×

Yoors


exit_to_app Inloggen

camera_alt
Afbeelding toevoegen
Het miskende gevaar van antidepressiva

Het miskende gevaar van antidepressiva


Na een relatief korte stilte was het weer zover: zaterdag 8 april jl. bracht de Volkskrant een groot artikel over het gevaar van antidepressiva, oftewel de zogeheten SSRI’s. Deze keer was het een interview met een vader wiens dochter was vermoord door haar huidige vriend en zijn toekomstige schoonzoon. Een nog jonge man waar hij en zijn vrouw nota bene ontzettend veel van hielden. Het was het zoveelste drama dat zich afspeelde rond antidepressiva, er lijkt geen einde aan te komen. Wereldwijd vinden talloze moorden en zelfmoorden plaats ten gevolge van antidepressiva. En hoewel de discussie onder deskundigen inmiddels groteske vormen aanneemt, blijft een ferm standpunt ten nadele van SSRI's nog steeds achterwege.

Het zijn dramatische gebeurtenissen die je bijna verscheuren wanneer je de details hoort en je ze goed tot je door laat dringen. Misschien is dat laatste wel waar het aan schort. Want de meeste psychiaters willen deze details liever niet horen. Piloten die ongelukken maken en zelfs een heel passagiersvliegtuig tegen een bergwand te pletter laten slaan, liefhebbende ouders die hun hele gezin uitmoorden, jongeren die zichzelf ophangen of al schietend hun klasgenoten doden, en lone wolves die zogenaamd terroristische aanslagen plegen.

Stelselmatige ontkenning

Zodra psychiaters ook maar enigszins notitie nemen van de dramatische gevolgen van het grootschalige antidepressiva gebruik, zijn velen er als de kippen bij om al dit leed te verklaren door een verkeerd voorschrift of inname. Meestal vinden dit soort ernstige geweldsdelicten namelijk plaats gedurende de op- en afbouwfase, onregelmatig gebruik, en wanneer patiënten willen stoppen. Meestal ja, want dat is beslist niet altijd het geval. En dan nóg. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat gruwelijke moorden en zelfmoorden geaccepteerd worden enkel vanwege het feit dat ze zich vaak tijdens de op- of afbouwfase voltrekken? Stel je toch eens voor dat eenzelfde risico zich bijvoorbeeld zou voordoen bij een bepaald soort antibioticum of bloedverdunners. De wereld zou op zijn kop staan! Deze middelen zouden dan ook linea recta van de markt gehaald worden. Maar nee, niet in de wereld van de psychiatrie waar alles geoorloofd lijkt te zijn en waar men kritiek van buitenaf niet of nauwelijks lijkt te kunnen handelen.

Een ander veelgehoord argument is dat veel patiënten nu eenmaal baat hebben bij antidepressiva. Met andere woorden: de uitglijders, ontsporingen en geweldsdelicten zijn dus geoorloofd en geaccepteerd als een soort ingecalculeerd risico en wegen niet op tegen de voordelen die veel patiënten lijken te genieten. Lijken inderdaad. Want terwijl het lijkt of mensen herstellen door het slikken van antidepressiva, is het in wezen niets meer dan een kunstmatig chemische trucje. Op de korte termijn mogen patiënten dan misschien goed reageren met een verbeterde stemming, de oorzaak van de depressie blijft wel degelijk voortbestaan. Dat dit grote gevolgen heeft voor de lange termijn is dan ook niet meer dan logisch. Niet voor niets slikken veel patiënten vaak jarenlang SSRI's en keren de depressies geregeld terug in hun leven. Daarnaast is het zo dat patiënten die willen stoppen vaak ogenschijnlijk terugvallen in angsten en sombere gemoedstoestanden. Dat al deze hernieuwde klachten gewoon een gevolg zijn van het niet of minder slikken van hun medicatie, willen artsen liever niet weten. Zouden ze dat wel toegeven dan zouden ze immers ook moeten erkennen dat ze hun patiënten, zeker voor de langere termijn, schadelijke middelen adviseren en voorschrijven. Meestal is hun reactie op deze terugkerende symptomen dan ook dat de depressie is teruggekeerd, terwijl dat beslist niet het geval is.

Dat patiënten zich in al hun wanhoop vastgrijpen aan deze desastreuze middelen is natuurlijk zeer begrijpelijk. Zeker als artsen hun voortdurend vertellen dat een antidepressivum hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor hun klachten zal zijn. Aan hun lijden zal ik dan ook beslist niets afdoen. Net als dat ik ook hun keuze begrijp en die niet zal veroordelen. Dat het uiteindelijk niets meer dan een quick fix met verstrekkende gevolgen is, daar zijn patiënten meestal niet van op de hoogte; en artsen laten deze informatie voor het gemak meestal maar achterwege. Extra kanttekening nog hierbij is dat veel psychiaters überhaupt te weinig kennis hebben van de bij- en uitwerkingen van psychofarmaca.

Alles een stoornis?

Naast de gruwelijke moorden en zelfmoorden (dit zijn namelijk geen zelfdodingen maar zelfmoorden), zijn er ook nog de vreselijke bijwerkingen die artsen vaak afdoen met geheel nieuw geïntroduceerde stoornissen. Bijwerkingen zoals agressie en agitatie komen veelvuldig voor, óók en voorál bij kinderen. Maar in plaats van ze te laten stoppen met antidepressiva, krijgen deze volwassenen en kinderen er meestal gewoon nog wat stoornissen bij opgeplakt. ODD of MCDD zijn hierdoor een veel voorkomend iets in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen die met angsten, somberheid, hyperactiviteit en concentratieproblemen aanvangen en uiteindelijk een waslijst aan stoornissen hebben puur en alleen ten gevolge van medicatiegebruik, zijn tegenwoordig bijna gemeengoed. Nee, moorden zullen deze kinderen meestal niet, ze zijn per slot van rekening kind. Maar de agressie, onhandelbaarheid en gedragsproblemen nemen op de lange termijn vaak in veelvoud toe. Dit alles zonder dat ook maar iemand op het idee lijkt te komen dat de medicatie wel eens de oorzaak zou kunnen zijn. Ouders krijgen ten gevolge hiervan meestal te horen dat deze symptomen bij de desbetreffende stoornis horen of er komen gewoon ineens wat stoornissen bij. Men goochelt wat met termen als comorbiditeit, men knipt en plakt wat met diagnoses, en last but not least breidt het medicatiepakket zich alras uit om alle bijwerkingen en nieuwe symptomen de kop in te drukken.

De duistere rol van de farmaceutische industrie

De grote schuldige van dit alles is natuurlijk Big Pharma. Want laten we het nog maar even heel duidelijk stellen: ook psychiaters hebben zich decennialang op het verkeerde been laten zetten door slechte en misleidende onderzoeken van de veelal corrupte farmaceutische industrie. Slechte en kortlopende onderzoeken, het verdonkeremanen van ernstige bijwerkingen en zelfs suïcides gedurende de onderzoeken, en het niet openbaar maken van onderzoeksopzet en negatieve uitkomsten, is de gangbare praktijk. Dat ook voor toezichthouders een grote beschuldigende rol is weggelegd, blijkt wel uit het feit dat zij stelselmatig weigeren wetenschappers inzicht te geven in onderzoeken van de megalomane farmaceutische bedrijven. Dit onder het mom dat het schadelijk is voor het commerciële belang van de betreffende bedrijven. Laat ik het nog maar even goed benadrukken: het commerciële belang van de farmaceutische industrie geniet klaarblijkelijk een hogere prioriteit dan de gezondheid van mensen en het vertrouwen in de geneeskunde op zichzelf! Deskundigen zoals de prominente Amerikaanse psychiater en emeritus Hoogleraar psychiatrie Allen Frances en de Deense arts en Hoogleraar klinisch onderzoek Peter Gøtzsche hebben hier een aantal zeer goede boeken over geschreven. Let wel: allemaal zeer gegrond en uitstekend wetenschappelijk onderbouwd!

Hoog tijd voor een paradigmashift

We leven in een tijd van hervormingen, dat geldt met name voor de gezondheidszorg en wel in het bijzonder voor de (kinder- en jeugd) psychiatrie. Het stelselmatig afbranden van psychiaters wat tegenwoordig veelvuldig aan de orde is, zal mijns inziens echter geen verbetering brengen. In deze turbulente tijd hebben ook zij het beslist niet gemakkelijk. Dat hun onbuigzame houding niet helpend is in het proces naar vernieuwing, speelt daarbij zeker een belangrijke rol. Maar moeten toegeven dat je het decennialang klaarblijkelijk toch niet helemaal goed hebt gedaan, zelfs al is dat veelal onbewust, is niet alleen bijzonder pijnlijk en schaamtevol, maar kan ook een gevoel van gezichtsverlies oproepen. Vooral dit laatste is iets waardoor de hakken nog meer in het zand zullen gaan wanneer psychiaters geconfronteerd worden met uiterst scherpe maar goed onderbouwde kritiek. Heel bewust laat ik hier degenen die banden hebben met de farmaceutische industrie even buiten beschouwing. De hervormingen zullen namelijk moeten komen van de dapperen en zuiveren onder hen. De psychiaters die bereid zijn hun nek uit te steken en tegen de stroom in durven te roeien. Het zou goed zijn als psychiaters gaan beseffen dat de tegengeluiden van critici een belangrijke boodschap vertolken. Een boodschap die zegt dat de tijd rijp is voor hervormingen en het zuiveren van de psychiatrie in haar geheel. Het is aan deze generatie psychiaters om een complete paradigmashift te bewerkstelligen. Iets wat toch ook een buitengewoon eervolle taak is. In de eerste plaats natuurlijk voor hun zieke en kwetsbare patiënten. Maar niet minder belangrijk: alsmede voor hun eigen vakgebied. Een prachtig specialisme wat in de ogen van veel mensen van zijn voetstuk gevallen is. Besmeurd als het is door de veelal corrupte farmaceutische industrie, gecorrumpeerde artsen, en de onbuigzaamheid en gesloten mind van de eigen beroepsgroep.

Een kijkje achterom nemend in onze geschiedenis, leert ons dat grote hervormingen altijd gepaard gaan met pijn, weerstand en angst. Vasthouden aan het oude uit angst voor het nieuwe, is nu eenmaal menselijk. Het is dan ook enkel voorbehouden aan de pioniers in het veld om deze nieuwe kar te trekken.

Het wachten is op klaroengeschal...

Willy
Goede blog! Maar nu durf ik helemaal niet meer af te bouwen :$
13-10-2018 10:58
13-10-2018 10:58 • Reageer
Karin van der Straaten
Helemaal met je eens en ikzelf heb ze nooit willen nemen en keek gewoon aan wat er scheelde, acceptatie is soms ff nodig. Een ex vriend van mij kreeg efexor 2 jaar en stopte op een gegeven moment van de ene op de andere dag en raakte totaal de weg erdoor kwijt vreselijk was dit en voor hij het door had was zijn leven totaal van slag, zo verdrietig
14-01-2018 11:48
14-01-2018 11:48 • Reageer
Ben
Een goed artikel.
03-10-2017 12:50
03-10-2017 12:50 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank!
03-10-2017 14:59
03-10-2017 14:59 • Reageer
Healing Herd
aan de reacties te lezen worden steeds meer mensen zich bewust van de oorzaak van depressies. Dat verheugd me. We zijn op de goede weg. Bedankt voor het delen van je informatie.
19-06-2017 10:36
19-06-2017 10:36 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Graag gedaan. Inderdaad lijken steeds meer mensen zich bewust te worden van de keerzijde van antidepressiva. Maar er is beslist nog een lange weg te gaan totdat deze overtuiging ook gemeengoed is geworden.
19-06-2017 16:12
19-06-2017 16:12 • Reageer
Healing Herd
de regulier ( en helaas ook veel alternatieve geneeswijzen) doen niets anders dan symptoomonderdrukking. Al die medicijnen genezen niet, ze maken je steeds zieker. De bron aanpakken is de enige remedie. Dat begint al bij de voeding. Als je de overheid moet geloven is gif het gezondst om lang te leven, maar dan wel met heel veel ziektes waar toevallig weer medicijnen voor zijn om de ziekte te onderhouden. Aan gezonde mensen wordt niet verdiend.
19-06-2017 10:33
19-06-2017 10:33 • Reageer
Nele
Goed blog. Een pil tegen depressie bestaat nog altijd niet, hoewel het zo wordt voorgesteld. Jammer dat ze zo veel worden voorgeschreven terwijl de huidige pillen eigenlijk in de meeste gevallen zelfs ernstig kunnen tegenwerken.
18-06-2017 20:46
18-06-2017 20:46 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor je compliment. Eens met wat je zegt over tegenwerken. Zeker op de lange termijn doen antidepressiva dat inderdaad.
19-06-2017 09:41
19-06-2017 09:41 • Reageer
Brugt Vossebelt
Hele goede blog en duidelijk geschreven. Ga hem delen :)
17-04-2017 11:05
17-04-2017 11:05 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor het compliment!
17-04-2017 14:39
17-04-2017 14:39 • Reageer
Lichtophethart
Een hele goede blog. Ik ga hem zeker delen. Antidepressiva. Ik ken een aantal mensen in mijn directe omgeving die het jaren lang gebruikt hebben en er echt niet beter door en op zijn geworden. Een familielid is er juist meer door in de depressie geraakt. En maar niet te spreken over het stoppen op een verkeerde manier van Antidepressiva en daar gevolgen van. Het word zo snel voorgeschreven bij sommige huisartsen .
16-04-2017 01:20
16-04-2017 01:20 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor je compliment. Eens wat betreft huisartsen. Ben van mening dat zij dit überhaupt niet zouden moeten mogen voorschrijven. Overigens is het voorschrijfgedrag bij psychiaters net zo erg, zo niet erger.
16-04-2017 11:33
16-04-2017 11:33 • Reageer
Nathalie Schatteman
Geweldige post. Ik ben absoluut geen fan van antidepressiva en vind dit een goede uitleg. Als coach vind ik het stilleggen van het lichaam en er problemen opgooien zoals verslaving, vermoeidheid ed. geen goede oplossing op lange termijn. Bedankt voor je geweldige post en ik hoop dat veel mensen hier iets aan hebben. Keep it up!
15-04-2017 01:11
15-04-2017 01:11 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor je uitzonderlijk mooie compliment. Altijd leuk om te horen!
15-04-2017 15:59
15-04-2017 15:59 • Reageer
imperfecte.perfectionista
Mijn zus heeft anderhalf jaar lang antidepressiva moeten nemen, met daarbovenop ook slaapmedicatie. Heel erg verslavend, zeker op zo'n jonge leeftijd (ze was 15 toen ze begon). Ik was zo blij toen ik hoorde dat ze eindelijk mocht stoppen. In mijn opleiding kreeg ik ook steeds meer te horen hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn van te lang deze medicatie moeten nemen...
14-04-2017 22:45
14-04-2017 22:45 • Reageer
Erieka
Goede blog. Antidepressiva heeft mij toentertijd heel erg verpest en ik kreeg gewoon bijna een extra diagnose opgeplakt vanwege de bijwerkingen. In een helder moment begon ik na te denken en te kijken wat ik wilde. De keuze om er mee te stoppen was de beste keuze ooit. Naar psychiaters ga ik niet meer, want veel van hen denken letterlijk alleen in pillen en een vast therapie programma waar ik nooit ook maar iets beter van ben geworden.
14-04-2017 08:44
14-04-2017 08:44 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor je compliment en het delen van je ervaring. Goed dat je destijds de kracht kon vinden om te stoppen. Wel eens overwogen om naar een goede psychotherapeut te gaan? Is een compleet andere insteek en een wereld van verschil.
14-04-2017 09:55
14-04-2017 09:55 • Reageer
JessicaBB
goed blog, inderdaad antidepresieva heeft mij juist alleen maar verder in de depresie gebracht, gelukkig ligt die tijd al meer dan 4 jaar achter mij maar toch
13-04-2017 23:24
13-04-2017 23:24 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor het compliment. Fijn dat het nu achter je ligt.
14-04-2017 08:01
14-04-2017 08:01 • Reageer
GeGe
Goede blog ik raad iedereen aan om nooit Anti depressivia te slikken ik weet dit uit eigen ervaring heb dit ooit twee maanden geslikt .
13-04-2017 21:19
13-04-2017 21:19 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor het compliment en het delen van je ervaring.
14-04-2017 08:04
14-04-2017 08:04 • Reageer
Daantje l
Vreselijk, goed dat je erover schrijft. Ik deel
13-04-2017 20:54
13-04-2017 20:54 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank!
14-04-2017 07:59
14-04-2017 07:59 • Reageer
Vinception
Ontzettend goede blog! Laat goed zien wat het gevaar van antidepressiva is. Een vriendin van mij kreeg ook antidepressiva, maar werd er nog somberder door... Toen ze (stiekem) stopte, ging het opeens een heel stuk beter met haar, en bijna iedereen dacht dat het kwam doordat de medicatie werkte. Maar het was juist omdat ze gestopt was...
13-04-2017 20:54
13-04-2017 20:54 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor het compliment! Hoop dat het met je vriendin goed gaat.
14-04-2017 07:59
14-04-2017 07:59 • 1 reactie • Reageer
365tintenmesjogge
heel goed artikel!
13-04-2017 19:06
13-04-2017 19:06 • 2 reacties • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dankjewel!
14-04-2017 07:57
14-04-2017 07:57 • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dankjewel!
13-04-2017 20:54
13-04-2017 20:54 • Reageer
verbegbijazz
Het is een complot van de artsen samen met de industrie ! https://youtu.be/GtpinXncZZo?list=PLA7dfZar796KRhe8ORjMP5zgkuSbPoILa
13-04-2017 14:21
13-04-2017 14:21 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Er is heel veel mis inderdaad. Maar vergeet alsjeblieft niet dat er ook heel veel integere artsen zijn, zeker in ons land, die zich niet laten misleiden en hun eigen koers proberen te varen.
13-04-2017 18:53
13-04-2017 18:53 • 1 reactie • Reageer
☆ Yoortainment2day ☆
Zeer goed artikel, gedeeld!
13-04-2017 14:15
13-04-2017 14:15 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor het compliment en het delen!
13-04-2017 18:45
13-04-2017 18:45 • Reageer
_PetitCorbeau_
Ze schrijven het tegenwoordig veel te snel voor. En ik merk ook al bv op Facebook dat mensen het zo willen nemen zonder therapie. Ik had eens een bericht gelezen van een meisje daat hiervoor naar haar huisarts wou gaan omdat ze heel wat had meegemaakt en ze dacht dat dit haar direct kon helpen. Terwijl AD enkel maar de symptomen aanpakt.
13-04-2017 13:02
13-04-2017 13:02 • Reageer
Gertiena
Ik vind het vreselijk wat antidepressiva met de mens kan doen, voor een paar jaar geleden had ik ook antidepressiva en ik lag in het ziekenhuis met ernstige buikpijn en werd aan de buik geopereerd en daardoor kreeg ik allemaal morfine toe gediend toen ik na bijna 2 weken naar huis mocht kreeg ik morfine in pil vorm mee naar huis en ik slikte ook nog steeds antidepressiva en ik werd als maar zieker en suffer en slomer ik had nergens geen zin meer in en werd alleen maar slechter tot ik bij de psychiater kwam en die vroeg wat ik allemaal slikte dus ik vertelde dit en die zei toen je moet direct stoppen met de antidepressiva want deze kan niet samen met morfine pillen dit kan tot coma en dan zelfs tot de dood lijden dus ik ben gestopt met antidepressiva en toen ging het heel langzaam iedere dag een stukje beter met mij. helaas mijn buikpijn niet want dat heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Ik wil als het even kan nooit geen antidepressiva meer ik heb het veel geslikt en moest het ook veel slikken ivm depressies maar wil het nooit meer hebben. het is rommel
13-04-2017 12:59
13-04-2017 12:59 • Reageer
Roodkapje
Je zou toch zeggen dat artsen het wel weten, maar toen ik in het ziekenhuis lag, bleek dat het niet mijn darmen waren die weer voor ellende zorgden, maar dat ik de kattebeetziekte had. Daardoor had ik koorts en pijn, maar ik heb ook een darmaandoening en draag een stoma. In het ziekenhuis kreeg ik pijnstillers(morfine) tegen de buikpijn, die ik steeds had, maar niet de oxycodon die eigenlijk ook morfine is, maar in pilvorm, die ik van mijn specialist kreeg. Ne bleek dat het de kattebeetziekte was waar ik last van had, kwam de arts van pijnbestrijding, die vond dat ik maar een extra pilletje tegen depressie moest krijgen en de oxycodon maar af moest bouwen. Ik heb dat niet gedaan, want de buikpijn staat los van de kattebeekziekte. Ik heb dat pilletje tegen depressie besproken met mijn psychiater en die vond dat het geen kwaad kon, maar zij vond het ook raar dat het op een psychische klacht werd geschoven, terwijl het eigenlijk gewoon een lichamelijke klacht is en die oxycodon beslist nodig was. Ik gebruik deze medicijnen dus nog gewoon. Ook kreeg ik van haar slaapmedicatie, omdat ik niet kon slapen. Ik vroeg naar de gevolgen, het verslaafd worden aan de slaapmedicatie en het er weer vanaf komen. Haar antwoord was, dat het helemaal zo erg niet was om er verslaafd aan te raken, het was beter een verslaving te hebben aan deze medicijnen dan om niet te slapen. mensen maken er zo'n drama van, maar het is erger als je niet kunt slapen, dan wanneer je verslaafd raakt aan de slaapmedicatie. Ik heb weleens de medicatie verhoogd gehad, maar op eigen houtje ook weer eens verlaagd, dat werkt goed, zonder gaat niet, maar wanneer het zo goed werkt heb ik er geen problemen mee.
13-04-2017 12:02
13-04-2017 12:02 • 1 reactie • Reageer
Ben
Geschreven door een sterke vrouw genaamd Roodkapje. *****
03-10-2017 13:00
03-10-2017 13:00 • 1 reactie • Reageer
LivingThaGoodLife
Ja mijn vriend zei het me ook toen ik voorgeschreven kreeg .. zo snel mogelijk mee stoppen .. toen ik zwanger raakte ook mee gestopt gelukkig
13-04-2017 11:18
13-04-2017 11:18 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Verstandige vriend. :-) En goed dat je gestopt bent.
13-04-2017 12:07
13-04-2017 12:07 • 1 reactie • Reageer
johan_jongedijk
Heel goed omschreven blog en ja het is een gevaarlijk medicijn .klopt
13-04-2017 11:17
13-04-2017 11:17 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dankjewel.
13-04-2017 12:12
13-04-2017 12:12 • Reageer
DeWildPlukkersInfoGroep
zeer goede blog. mensen die stoppen krijgen angsten en gedoe in hun hoofd en denken dat het komt omdat ze stoppen met de medicatie,echter is dit dus de bijwerking die tot uiting komt na het stoppen.Dit is de bedoeling juist zodat mensen weer starten met de medicatie en denken dat het helpt. Zo zit je er dus aan vast. ik heb persoonlijke ervaringen toen ik dit gebruikte. ik ben wel eigenwijs geweest en stopte abrupt waardoor ik 2 maanden in de put zat,echter heb ik niet naar anderen geluisterd en heb door gezet tot deze depressie en angsten voorbij gingen. veel mensen om me heen slikken het een en ander en kiezen daar bewust voor en zijn daar gelukkig mee.Prima,maar ik ben blij dat ik ervan af ben zonder schade.En ja ik heb nog steeds ups en downs maar ik vind dat het bij het leven hoort en er oplossingen zijn buiten een pilletje.
13-04-2017 11:03
13-04-2017 11:03 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank voor je reactie en compliment. Abrupt stoppen is levensgevaarlijk en echt onverstandig. Gelukkig is het goed afgelopen en ben je er nu vanaf. Goed dat je naar jezelf hebt geluisterd en niet naar anderen. En ja, het accepteren van dieptepunten in het leven is een voorwaarde om gelukkig te zijn. Het leven is bestaat nu eenmaal niet uit één groot feest.
13-04-2017 12:04
13-04-2017 12:04 • 1 reactie • Reageer
Marion Wever
Goed stuk.. ga ik delen :-)
13-04-2017 10:52
13-04-2017 10:52 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank je.
13-04-2017 12:04
13-04-2017 12:04 • 1 reactie • Reageer
Ingrid Tips en meer
Goed artikel! Ik ben daar ook geen voorstander van.
13-04-2017 10:46
13-04-2017 10:46 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Dank je!
13-04-2017 12:05
13-04-2017 12:05 • Reageer
Bodycoach
Ik ben er ook voor om de oorzaak aan te pakken en niet symptomen gaan verminderen met dit gevaarlijke spul.
13-04-2017 10:27
13-04-2017 10:27 • 1 reactie • Reageer
Ingrid Tips en meer
Met je eens en de symptomen worden niet 'verminderd' maar 'onderdrukt'.
13-04-2017 10:46
13-04-2017 10:46 • Reageer
Maria(M)
10 jaar geleden heb ik dit spul ook gehad. Toen ik ermee ging stoppen, was ik een tijdje een heel ander mens. Agressief!! Maar gelukkig ging alles weer beter na een paar weken. Nooit meer deze medicijnen voor mij!!
13-04-2017 10:22
13-04-2017 10:22 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Je hebt dus ervaring. Goed dat je doorgezet hebt!
13-04-2017 12:09
13-04-2017 12:09 • Reageer
Maaike Hoffstedde
Erg goed stuk, ga ik delen!
13-04-2017 09:57
13-04-2017 09:57 • 1 reactie • Reageer
Yvonne van Riemsdijk
Thanks. Spread the word! :-)
13-04-2017 12:11
13-04-2017 12:11 • Reageer