Het koren tussen al het kaf


Al een paar weken wordt de wereld door de media bestookt met paniekzaaiende berichten over het coronavirus. Een nieuw, 'levensgevaarlijk' virus dat 'iedereen' bedreigt en, als we geen maatregelen nemen, wel eens tot decimalisering van de wereldbevolking zou kunnen leiden. Wereldwijde massahysterie is het gevolg van deze paniekzaaiende berichten. De overheden gaan op basis van 'wetenschappers' die de angsten voor dit virus als terecht beschouwen mee in deze massahysterie door verstrekkende, langdurige en vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen die funest zijn voor de gemoedsrust, de economie en het psychische welzijn van de bevolking.

Wetenschappers die het tegendeel beweren, worden door iedereen en met name door de overheden, genegeerd en krijgen nauwelijks een podium in de media om die boodschap uit te dragen. Een POSITIEVE boodschap!

Gelukkig heeft niet iedereen z'n verstand verloren, en mettertijd zullen ook steeds meer mensen hun verstand terug vinden en inzien dat de media en de politiek ten onrechte onnodig paniek hebben gezaaid en daarmee het volk op een grandiose manier hebben benadeeld. Dat plotselinge inzicht kun je met recht een positief effect van het coronavirus noemen. Hopelijk gaan de politiek en de invloedrijke media daardoor dan ook snel op de schop!

Het zal mij benieuwen hoeveel mensen hun verstand al teruggevonden hebben. Ik zal het aantal hartjes tellen 😉

#yoorscoronapositivechallenge

Wie de #coronagekte zat is, doet er daarom goed aan om deze bijlagen eens goed te lezen: