Het overnemen van content van anderen


Het is inmiddels (bijna) algemeen bekend dat je niet zomaar foto’s of tekst van anderen mag overnemen. Als je een artikel schrijft, mag je dus niet ieder plaatje van internet plukken en gebruiken voor je eigen doeleinden. Hiermee schend je de auteursrechten van de maker van het oorspronkelijke artikel, foto of filmpje.


Het auteursrecht

Wat is auteursrecht? In de wet staat “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”. Dat betekent dat een maker of rechtverkrijgende (iemand die de rechten van een werk heeft verkregen) zelf bepaalt hoe, waar en wanneer zijn werk gepubliceerd wordt. Het werk van iemand anders zonder toestemming gebruiken, doet inbreuk op deze rechten en is bij wet verboden.


Internet

Nu hoor je veel mensen zeggen: Op het internet is niets veilig en als je je rechten niet geschonden wilt hebben, moet je het er maar niet op zetten! Maar dat is natuurlijk klinkklare onzin. Het feit dat mensen dingen van elkaar stelen, wil niet zeggen dat je je daarbij moet neerleggen!


Bij Yoors vinden we het van groot belang dat jouw content van jou is, het is jouw recht en wij zullen dat ten alle tijden beschermen. Aan de andere kant letten wij ook sterk op dat leden niet zomaar content gebruiken die niet rechtmatig is verkregen. Dus als je een foto, tekst of video van iemand anders wilt gebruiken, vraag toestemming en vermeld de bron erbij.


Laten we met elkaar proberen het internet weer een stukje eerlijker te maken.