×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


notifications_noneadd
09-07-2019 12:49
1 volger , 3 antwoorden
camera_alt
Afbeelding toevoegen
3 antwoorden
Wat is senryu?

Wat is senryu?


Senryu is een Japanse dichtvorm, die ontstaan is uit de Haiku. Haiku is een variant, die op zijn beurt voortgekomen is uit de dichtvorm Renga. En Renga is de eerste vertakking van de Tanka. We kunnen dus stellen dat Tanka de oorspronkelijke dichtvorm is, waaruit al de anderen zijn ontstaan. Wat al deze vormen met elkaar gemeen hebben, is dat ze gevormd worden door het tellen van lettergrepen.

Tanka

De Tanka is een Japanse dichtvorm, die bestaat uit 5 regels, die niet hoeven te rijmen:

 • de eerste regel telt 5 lettergrepen
 • de tweede regel telt 7 lettergrepen
 • de derde regel telt 5 lettergrepen
 • de vierde regel telt 7 lettergrepen
 • de vijfde regel telt 7 lettergrepen

In tegenstelling tot de Haiku die min of meer objectiviteit betracht, laat de Tanka het uiten van emoties wel toe.

Renga

Een Renga is een groepsgedicht of kettinggedicht, dat niet hoeft te rijmen. Dat betekent dat het om een gedicht gaat, dat geschreven wordt door twee of meer mensen die om de beurt een ku (strofe) voor hun rekening nemen. De kortste vorm van de Renga heet de Tanrenka:

 • deze bestaat uit een openingsgedicht, de hokku (3 regels: 5, 7 en 5 lettergrepen)
 • gevolgd door de waki (2 regels: elk 7 lettergrepen)
 • Hokku en waki worden gescheiden door een witregel.
 • Een reeks Tanrenka's vormen samen een Renga.

Haiku

Ook de Haiku is een gedicht dat niet hoeft te rijmen. Hoewel het bij deze dichtvorm om een verdeling gaat van regels, moet het geheel lezen als een zin. Elk woord ‘doet er toe’ en levert een bijdrage aan wat de dichter wil uitdrukken. Het is een beschrijving van wat de dichter treft of heeft getroffen, met eenvoudige woorden. Het gaat niet om zelfexpressie. De meeste Haiku's, zeker de Japanse, laten iets van landschappen, bloemen, rivieren zien. Maar ze tonen meer. Een moment, een stemming, een sfeer. Daarom vergt het lezen van een Haiku aandacht van de lezer.

1. Een klassieke haiku is een gedicht van 3 regels, die vooral over de natuur en de seizoen gaan:

 • de eerste regel telt 5 lettergrepen
 • de tweede regel telt 7 lettergrepen
 • de derde regel telt 5 lettergrepen

2. Een moderne Haiku beperkt zich inhoudelijk niet enkel tot de natuur, maar is daar wel nog steeds aan gerelateerd en kan de klassieke regels (lettergrepen) aanhouden of deze variant erop:

 • de eerste regel telt 3 lettergrepen
 • de tweede regel telt 5 lettergrepen
 • de derde regel telt 3 lettergrepen

Senryu

Senryu, de jongste telg van deze familie, was de reactie van het volk op de Haiku van de adel en de geestelijkheid, waarin vooral de natuur het onderwerp is. De Senryu is genoemd naar de dichter Karai Hachiemon (1718-1790) die de schrijversnaam Senryu (Waterwilg) gebruikte. De toepasselijkheid van de naam wordt vaak verklaard door te zeggen dat de Senryu net is als de wilg: buigzaam, taai en zacht. De Senryu is echter geen natuurbeschrijving, maar concentreert zich op het menselijke leven en gevoelens die daarmee gepaard gaan. Nog een verschil met de Haiku is dat een Senryu niet verplicht moet lezen als een zin. Het mag, maar het is geen vereiste. De indeling van een Senryu gaat als volgt:

 • de eerste regel telt 5 lettergrepen
 • de tweede regel telt 7 lettergrepen
 • de derde regel telt 5 lettergrepen

Lettergrepen

Om dergelijke dichtvormen onder de knie te krijgen, is het belangrijk dat je weet wat lettergrepen zijn. Een lettergreep is elke klankgroep die we onderscheiden als we een woord scanderen en die in geschreven vorm bestaat uit een klinker met eventueel daaromheen medeklinkers. Een lettergreep kan open (eindigend op klinker) of gesloten zijn. Meestal kun je zelf horen wat de lettergrepen in een woord zijn door het woord langzaam uit te spreken. Spreek bijvoorbeeld het woord 'lelijk' eens uit. De lettergrepen hiervan zijn 'le' en 'lijk'.

 • Als er één tussen medeklinker is, dan gaat die naar de volgende lettergreep: lo-pen, spe-len, mu-ren, bo-ren, sla-pen
 • Twee tussen medeklinkers worden van elkaar gescheiden. -ch en –th worden niet van elkaar gescheiden en gaan allebei naar de volgende lettergreep: bos-sen, kas-ten, wer-ken, mis-ten, bus-sen. Opgelet: la-chen, bi-bli-o-theek
 • Als er 3 of meer medeklinkers na elkaar staan dan gaan er zoveel naar de volgende lettergreep als dat er aan het begin van een Nederlands woord kunnen staan: bor-stel, amb-te-naar, A-zi-a-ti-sche
 • We splitsen tussen 2 klinkers, maar tweeklanken blijven samen: pi-a-no, be-a-men, ui-er, koe-ien
 • Alle lettergrepen moeten makkelijk kunnen worden uitgesproken: Bijvoorbeeld doperwten: dop - er - wten (incorrect, je kunt 'wt' niet goed uitspreken), doperwten: dop - erw - ten (correct)
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties