaren krijgen. Vanaf het moment dat je pijnzenuwen verbrand zijn voel je de pijn ook niet meer maar kan je nog wel bij bewustzijn zijn. Voor die tijd is het een helse pijn. Op langere termijn heeft verbranding ook effect. Als je als kind veel verbrand bent, kan dit  de kans op huidkanker zelfs verdubbelen op latere leeftijd. Huidkanker is de meest voorkomende kanker in Nederland. Elk jaar horen ruim 55.000 Nederlanders dat ze huidkanker hebben en ieder jaar overlijden 767 mensen aan een melanoom (en 129 mensen aan een plaveiselcelcarcinoom).
             • Doodgaan door een ziekte: Dit kan zowel gaan om een 'ernstige' ziekte, waarbij je eigenlijk op voorhand al weet dat je kansen op overleven relatief klein zijn. Maar het kan ook gaan om een 'onschuldige' ziekte, die bijvoorbeeld onbehandeld of door complicaties, leidt tot de dood.

             • Doodgaan door verdriet: Een 'gebroken' hart vergroot de kans op een hartaanval of beroerte na het overlijden van een geliefde. Door het verdriet neemt de weerstand van het lichaam af en daardoor hebben mensen meer kans op ziektes. Hierdoor kun je eerder te komen overlijden.

             • Doodgaan door uitdroging (versterven): Versterven kan worden omschreven als het natuurlijke proces van uitdrogen in de laatste levensfase. De stervende patiënt gaat steeds minder eten en drinken, omdat het lichaam daaraan geen behoefte meer heeft. Het lichaam droogt vervolgens uit, de patiënt wordt steeds suffer en slaapt tenslotte in. Dit is een gebruikelijke wijze van sterven die veelvuldig voorkomt. Versterven kan echter ook omschreven worden als een wijze van sterven, waarvoor bewust wordt gekozen. Sommige artsen en organisaties wijzen namelijk op deze mogelijkheid, wanneer bijvoorbeeld de patiënt een huisarts heeft die niet wil meewerken aan euthanasie. In dat geval kan de patiënt besluiten om te stoppen met eten en te drinken, waarbij hij of zij spoedig door uitdroging zal overlijden.

             • Doodgaan aan Anorexia: Van alle psychiatrische ziekten overlijden de meeste mensen aan Anorexia Nervosa. Als je anorexia hebt, dan ben je geobsedeerd door alles wat met je gewicht, lichaamsomvang en eten te maken heeft. Mensen met dit eetprobleem eten extreem weinig waardoor ze afvallen en veel gewicht verliezen. Ondanks dat ze veel afvallen blijven ze zichzelf als te dik zien. Veel mensen met anorexia zijn erg moe, de hormoonhuishouding werkt niet meer naar behoren en de menstruatie blijft uit. Veel anorexiapatiënten hebben het bovendien koud en krijgen blauwe handen en voeten. Als er sprake van braken is, krijgen ze last van  eroderende tanden. De huid wordt slap, droog en schilferig en in sommige gevallen komt er dons op de armen, benen en rug. Wazig zien, duizeligheid, hartkloppingen, hartritmestoornissen en zelfs een hartstilstand kunnen allemaal voorkomen. In zes procent van de gevallen leidt anorexia tot de dood.

             • Sterven door teveel water te drinken: Het klinkt misschien belachelijk, maar toch kan het! Hyponatremie betekent letterlijk ‘onvoldoende zout in het bloed’. Het fenomeen treedt op wanneer de concentratie natrium in het bloed daalt onder de 135 millimol per liter, of ongeveer 3 gram per liter. De normale concentratie ligt ergens tussen 135 en 145 millimol per liter. Extreme hyponatremie kan leiden tot watervergiftiging, wat zich uit in misselijkheid en hoofdpijn. In ons lichaam controleren de nieren hoeveel water, zouten en andere stoffen het lichaam verlaten. Als iemand in korte tijd te veel water drinkt, kunnen de nieren dat water niet snel genoeg afvoeren, waardoor het bloed verwatert. Het overtollige water in het bloed wordt vervolgens aangetrokken door zout en andere stoffen buiten de bloedbaan en doet de lichaamscellen zwellen als waterballonnen. De meeste cellen in flexibel weefsel zoals vet en spieren hebben de ruimte om uit te rekken. Dat is niet zo voor hersencellen, die in de schedel dicht tegen elkaar opgesloten zitten en de beperkte ruimte moeten delen met bloed en hersenvocht. In de schedel is daardoor bijna geen ruimte voor cellen om te zwellen. Doen ze dat toch, dan uit zich dat in bewustzijnsverlies, coma, beroerte en uiteindelijk zelfs de dood.

             • Doodgaan door lachen: Voor mensen met het Takotsubo-syndroom, kortweg TTS, zou dit wel eens de realiteit kunnen zijn. Tot deze conclusie kwam een groep onderzoekers van het universiteitsziekenhuis in Zürich. TTS is een niet aangeboren hartaandoening met als bijnaam het broken heart syndrome. Dit komt doordat negatieve emoties, zoals het plotselinge overlijden van een dierbare, de symptomen kunnen uitlokken. En die zijn hetzelfde als bij een hartaanval, zoals pijn op de borst en kortademigheid. De meeste mensen herstellen zich hiervan binnen een paar maanden, maar 3 tot 5 procent komt te overlijden. MAAR TTS staat niet enkel meer te boek als het gebroken-hart-syndroom, maar ook als het blije-hart-syndroom (veroorzaakt door plezier en lachen). De kans dat je doodgaat door lachen is relatief klein, maar het is een mogelijkheid.

             • Sterven door gebrek aan slaap: Wanneer je lang genoeg zonder slaap doorbrengt, zal dit uiteindelijk dodelijke gevolgen hebben. De effecten van slaapgebrek beginnen klein, maar zullen uiteindelijk onhoudbaar worden. Extreem gebrek aan slaap is zowel fysiek, emotioneel als op het gebied van onze waarneming, uiterst belangrijk voor ons lichaam.

             • Doodgaan door verdrinking: Je kan vermoord worden door verdrinking, of zelf verdrinken. In tegenstelling tot wat mensen denken, gaat verdrinken heel snel (20 tot 60 seconden). Dood door verdrinking is 1 van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen. Ouders zijn ook vaak gewoon in de buurt terwijl het gebeurt en hebben dikwijls ook geen enkel idee dat hun kind aan het verdrinken is. Instinctief neemt je lichaam bij verdrinking bepaalde houdingen aan. Dr Francesco Pia noemt dat  ‘the instinctive drowning response’:

             1. Verdrinkende mensen zijn meestal fysiek niet in staat om om hulp te roepen. Het ademhalingssysteem is ontworpen om te ademen, spraak is daaraan ondergeschikt. Wie aan het verdrinken is, heeft geen zuurstof en kan dus niet schreeuwen of andere geluiden maken. 

             2. Verdrinkende mensen zinken steeds weg onder en komen weer boven het wateroppervlak, maar hun mond is niet lang genoeg boven water om uit te ademen, in te ademen en te roepen. Ze ademen wel snel uit en in als ze eventjes boven water komen terwijl hun mond weer onder water zakt.

             3. Wie aan het verdrinken is, kan niet zwaaien om hulp. Instinctief dwingt hun lichaam hen de armen horizontaal te spreiden en te duwen op het wateroppervlak in een poging hun mond boven het wateroppervlak te krijgen. 

             4. De instinctieve respons maakt ook dat verdrinkende mensen geen vrije controle hebben over hun ledematen, wat betekent dat dat verdrinkende mensen niet kunnen ‘stoppen’ met verdrinken door iets vast te grijpen of de aandacht te trekken. 

             5. Tijdens het verdrinken, blijven mensen ‘rechtop’ in het water, zonder te kunnen watertrappelen. Zonder hulp moeten ze zich gewonnen geven na 20 tot 60 seconden geworstel aan het wateroppervlak.

             • Doodgaan door het drinken van energiedranken: Af en toe een blikje energiedrank kan niet zoveel kwaad. Een blikje van 250 ml bevat ongeveer 80 milligram cafeïne, dat is nog ruim binnen de maximum aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 400 milligram. Wel bevatten energiedrankjes enorm veel suiker en calorieën. Samen met cafeïne kan dat leiden tot angsten, maagpijn, uitdroging en een verhoogde hartslag. Drink je er meer van, dan kan je er dood van gaan. Er zijn al verschillende jongeren doodgegaan door het drinken van energiedrankjes.
             • Doodgaan door roken:Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft aan de gevolgen hiervan.

              In Nederland zijn dit jaarlijks ongeveer 20.000 mensen. Zij overlijden aan een ziekte die door roken is veroorzaakt. Het volgende percentage van de sterfte kan worden toegeschreven aan roken:

              • 85% van de sterfte aan longkanker
              • 85% van de sterfte aan strottenhoofdkanker
              • 81% van de sterfte aan COPD
              • 62% van de sterfte aan mondholtekanker
              • 54% van de sterfte aan slokdarmkanker
              • 31% van de sterfte aan blaaskanker
              • 19% van de sterfte aan nierkanker
              • 17% van de sterfte aan alvleesklierkanker
              • 16% van de sterfte aan coronaire hartziekten, waaronder hartinfarct
              • 12% van de sterfte aan hartfalen
              • 7% van de sterfte aan beroerte (CVA)
              • 7% van de sterfte aan diabetes.
             • Doodgaan door het eten van paddenstoelen: Hoewel veel mensen dol zijn op gerechten met paddenstoelen, kun je ze het best niet rauw (vers geplukt) eten. Ook wanneer sommige soorten niet goed genoeg verhit of bereid zijn, kan het eten van paddenstoelen verkeerd aflopen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan morielje, een paddenstoelsoort die pas eetbaar wordt na verhitting. De zakjeszwam (met een hoed en steel) wordt gebruikt in een champignonsaus die voornamelijk wordt geserveerd bij wild- en rijstgerechten. Als de morielje echter niet goed gekookt of verhit is kan deze dus giftig zijn met alle gevolgen van dien. Nederland kent 30 giftige paddenstoelen, waarvan er 5 echt dodelijk zijn als je ze aanraakt of eet: groene knolamaniet, panteramaniet, voorjaarskluifzwam, bundelmoslokje, parasolzwam.
             • Doodgaan door masturbatie: Ja, het is mogelijk! Een 48-jarige man uit New York is op heel bizarre wijze overleden, namelijk tijdens masturbatie. Dat staat te lezen in New York Daily News. Het lichaam van de man werd half ontkleed aangetroffen in een verlaten hoekje van het North Central Bronx Hospital, waar hij werkzaam was. Uit onderzoek bleek dat hij porno had bekeken voor zijn dood. De man is overleden aan een hartstilstand.
             • Doodgaan door Ritalin: Hoge doseringen leiden tot symptomen die vergelijkbaar zijn met ander drugsgebruik, waaronder rillingen, stuiptrekkingen, paranoiaen een gevoel dat insecten of wormen onder je huid kruipen. Ritalin kan agressie, psychose en een onregelmatige hartslag, die dodelijk kan zijn, veroorzaken. Zo was er bijvoorbeeld een 17-jarige jongen die psychotisch werd, zijn ouders ombracht en zijn broers en zus met een bijl ernstig verwondde. En dan was er een 14-jarige jongen, die vanaf 7-jarige leeftijd Ritalin gebruikte, en zijn broer doodsloeg met een honkbalknuppel.  Maar het gebruik van Ritalin kan zelf ook dodelijk zijn. Zo is er het verhaal van de tiener Matthew, die al zeven jaar Ritaline gebruikte. In maart 2000 overleed hij plotseling. Hij had geen medische achtergrond problemen zoals bijvoorbeeld hartproblemen. De autopsie toonde echter aan dat er duidelijke tekenen waren van beschadigingen aan de kleine bloedvaten. Een van de medische onderzoekers vertelde zijn ouders dat het hart van een gezonde, volwassen man ongeveer 350 gram weegt. Het hart van Matthew woog 402 gram. In zijn overlijdensakte staat: “Dood veroorzaakt door langdurig gebruik van methylfenidate (Ritaline).”
             • Sterven door roltrap: In 2015 werd de dertigjarige Xiang Liujuan gegrepen door een roltrap in een Chinees winkelcentrum. De vrouw verloor zelf het leven maar kon gelukkig haar kindje op tijd wegduwen. Niet alleen in China, maar ook in Nederland vinden elk jaar talloze ‘roltrap ongelukken’ plaats. Ongelukken zoals in China zullen in Nederland gelukkig niet zo snel voorkomen, want de roltrappen zijn er beter beveiligd en worden vaker gecontroleerd.

             • Doodgaan door koolmonoxide vergiftiging: Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxidevergiftiging komt het meeste voor als gevolg van:      
              • Een verkeerd geïnstalleerd, kapot of slecht werkend verbrandingstoestel: kachel, geiser, cv of combiketel.
              • Niet goed geïnstalleerde of beschadigde afvoer- en schoorsteenkanalen als gevolg van lekken in afvoerbuizen en schoorsteenkanalen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van de afvoerkanalen.
              • Verkeerde stookgewoonten, bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders. Bij gebruik van hout of het gebruik van haard en kachel als allesbrander gaat vervuiling van de afvoerkanalen en schoorsteen een stuk sneller en kunnen er hogere temperaturen ontstaan. Dit heeft weer een effect hebben op de constructieve staat van de kanalen.
              • In situaties waarbij gas, olie of hout wordt verbrand in een afgesloten ruimte. Bijvoorbeeld: binnenshuis barbecueën.

             • Doodgaan door cyanide vergiftiging: Cyanide is dodelijk omdat het stofje zich bindt aan de ijzer in onze bloedsomloop. Daardoor kan je bloed geen zuurstof meer opnemen, en het dus niet meer naar je lichaam en hersenen brengen. Je sterft dus als het ware aan zuurstoftekort, terwijl je longen gewoon vol met lucht zijn.
             • Doodgaan door arseen (arsenicum): In sterke concentraties leidt arsenicum tot (bloederige) diarree, spasmen, coma en tot slot de dood. In lagere maar chronische concentraties (chronisch betekent ‘continue of herhaalde blootstelling over een langere periode’) is het de oorzaak van onder andere kanker, hart en vaatziekten en diabetes. Het is daarnaast erg eenvoudig verkrijgbaar. Arsenicum is namelijk doorgaans het werkzame bestandsdeel van rattengif. Rattengif is niet voor niets één van de veelgebruikte manieren om zelfmoord te plegen. Het is overigens een zeer pijnlijke dood en dus absoluut niet aan te raden.

             • Doodgaan door loodvergiftiging: Het is geen contactgif, dus je gaat niet dood door lood aan te raken. Maar wanneer je een lood-ion binnenkrijgt en het kan vrij reageren met andere stofjes in je lichaam, dan valt dit element zo’n beetje ieder orgaan in je lichaam aan. Het is daarom moeilijk om te zeggen waar je precies aan sterft, als je een loodvergiftiging hebt. Is het niet aan een leverfalen, dan wel aan een darm infarct, of een nierfalen. Er zijn overigens ook gevolgen voor lagere doses. Duizenden kinderen worden nu nog geboren uit  ouders die chronisch vergiftigd zijn met lood (doordat ze bijvoorbeeld in een loodmijn werken).

             • Doodgaan door waterstoffluoride gif: Omdat dit gif een gif is dat je binnenkrijgt via aanraking, wordt het een ‘contactgif’ genoemd. In gasvorm kan het ernstige schade aanrichten aan ogen en longen, maar in vloeibare vorm is het nog veel gevaarlijker. Wanneer het in aanraking komt met de huid is het in eerste instantie pijnloos. Waterstoffluoride  sijpelt door je huid door naar je bloedstroom, en hier reageert het met de calcium ionen in je lichaam (die ieder gezond persoon in overvloed heeft). Het kan zelfs verder doorsijpelen, en niet alleen reageren met de calcium in je bloedstroom, maar ook met je botten. In dat geval desintegreert je skelet dus van binnenuit. Zulke schade is niet meer te herstellen en dodelijk.

             • Doodgaan door batrachotoxine: Dit is één van de meest krachtige neurotoxines. We kennen dit gif onder andere doordat kleine pijlgifkikkers het gebruiken om vijanden op afstand te houden. Het is echter niet de kikker zelf die dit goedje produceert, het is een klein insect dat deel uitmaakt van de voeding van deze kikker. Verschillende kikkersoorten eten verschillende insecten soorten die verschillende versies van dit gif aanmaken, en de meest gevaarlijke voor de mens komt voor op de Gouden gifkikker uit Colombia. De kikker zelf is zo klein dat hij op de top van je vinger kan zitten, maar hij heeft genoeg batrachotoxine om een 25 mensen te vermoorden. Het gif werkt in op ons zenuwstelsel. Het opent de zout-kanalen in neuronen en veroorzaakt  verlamming, overal in het lichaam. Je hersenen houden op met het besturen van je lichaam. Dat betekent ook dat je niet meer kan ademen, want ook je longen worden gestuurd door je hersenen. Je hart kan niet meer blijven kloppen en je interne organen houden er ook mee op. Er is geen serum tegen dit vergif en de dood volgt ontzettend snel.

             • Doodgaan door brodifacoum vergiftiging: Dit is een zeer giftige anti-coagulant. Een coagulant ‘plakt’ dingen samen in je bloed, en een stof die dat voorkomt, is een anti-coagulant. Brodifacoum vermindert de hoeveelheid Vitamine K in je bloed, en dit is een vitamine die je nodig hebt om bloed te laten stollen. Gebrek aan vitamine K lijdt uiteindelijk tot enorme interne bloedingen, van de grootste slagader tot de kleinste haarvaten, en als het eenmaal zover is, is er geen stoppen meer aan. Hoewel je dus aan de buitenkant niets ziet, bloedt het slachtoffer dus van binnen letterlijk dood. Dit spul kan je overigens in gewone winkels kopen, en de doses die nodig zijn om van je ratten af te komen zijn slechts een kleine factor twintig tot honderd kleiner dan de hoeveelheden die mensen de das om doet.

             • Doodgaan door Botulinetoxine vergiftiging: Botulinetoxine is het absolute giftigste stofje (voor mensen) op aarde. Iemand die met dit spul in aanmerking komt sterft binnen enkele seconden. Het is een bijzonder pijnlijke dood, want Botulinetoxine valt je zenuwstelsel aan. Enkele seconden is de gemiddelde duur van een Botulinetoxine vergiftiging. Het gaat dus bijzonder snel. Een lepel van dit is genoeg om miljoenen mensen te vermoorden. De LD50 is ongeveer 0.005 tot 0.05 microgram per kilogram lichaamsgewicht. Opmerkelijk genoeg, wordt dit gif ook gebruikt in de medische wereld en in de plastische chirurgie, om bijvoorbeeld ouderdomsverschijnselen te verdoezelen (denk aan Botox, deze uitdrukking is eigenlijk een samenvoeging voor botulinetoxine).

             • Doodgaan door VX zenuwgas: VX voorkomt de productie van een enzym dat van levensbelang is in het zenuwstelsel. Dit enzym is nodig om de zenuwen een beetje te kalmeren, en de afwezigheid ervan zorgt voor een ‘storm’ in het zenuwstelsel, het systeem weet opeens van geen stoppen meer. Dit overspoelt al snel het hele lichaam, en legt alles binnen een zeer korte tijdspanne compleet plat. Dus ook je hart.

             • Doodgaan door Strychnine zenuwgas: Strychnine komt van de Strychnos nux vomica boom (ook wel de braaknootboom genoemd) in India. Het werkende bestanddeel is een alkaloïde stof die ook wel gebruikt wordt als pesticide, voornamelijk tegen ongedierte. Het is een zenuwgif. Strychnine valt de levensader in onze ruggengraat aan (hier komen alle zenuwen van heel het lichaam samen op weg naar ons brein). De aanval op deze centrale neuronen-snelweg zorgt ervoor dat het hele lichaam in spasmen en krampen samentrekt, een ongelofelijk pijnlijke dood.

             • Dood door vergiftiging tijdens de zwangerschap (eclampsie): Eclampsie is de meest ernstige vorm van vergiftiging tijdens de zwangerschap. Het is een levensbedreigende situatie voor zowel moeder als kind en moet in het ziekenhuis behandeld worden. Bij eclampsie krijg je stuipen, die vergelijkbaar zijn met die van een epileptische aanval. Eclampsie kan voor, tijdens en ook na de bevalling optreden. Het ontstaat waarschijnlijk door een zeer hoge bloeddruk en vaatproblemen in de hersenschors.

             • Dood door bevalling: Moedersterfte komt niet enkel voor in derdewereldlanden. Ook in de beschaafde wereld sterven vrouwen in het kraambed. Complicaties bij de bevalling worden aangewezen als directe oorzaak: overgewicht, zwangerschap op oudere leeftijd, IVF, het krijgen van twee- of meerlingen, enzovoort. Wat misschien wel een beetje vreemd klinkt is dat net in die derdewereldlanden dood door bevalling lijkt te dalen, terwijl in de westerse maatschappij meer vrouwen overlijden in het kraambed.

             Doodgaan door bizarre dood

             • Dood door olifant: De 64-jarige Wim van Griensven uit Roermond, werd in Zambia platgetrapt door een olifant toen hij het dier van dichtbij wilden fotograferen. En in een natuurpark in Zuid-Afrika werd een stroper gedood door een olifant en daarna opgegeten door leeuwen. Wat dat laatste geval betreft, karma is een bitch nietwaar?
             • Verkeerd doodverklaard worden en opnieuw sterven: Fagilyu Mukhametzyanov uit Kazan, werd verkeerdelijk doodverklaard door de artsen. De vrouw was uiteraard geschokt toen ze zich realiseerde dat ze op het punt stond om te worden begraven. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze dit keer echt overleed.
             • Dood door consumententest: Een 33-jarige Engelsman en kritisch consument had een steekvest gekocht om zich te beschermen tegen messteken. Het levenloze lichaam van de man werd gevonden in zijn flat. Er waren geen sporen van een geweld en naar verluidt had de man geen zelfmoordneigingen. De conclusie van de politie was dat de man zijn aankoop aan een consumententest had onderworpen. De man was terecht kritisch, het vest was niet zo effectief als gedacht.
             • Dood door indrukmakerij: De dertigjarige Justin Bartek overleed in Columbus toen hij indruk wilde maken op zijn vrienden door vuurwerk af te schieten vanaf zijn borst. Uiteraard explodeerde het vuurwerk harder dan verwacht en knalde de borst van de man aan flarden. Bartek overleefde het niet.
             • Dood door soep injectie: Ilda Vitor Maciel uit Rio de Janeiro overleed op 88-jarige leeftijd toen een verpleger per vergissing soep in haar rechterarm injecteerde, in plaats van intraveneuze voeding.
             • Dood door grasmaaier: In Zweden kwam een man om terwijl hij zijn gras maaide. Naar verluidt reed hij met zijn grasmachine een te steile helling af. Het gevaarte kantelde en het slachtoffer kwam er onder klem te zitten. Hij werd in mootjes gehakt door de bladen van de maaier.
             • Dood door mixen: Een kerel die wanhopig op zoek was naar een manier om ladderzat te worden. Maar omdat hij geen geld had, besloot hij benzine en melk te mixen. Niet verwonderlijk werd hij ziek van het goedje. De slimmerik besloot dan maar over te geven, in het haardvuur. Het huis ontplofte, de jongeman en zijn zus overleefden het niet.
             • Dood door trouwfoto: Een aanstaande bruid viel van een klif terwijl ze foto’s liet nemen in haar trouwjurk. Haar lichaam werd vier uur na de fatale val ontdekt nabij de Dorwin-watervallen in Montreal.
             • Dood neervallen op eigen graf: David Pendleton (77), wiens vrouw recent was gestorven, stond bij zijn eigen toekomstige graf. Op de zerk stond zijn naam en geboortedatum al gegraveerd. Pendleton was uitzinnig van verdriet en richtte zijn geweer op een toegesnelde hulpsheriff. Die beval de bejaarde man om zijn wapen te laten vallen. De weduwnaar negeerde dit bevel en werd doodgeschoten. Hij viel neer op zijn grafsteen.
             • Dood door moonen: Drie Braziliaanse piloten die met een sportvliegtuigje een ander toestel naderden kwamen op het idee om te ‘moonen’ naar de passagiers van het andere vliegtuig. Het sportvliegtuigje crashte, de drie piloten werden teruggevonden met hun broek om de enkels.
             • Dood door trio: William Martinez overleed tijdens een triootje met een vrouw die niet de zijne was en een vriend van hem. Vreemd genoeg kreeg de familie van Martinez een schadevergoeding van 3 miljoen dollar toegewezen omdat de cardioloog van Martinez hem niet had verteld dat hij maar beter geen buitensporige lichamelijke inspanningen zou leveren.
             • Dood door anaal drinken: Een Amerikaans alcoholist met een keelontsteking besluit 1,5 liter te drinken via zijn aars omdat slikken via zijn keel moeilijk ging. Hij wist niet dat het effect van alcohol anaal veel sterker is.
             • Dood door GPS: Adelir Antonio de Carli was een priester en ervaren parachutist. Om geld in te zamelen voor het goede doel beklom hij voorzien van een thermisch pak, een parachute en gps een stoel vastgebonden aan duizend ballonnen gevuld met helium. Op zes kilometer hoogte realiseerde hij zich dat hij niet wist hoe GPS werkte. Hij belde om hulp maar had geen bereik. Twee maanden later werd zijn lichaam gevonden in de oceaan.
             • Dood door vangbal: een man die stierf door de beet van een ratelslang. Hij en zijn vriend speelden een spelletje vangbal, .. met een slang in de plaats van de bal
             • Dood door selfie: ‘Killfies’, worden ze wel genoemd, en het internet is rijk aan collecties van foto’s van mensen die net een selfie aan het nemen waren, ‘enkele momenten voordat ze stierven’, zoals er in dramatisch-wervende letters bij staat. De belangrijkste doodsoorzaak bij het nemen van een selfie is verdrinking. Dat wordt gevolgd door incidenten met vervoersmiddelen, bijvoorbeeld bij het nemen van een zelfportret voor een aankomende trein, vallen van grote hoogte. Andere veelvoorkomende selfie-doden vallen door dieren, vuurwapens en elektrocutie. Enkele voorbeelden:
             1. Oscar Otero Aguilar, de Mexicaanse jongeman schoot zich per ongeluk door het hoofd toen hij een selfie nam. Hij wist niet dat het wapen geladen was.
             2. Anna (18) wilde bovenop een trein staan, dus voor de speciale selfie ging ze naar een treinstation ergens in Roemenië. Het schijnt dat ze op de trein ging liggen en toen per ongeluk met haar been het draad aanraakte dat haar onder stroom zette (gelijk aan 27.000 volt). Anna vloog letterlijk in brand. Ze overleed in het ziekenhuis met meer dan 50% aan brandplekken op haar lichaam.
             3. Isabella Fracchiolla, een 16-jarige Italiaanse die op uitstap was met haar school, kwam bij een val om het leven. Ze was over de reling geklommen om een selfie te kunnen maken met de zee op de achtergrond, maar verloor haar evenwicht en kwam achttien meter lager op enkele rotsen terecht.
             4. Een koppel werd levenloos aangetroffen op een populair toeristisch strand in Portugal. Volgens de politie vielen ze dertig meter naar beneden van een hoge muur op de dijk terwijl ze een selfie probeerden te nemen.
             5. Een 14-jarig Filipijns meisje stierf vorige maand nadat ze op school van de trap viel bij het maken van een selfie. Ze overleed later aan haar verwondingen.
             6. Een 35-jarige Duitse vrouw is in Sri Lanka omgekomen toen ze een selfie probeerde te maken. Volgens de politie viel ze, terwijl ze zichzelf aan de rand van een afgrond probeerde te vereeuwigen. Het ongeluk gebeurde in natuurpark Horton Plains, zo'n 150 kilometer ten oosten van hoofdstad Colombo.
             7. Russische Xenia Ignatyeva (17) klom op een spoorwegbrug omdat dat een geweldige locatie leek voor een selfie. Toen het meisje uitgleed, kon ze zich vastgrijpen aan één van de hoogspanningskabels, waarbij er 1500 volt vrijkwam. Ze werd geëlektrocuteerd en stortte naar beneden.
             8. Een 43-jarige man uit Washington schoot zichzelf per ongeluk een kogel door het hoofd toen hij een selfie nam met zijn wapen.
             9. Een Japanse toerist viel samen met zijn reisgenoot van de trappen van de Taj Mahal. In het ziekenhuis bezweek hij aan zijn verwondingen.
             10. Een 26-jarige student uit India is overleden nadat hij een selfie wilde maken in het westen van Ierland. De man stond op het moment van de foto op een ruim 200 meter hoge klif in de zee. Volgens ooggetuigen verloor hij echter zijn evenwicht en viel hij naar beneden. De student kwam in het water terecht en overleed. Het ongeluk gebeurde bij de beroemde Cliffs of Moher.

             11. Sandra Manuela Da Costa Macedo (27), tuimelde van de balustrade van het balkon naar beneden toen ze een selfie probeerde te maken. Ze was was lerares en moeder van twee.
             12. Een Spaanse man stierf toen hij op het dak van een locomotief kroop om een selfie te maken en een bovenleidingskabel aanraakte.
             13. Een Russische vrouw wilde op een brug een foto maken met het business district van Moskou op de achtergrond. Bij die poging ging de 21-jarige op een wankel hekje van de brug staan, die het begaf. Haar val op de kade langs het water, brak haar val. En haar nek.
             14. De Indiase Edwin (15) stierf toen hij een selfie wou nemen op het spoor met een aanstormende trein op de achtergrond. De trein kwam sneller aangereden dan de jongeman had ingeschat en hij kon niet meer op tijd wegraken.
             15. Een Chinese zakenman werd gedood door een walrus nadat hij met het dier op de foto ging.
             16. Nitzia Mendoza Corral (18) en Clarissa Morquecho Miranda (17) waren die  zaterdagmiddag eerst naar een paardenrace geweest, alvorens ze naar het vliegveld in Chihuahua trokken. Ze klommen in de laadbak van een busje, dat vlak naast de pover afgeschermde landingsbaan stond en namen wat selfies. Enkele getuigen zouden de meisjes nog gewaarschuwd hebben dat het aartsgevaarlijk was om vanop die plek foto’s te nemen. Maar ze zouden de waarschuwingen in de wind hebben geslagen. Even later kwam een sportvliegtuigje voorbij. Eén van de vleugels botste met grote snelheid tegen de hoofden van de meisjes. De twee tieners waren op slag dood.

             17. Het had een romantische eerste date moeten worden. In plaats daarvan werd het de laatste. Een 21-jarige dame wilde op een hoge klif poseren voor haar nieuwe vriendje. De rots waarop ze stond kwam echter in beweging, waardoor ze uitgleed en zo’n 15 meter de diepte in gleed. De hartmassage die haar vriendje gaf, bleek niet voldoende. Ze overleed ter plekke.
             18. Een 51-jarige Duitse toerist maakte een ‘spring-selfie’ nabij Machu Picchu in Peru. De man verloor zijn evenwicht, denderde veertig meter naar beneden en stierf.

             19. Twee Keniaanse jongemannen probeerden enkele selfies te nemen terwijl ze een olifant aaiden. Alles ging goed tot het dier ineens wild werd en hen vertrappelde.
             20. Courtney Sanford (32) nam een aantal selfies tijdens het rijden en veroorzaakte daardoor een ongeval. De 73-jarige bestuurder van het voertuig waar ze op inreed kwam er met de schrik vanaf, Courtney overleefde het niet. Om 08:33 postte Sanford een selfie van achter het stuur op Facebook met de tekst: "Dat nummer Happy maakt me altijd zo blij!" Een minuut later kreeg de politie een melding van een autocrash.
             21. Een 32-jarige Tsjechische man is dodelijk ten val gekomen toen hij op een klif een selfie wilde maken bij de Bang Khun Si-waterval op Koh Samui. Hij negeerde daarbij een verbod om de klif te betreden.  De man viel ongeveer 30 meter naar beneden en zijn lichaam moest door reddingswerkers worden geborgen.

             22. Een 21-jarige man uit Singapore wilde een selfie nemen op een rots op het Indonesische eiland Bali. De man was net aangekomen voor een vakantie met vrienden toen hij op een rots een foto van zichzelf maakte met de zee op de achtergrond. Vervolgens gleed hij uit, viel in zee en verdronk. Hij bleek niet te kunnen zwemmen.
             23. Een vijftienjarig meisje is op een zomer rodelbaan in Oostenrijk om het leven gekomen. Ze vloog tijdens de snelle vaart tot 40 kilometer per uur op de rodelbaan bij Salzburg van haar slee. De tiener zou haar veiligheidsgordel hebben losgemaakt om zichzelf te filmen.

              Doodgaan door zelfmoord

              Zelfmoord, ook suïcide of zelfdoding genoemd, is het opzettelijk een einde maken aan het eigen leven. Mensen die aan suïcide denken voelen zich vaak al langer depressief, angstig, ongelukkig of alleen. Ze hebben misschien het gevoel dat niemand ze begrijpt en willen niet langer door met hun leven.Elke dag maken gemiddeld drie mensen in ons land een einde aan hun leven. Vrouwen ondernemen vaker zelfmoordpogingen dan mannen, maar twee keer meer mannen dan vrouwen beëindigen hun leven ook daadwerkelijk. Ongeveer 30 procent van de mannen en 35 procent van de vrouwen zegt ooit in zijn leven een zelfmoordwens gehad te hebben. Jongeren en mannen tussen 35 en 49 en van boven de 80 zijn een extra kwetsbare groep.

              • Zelfdoding door Heliumgas: De heliummethode is een methode die tot voor kort in Nederland zelden of nooit werd toegepast. Helium is een inert gas dat in de Verenigde Staten en Canada veel gebruik wordt voor een zorgvuldig voorbereide levensbeëindiging. Het lijkt eenvoudig: helium in een plastic zak en over het hoofd trekken. De methode wordt beschreven in de film 'De Heliummethode'. Maar vergis je niet, want om een succesvolle dood te krijgen door middel van Helium, moet je 100% Helium gebruiken en veel zelfdodingen mislukken op deze manier omdat de zak niet goed blijft zitten. Het werkt als volgt: door het inademen van helium in de zak overlijdt iemand zonder pijn of benauwdheid, doordat er zich geen CO2 in de zak ophoopt. Het bewustzijn verdwijnt na gemiddeld 20-40 seconden en de dood volgt in de slaap na 5-10 minuten.
              • Zelfdoding door stikstof: Deze manier gaat hetzelfde te werk als bij Helium, maar stikstof is moeilijker te verkrijgen dan Helium.
              • Zelfdoding door cyanide: Cyanide is dodelijk omdat het stofje zich bindt aan de ijzer in onze bloedsomloop. Als poeder kan cyanide in een vloeistof (water) opgelost worden. Wie het binnenkrijgt, ondervindt al binnen een paar minuten de gevolgen. Cellen kunnen geen energie meer maken en de overdracht van zuurstof aan weefsels wordt afgeremd. Iemand die het inneemt, raakt snel bewusteloos. En dan stopt het hart omdat het geen energie en zuurstof meer krijgt. De dood treedt in binnen enkele tientallen minuten na de inname van het gif. Bij een hoge dosering kan het heel snel gaan maar als de dosis aan de lage kant is, duurt het langer en is het heel pijnlijk. Je krijgt onder andere erge buikpijn en je zou het gevoel kunnen krijgen dat je stikt.
              • Zelfdoding door arsenicum: Dit voor in de natuur en is onschadelijk in zijn pure vorm. Pas in verbinding met zuurstof, als arseentrioxide, is het dodelijk. Een van de redenen voor de populariteit van arsenicum was dat er ongelooflijk makkelijk aan te komen was als rattengif. Vroeger was het vooral heel populair omdat het dezelfde symptomen gaf als cholera, wat toen vaak voorkwam. Wanneer je het inneemt in kleine dosissen, leidt het tot een langzame en pijnlijke dood. Nu wordt het gebruik van arsenicum goed gecontroleerd, maar in de 19de eeuw werd het als een wondermiddel beschouwd en zat het bijna overal in. Je kunt een arsenicumvergiftiging oplopen door water met arsenicum te drinken, en het eerste symptoom is een barstende hoofdpijn. Het gif beschadigt de bloedvaten, wat tot hevige buikpijn, overgeven en diarree leidt. Neem je er genoeg van in, dan leidt dit zeker tot de dood.
              • Zelfdoding door koolmonoxide vergiftiging: Hiervoor gaan mensen vaak in hun auto zitten, met de garagepoort gesloten en een slang die van de uitlaat van de wagen tot in het raampje van de auto gaat. Alle ramen van de wagen worden zo goed mogelijk gesloten.
              • Zelfdoding door vergif in planten: Veel planten zijn mooi om naar te kijken, maar wat veel mensen niet beseffen is dat ze ook giftig kunnen zijn. Het eten van een paar besjes kan soms al dodelijk zijn. Enkele giftige planten zijn: Paternosterboontje (ook wel Abrus precatorius genoemd), Wonderboom (Ricinusboom ), Manzanillaboom, Monnikskap, Hemlock (Cicuta maculata), Wolfskers, Braaknoot, Cerbera odollam, Oleander, Dracunculus vulgaris (drakenwortel), Hortensia, Gevlekte scheerling, Lelietje-van-dalen (meiklokje), Narcis, Taxus, Vingerhoedskruid, Wisteria (blauweregen).
              • Zelfdoding door polsen over te snijden: Zelfdoding door de polsen over te snijden, gebeurt doordat je gaat leegbloeden. Leegbloeden is het fatale proces van hypovolemie (bloedverlies) tot een niveau dat voldoende is om de dood als gevolg te hebben. Dat kan op 2 manieren. Of je maakt ondiepe sneden (ook wel aarzelingswonden of voorlopige wonden genoemd), of je snijdt met als doel direct zelfmoord te plegen. Het eerste is niet meteen dodelijk en de sneden lopen horizontaal (van links naar rechts).  MAAR als deze wonden niet behandeld worden, en eigenlijk toch diep zijn, kan dit leiden tot hartritmestoornissen, met de dood als gevolg. Denk eraan dat een mislukte poging kan leiden tot verwondingen aan de pezen van buigspieren, of aan de zenuwen die de spieren van de hand aansturen. Dit kan leiden tot tijdelijke of blijvende vermindering van de motoriek of de zintuigen, of tot chronische somatische of autonome pijn. De tweede manier is de slagaders van je polsen op de goede manier doorsnijden, waardoor je wel degelijk gaat leegbloeden en doodgaat. Die sneden lopen van boven naar onder, te beginnend van je pols. Denk eraan dat dit een pijnlijke manier is om dood te gaan.
              • Zelfdoding door onderkoeling: Onderkoeling of Hypothermie is een daling van de lichaamstemperatuur tot onder de 35 graden Celsius. Dit is een langzame dood, die enkele stadia moet doorlopen: De temperatuur neemt af, waardoor de celstofwisseling afneemt, waardoor het lichaam minder zuurstof verbruikt, waardoor er meer tijd is totdat de zuurstof op is. Hypothermie begint met milde symptomen, die geleidelijk aan ernstiger worden. Symptomen kunnen onder andere rillingen, hallucinaties, gebrek aan coördinatie, gevoelens van warmte  en als laatste de dood. Onderkoeling is doodsoorzaak nummer 1 bij ongevallen met kajakvaarders. Water geleidt warmte 20 tot 25 keer beter dan buitenlucht. Dit betekent dus dat je in het water 20 tot 25 keer sneller afkoelt.
              • Zelfdoding door verdrinking: Dit is één van de minst gebruikte manieren om zichzelf van het leven te beroven. Omdat je lichaam reflexen bezit, kan je je het best verzwaren met zware stenen. Verdrinken is een echte doodstrijd, dus dat moet je wel in gedachten houden. Het duurt ongeveer 1 minuut een half voor men bewusteloos is en na een 5 tal minuten is men dood.

              • Zelfdoding door piranha's: In Bolivië koos een 18-jarige jongen een gruwelijke manier om een einde te maken aan zijn leven. De jongeman sprong vanuit zijn kano in een rivier die vergeven was van de piranha’s. Hij bloedde dood nadat hij tientallen keren werd gebeten door de vissen. Volgens de politie ging het duidelijk om een geval van zelfmoord. De jongen was een visser en wist perfect dat de rivier vol piranha’s zat.
              • Zelfdoding door een hoge dosis slaapmiddelen: De kans dat een overdosis slaappillen dodelijk is, is niet heel groot. Wel treden bij hoge doseringen ernstige neveneffecten op. Dit kan tot zware ademhalingsproblemen leiden. Ook kan er een coma intreden, die je in het ergste geval fataal kan worden. Vaak neemt men ook nog middelen tegen het braken in combinatie met de slaapmiddelen.

              • Zelfdoding door ophangen, verhanging: Mensen die zichzelf ophangen, vormen een lus om hun keel van bijvoorbeeld een kabel of een snoer. Afhankelijk van de plaatsing van de lus, zal hij of zij worden gewurgd of zal de nek breken. Bij het gebruik van een te kort touw, wordt men onthoofd maar bij een lang touw, sterft men een langzame dood.
              • Zelfdoding door het springen voor een trein: Zelfmoord door gebruik te maken van een trein, zorgt ervoor dat 90% van de gevallen succesvol is. Mislukte pogingen kunnen leiden tot ernstige verwondingen, zoals massale fracturen, amputaties, hersenschuddingen, en ernstige geestelijke en lichamelijke handicaps. In Nederland plegen 10% van de mensen zelfmoord door voor een trein te springen. Denk eraan dat op deze manier ook gevolgen zijn voor de achterblijvers en omstaanders. In België draait bijvoorbeeld de familie op voor de kosten die er bij de zelfmoordpoging gemaakt werden (trein moet stoppen, uur verlies, geldverlies, rails moeten opgekuist worden, politie moet erbij gehaald worden, enzovoort). De kosten lopen in de duizenden Euro's, die jouw familie moet betalen.
              • Zelfdoding door te springen van hoogte: Bijvoorbeeld uit een raam, balkon, of dag van een torengebouw, afgrond, dam, of brug. Hierbij komt water net zo hard aan als beton. Maar denk eraan dat als deze methode mislukt, dit ernstige gevolgen kan hebben, zoals verlamming, orgaanschade of botbreuken.
              • Zelfdoding door elektrocutie: Meestal gaat men hiervoor in een volgelopen bad zitten en laat men er een elektrisch apparaat in vallen. Dit leidt tot hartritmestoornissen, wat betekent dat het hart zich niet synchroon samentrekt tussen verschillende kamers. Verder kunnen, afhankelijk van de hoeveelheid elektrische stroom, brandwonden optreden. Het is een pijnlijke manier van doodgaan.
              • Zelfdoding door verbranding: Zichzelf verbranden door middel van vuur. Deze methode is een lange en zeer pijnlijke ervaring. Er is een risico aanwezig dat het vuur dooft, voordat iemand echt gestorven is. Dit veroorzaakt het moeten leven met ernstige verbrandingen, littekenweefsel, en de emotionele impact van dergelijke gruwelijke verwondingen.
              • Zelfdoding door versterving: Versterving betekent eigenlijk gewoon overlijden door niet meer te eten en drinken. Door niets meer te eten en drinken, sterf je ten gevolg van uitdroging. Dit kan tot ongeveer twee weken duren. Door de uitdroging vallen de vitale organen één voor één uit.
              • Zelfdoding door inspuiten van lucht in de aderen (luchtembolie): Bij een luchtembolie wordt er lucht via een ader ingespoten. De hersenen tolereren dat niet goed en het zorgt voor een zuurstoftekort in het hart. Het is geen zachte manier van doodgaan. Liggend heb je het beste resultaat. De lucht verplaatst zich naar de rechter kant van het hart in het atrium of de ventrikel. Daar zal de lucht zorgen voor schuimvorming. Dit is te horen als geruis. Dit schuimend bloed belemmert de normale doorgang van het bloed richting de longen. De gevolgen zijn een diepe ademhaling, kuchen, cyanose, bewusteloosheid en tenslotte het stoppen van de ademhaling. De bloeddruk is niet te meten en er is geen polsslag voelbaar.
              • Zelfdoding door gebruik van een vuurwapen tegen de slaap: Jezelf door het hoofd schieten met het pistool tegen je slaap gericht, is niet zo effectief als het wapen in je mond steken. Vaak trillen mensen als ze zelfmoord willen plegen en een trillend pistool afschieten tegen je slaap is dan geen goed idee. De kans dat je wapen iets hoger of iets lager gaat vuren, is best groot en dan ben je na het schot niet dood. Integendeel, dan staat er je nog een lange lijdensweg te wachten.
              • Zelfdoding door gebruik van een vuurwapen in de mond: In tegenstelling tot je slaap, ben je zekerder van het gewenste effect als je de loop van je pistool in je mond houdt en schuin naar boven schiet. Je schiet dan ook de kleine hersenen stuk en ook dat deel waar je gevoel en bewustzijn zetelt, wordt direct uitgeschakeld.
              • Zelfdoding door gebruik van pentobarbital: Het innemen van een dosis pentobarbital is één van de meest pijnloze en snelste manieren om zelfmoord te plegen. Pentobarbital is in de meeste landen illegaal, maar via internet is het gemakkelijk te verkrijgen. Pentobarbital bestaat in poedervorm, die je in je aderen moet spuiten. Je kan ook pillen verkrijgen. Dit is een effectieve manier tot zelfdoding, maar NIET goedkoop.
              • Zelfdoding door gebruik van opioïden: Oxycodon, familie van morfine en heroïne. Allemaal opioïden: producten die zijn afgeleid van opium. Bijna tien procent van de Belgen gebruikt tramadol, een mildere variant. Dan volgen de zware broers. Fentanyl, dat meestal als pleister komt, en Oxycodon. Het neemt pijn weg waar andere pijnstillers, zoals paracetamol, falen. En bij sommige mensen geeft het ook een prettig roesgevoel. Het neemt bij wijze van spreken niet alleen de fysieke pijn weg, maar ook de mentale pijn. Niet zonder gevolgen want wanneer je er genoeg van neemt, leidt het recht naar de dood.

              Loop je zelf rond met donkere gedachten om jezelf van het leven te beroven? Voel je je zo rot dat je geen andere uitweg meer ziet dan zelfmoord? Wil je die gedachten onder controle krijgen maar weet je niet meer hoe of wat? Laat je helpen!

              Neem een kijkje op deze websites:

              Hoewel het erg moeilijk kan lijken om met iemand te praten over zelfmoordgedachten, kan dit wel het verschil maken. Je kan praten met iemand uit je omgeving, zoals een vriend, familielid, leerkracht of collega. Als je niet durft praten met een bekende, kan je ook contact opnemen met de anonieme hulplijn

              Zelfmoordlijn 1813 (België)

              of Naar  0900-0113 (Nederland) Praten lucht op.

              Lees meer