YoorsFairshare - voorbeeld


Aan de hand van de informatie van Henkjan heb ik een poging gedaan om het fairshaire model inzichtelijk te maken aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld.

Als iets nieuw is, wil ik het voor mezelf helemaal snappen. Dat werkt dan voor mij het beste als het me lukt om een voorbeeld uit te werken. Dit heb ik in Excel gedaan.

Het voorbeeld bestaat uit twee plaatjes die elk zijn toegelicht.

Het eerste plaatje betreft de inleggingen, het tweede plaatje betreft de uitbetalingen.

HET UITGEWERKTE VOORBEELD:

Figuur1 Het plaatje rechts (of onder op mobiel) toont 6 inleggers (kolom B), de bruto inleg per inlegger (kolom C), het aantal Royalty YPs over elke inleg (kolom D), cumulatief het aantal Royalty YPs dat de posteigenaar zal ontvangen (kolom E), de netto inleg per inlegger (kolom F [= C minus D] ) en tot slot (G) cumulatief het netto aantal YPs dat is ingelegd (hierover wordt telkens aan de hand van je inleg je fairshair uitbetaling berekend).

yoorsfairshare
 

Figuur 2 Dit plaatje rechts (beneden op mobiel) toont de uitbetalingen die de 6 inleggers gaan ontvangen. De eerste uitbetaling vindt plaats zodra nummer 2 heeft ingelegd, Je ziet de inleggers hier horizontaal op de bovenste regel en de uitbetalingen in de witte vakjes onder elke inlegger. De formule is: je bruto inleg (C) / inleg nett totaal (G) * netto inleg van de volgende inlegger (F) (achter de komma is hier steeds naar boven afgerond). Dus de uitbetaling van 12 Yp aan inlegger 1 is als volgt berekend: 40/56*16 (16 is hier dus de netto inleg van inlegger 3)

Onderaan staat per inlegger: het totaal aantal uitgekeerde YPs, de bruto inleg en het uiteindelijke saldo (Ontvangen minus Inleg). Voor de eerste inlegger zijn daar de Royalty YPs uit kolom E van het eerst plaatje bij opgeteld.

yoorsfairshare
 

Het verschil met het oude upvote systeem dat we nu nog gebruiken, is dat over iedere inleg alle vorige inleggers nu een deeltje ontvangen (het basis idee achter dit fair-share model). Dat deeltje wordt daarbij kleiner naar mate er meer inleggers bij komen. Immers, je inleg is hier een constante terwijl de totale netto inleg steeds toeneemt. Je kunt dan natuurlijk overwegen om je inzet te verhogen, maar dan moet je in je achterhoofd houden dat je dat wel moet kunnen terugverdienen uit nieuwe inleggingen na jou.

Zoals je kunt zien, heeft in dit voorbeeld alleen de eerste inlegger  winst gemaakt. Alle overige inleggers draaien min of meer verlies.

Wat je ook kunt zien in dit voorbeeld, is dat naar mate je meer achteraan in de rij staat, het steeds moeilijker wordt om je inleg terug uit betaald te krijgen - om over winst maken nog niet eens te spreken.  Wat dan wel weer zo is, is dat je (bijna) altijd een deel van je inleg terug krijgt. Je verlies wordt hier dus min of meer beperkt. Maar de meeste inleggers draaien hoe dan ook verlies.

MEER INLEGGERS MET DIT FAIRSHARE SYSTEEM?

Gaat dit fairshare systeem voor 'meer' inleggers zorgen? Het fairshare systeem is nog niet geintroduceerd dus het is even afwachten hoe dit (vooral op de lange termijn) uitpakt. Persoonlijk denk ik echter van niet, met referte aan de vorige alinea - althans niet aanzienlijk meer dan we in het huidige upvote systeem zien. We zullen zien.