1 november 1517


#joorsnovember 1 november 1517

Dit gebeurde tijdens de dageraad van deze dag, na middernacht van 31 oktober, zijn genageld in de grote poorten van de kerk van Wittenberg Kasteel, Martin Luther's 95 stellingen. Deze stellingen waren een reactie op de vergunningen of aflaten die de vrije loop gaven aan de zonde, die werden verkocht door Dr. Tetzel, met toestemming van de paus, om geld in te zamelen. Het geld was voor de bouw van de Sextijnse Kapel in Rome.

Martin Luther wilde alleen maar de problemen bespreken die hij zag in de katholieke kerk. Maar wat er in de vroege ochtend van 1 november gebeurde, zou Duitsland, Europa en de rest van de christelijke wereld voor altijd veranderen.. En wat zou leiden tot zijn 95 stellingen was schokkend voor iedereen en vandaag weten we.

Bij het lezen van de Bijbel ontdekte Luther dat iedereen die gelooft in God en zijn zoon Jezus Christus de vrije gave van rechtvaardiging ontvangt voor de Schepper van het universum. Eindelijk had Luther het antwoord op zijn vraag gevonden. Redding wordt bereikt door goddelijke genade en alleen door geloof.

Bron: dw.com
Afbeelding: pixabay

14 comments