De reünie van oom Frits (1)


Het was inmiddels zo’n vijfenveertig jaar geleden dat oom Frits de deur van de lagere school definitief achter zich sloot. Dat is een hele mijlpaal, waard om enige aandacht aan te schenken. Een reünie, dat lijkt hem voor deze gelegenheid een passende activiteit, en zelfs tante Coby is het met hem eens. Want, klein detail, ze zaten hun hele lagere-schoolcarrière bij elkaar in de klas, al was er destijds van enige romance nauwelijks sprake. Integendeel zelfs, in de vierde klas stonden ze min of meer op voet van oorlog met elkaar. Het is je haast niet voor te stellen dat uit dat problematische ruziestel van destijds zo’n mooi, stabiel en passievol huwelijk zou ontwikkelen. Aldus henzelf.

Een reünie dus, het zou het mooist zijn als deze aan het eind van het schooljaar zou kunnen plaatsvinden, exact vijfenveertig jaar na dato.


(c)2020 Hans van Gemert

Deze #140 episode uit het leven van #oomfrits en #tantecoby past in deze #schrijfuitdaging (en) :