22 maart Wereld Water Dag | Hans

22 maart Wereld Water Dag

Wereld Water Dag

Op 22 maart 2021 is het Wereld Water Dag. Een internationale dag waarbij we wereldwijd stilstaan bij de toegang tot betrouwbaar water. Dit jaar staat Wereld Water Dag in het teken van de waarde van water, want water heeft voor iedereen een andere betekenis. Hoe is water van invloed op uw (gezins)leven, verzorging, gezondheid en omgeving? En hoe kunt u anderen helpen om ook betrouwbaar drinkwater te krijgen?

De volgende crisis is een DROOGTE CRISIS
De crisissen volgen elkaar in hoog tempo op. Financieele 2008, Pandomie2020, Economie 2020, met een beetje pech in de toekomst weer een Pandomie. Droogte die steeds erger wordt en onze economie weer raakt en eentje die niet zomaar weggaat.

Wat zijn de gevolgen van droogte?

Boer Bert ziet oogst verschrompelen door droogte. Het wordt natter, warmer en de zeespiegel gaat stijgen door klimaatverandering. Toch staan we lang niet genoeg stil bij een ander belangrijk gevolg van de opwarming van de aarde: het wordt steeds droger. Dit zorgt niet alleen voor problemen voor boeren, maar vormt ook een gevaar voor ons land.

Wat is droogte, waarom is het zo gevaarlijk en wat kunnen we er (nog) aan doen?

Deze snelcursus (4 minuten leestijd) over droogte.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Wat zijn de gevolgen van extreme droogte?
Ecologisch: verlies biodiversiteit, langdurigere natuurbranden en verwoestijning;
Economisch: lagere landbouwproductie, hogere voedselprijzen en minder toerisme; en
Sociaal: gezondheid en veiligheid van mensen komen onder druk te staan en gedwongen migratie.

Ecologisch
Het is vanzelfsprekend dat (extreme) droogtes zeer schadelijk zijn voor het milieu. Door de hitte daalt de waterstand in de bodem, waardoor planten afsterven en wilde dieren niet genoeg te eten hebben. Het vogelbekdier, dat in ondiepe meertjes en beekjes leeft, is het meest recente dier dat op de rand van uitsterven staat door extreme droogte. Verder verergert droogte de kans op en intensiteit van natuurbranden. Door de stijgende temperaturen, kortere winters en langere zomers ontstaan niet alleen meer bosbranden, maar houden ze ook langer aan. Zo neemt het totale brandoppervlak per bosbrand met een snelheid van 355 km2 per jaar toe in de Verenigde Staten. Ten slotte kunnen bodems zo erg verdorren, dat er niets meer wil groeien. Eerder schreven we al over dit proces genaamd verwoestijning. In de afgelopen 70 jaar is er ruim 1,2 biljoen hectare aan land wereldwijd verdord.
Economisch
Meer dan 2.5 miljard mensen vertrouwen op landbouw als belangrijkste bron van inkomsten. Watertekorten en ernstige droogte vormen grote economische problemen voor het voortbestaan van de boeren. Voedselprijzen wereldwijd zullen onder hoge druk komen te staan. Boeren zullen meer geld moeten uitgeven om hun gewassen te irrigeren en hun dieren te voeden. Veel agrariërs zullen niet kunnen voortbestaan door de stijgende kosten en dalende inkomsten.
Sociaal
Droogte beïnvloedt ook de gezondheid en veiligheid van mensen. Mensen zullen ook migreren naar andere plaatsen, op zoek naar betere levensomstandigheden. Vooral jongeren en de werkende bevolking zullen noodgedwongen wegtrekken.

Droogte in Nederland
Wie denkt dat droogte alleen een probleem is in warme, arme landen komt bedrogen uit. Toegegeven, ons natte kikkerlandje zal niet snel in een Sahara-zandbak veranderen, maar er liggen zeker problemen in het verschiet. Henny van Lanen, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, zegt dat Nederland “blind is voor droogte”.

Een groot gevaar is dat onze veendijken breken. Deze dijken liggen vooral in laaggelegen polders en dichtbevolkte gebieden, zoals het Groene Hart. Door aanhoudende droogte verschijnen er scheuren in de dijken waardoor ze afzwakken en kunnen breken. “Het risico op dijkdoorbraak bij droogte is niet groot, maar áls het gebeurt, staat het water tot in de keuken”, zegt Rens van Beek, hydroloog aan de Universiteit van Utrecht. Dijken onder druk door de droogte. Het is een gek gezicht: water spuiten op dijken om droge voeten te houden. Toch is het de manier om te zorgen dat er geen scheuren in de dijken komen door de droogte.

De datacentra gebruiken enorme hoeveelheden water om hun apparatuur te koelen. De techbedrijven zouden bovendien chemicaliën toevoegen die in het milieu komen. "We gaan goed uitzoeken hoe het zit", zei de minister vrijdag na de ministerraad. Ze vond het bericht "nogal alarmerend overkomen".

Share
You share. We pay.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.