Ik vond de strip van Guust Flater geweldig. De eerste verscheen in 1957. De strip is Belgisch en getekend en bedacht door André Franquin. Ook tekenaar Jidéhem werkte in de beginjaren mee aan de strip. Guust kwam voor in het tijdschrift Robbedoes en Kwabbernoot.
Hij is een luie en onhandige werknemer op het kantoor van de uitgeverij en moet post sorteren, waardoor er altijd hoge stapels post op zijn bureau liggen. Hij houdt ook van scheikundige proefjes, die meestal op een ramp uitlopen. Hij verplaatst zich met zijn guustmobiel, een opvallende auto, waarmee ook vaak iets mis is. Maar hij is ook een dierenvriend en een goedzak. Daarom heeft hij veel vrienden, zoals juffrouw Jannie, die erg gek op hem is. Las je deze strip vroeger ook?