Tủ là một từ tiếng Việt có nghĩa là "giường" hoặc "đi văng". Nó được dùng để chỉ đi văng có thể gấp lại thành giường, nhưng không phải tất cả các giường đều có tủ trong tên của chúng.

Ở Việt Nam, người ta thường dùng tủ khi muốn mô tả một chiếc ghế dài có thể gấp lại thành giường. Họ cũng có thể sử dụng nó để mô tả bất kỳ nơi nào thoải mái mà bạn có thể ngủ.

Bạn có thể thấy một cái gì đó như sau: "Ngày này, các khách hàng sử dụng tủ trong mọi hoạt động của văn phòng được sử dụng như chuyên gia hóa thương hiệu, các nhân viên văn phòng bán hàng và tính toán công việc văn phòng."
#t ủ_locker #t ủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #t ủ_locker_sắt #t ủ_nhân_viên #tu_locker_sat
https://lockernlock.vn/danh-muc-san-pham/tu-locker/
https://lockernlock.vn/
https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2409595