140 Woorden in November: Heksenkring. (Nederlands and English) | 140woorden

140 Woorden in November: Heksenkring. (Nederlands and English)

Het maandwoord voor de maand November is bekend!

Hartelijk dank voor het stemmen.

Met 34 bijdragen mogen we oktober best een succes noemen.

Het bleek lastig twee woorden tegelijk te verwerken, hoorden we soms terug.

Daarom gaan we deze maand terug naar één.


In de maand november is het de bedoeling dat je een verhaaltje schrijft in exact 140 woorden (exclusief titel) en daarin het woord

HEKSENKRING

verwerkt. 


Het woord mag in stukjes gehakt worden, volgens de geldende taalregels, dat maakt het voor de lezer soms leuk te moeten zoeken naar het woord.

Natuurlijk hoeft je verhaal helemaal niet over een heks te gaan, als het verplichte woord maar in het verhaal verwerkt is.

Wij hopen op vele inzendingen, die we zullen verzamelen onder deze post, met een gepersonaliseerde foto boven je inzendingen.


Veel succes en vooral: plezier allemaal!!


140w

The monthly word for the month of November is known!

Thank you for voting.

With 34 contributions, we can call October a success.

It turned out to be difficult to process two words at the same time, we sometimes heard back.

That's why we're going back to one this month.


In the month of November you have to write a story in exactly 140 words (excluding the title) and contain the word


FAIRY RING


Incorporated. The word may be chopped into pieces, according to the applicable language rules, which makes it fun for the reader to sometimes have to search for the word.


Of course your story doesn't have to be about a fairy, as long as the obligatory word is included in the story.

We hope for many entries, which we will collect under this post, with a personalized photo above your entries.


Good luck and most importantly have fun!!


#140w#november#schrijfuitdaging#challenge#fun#heksenkring

140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
140w
Share
Earn €1 per 1000 shares.

128 comments