Waarom herhaaldelijk hetzelfde boek lezen goed... Z

Waarom herhaaldelijk hetzelfde boek lezen goed is voor je kind.

Heeft je kind een favoriet boek dat ze keer op keer willen lezen? Of nog erger, wil je kind dat je het steeds opnieuw leest? Ik wed dat je elk woord uit het hoofd hebt geleerd. Je hield van de schattige illustraties en slimme teksten toen je hem voor het eerst thuis bracht, maar nu ben je gegroeid om het te haten. Je zou zelfs willen dat het voor altijd zou verdwijnen. Ik begrijp je pijn. Ik weet dat het gekmakend kan zijn, maar voordat je dit specifieke boek weggooit, wil je misschien nog eens nadenken. Ondanks zijn ergernissen biedt herhaald lezen, of je nu voorleest voor je kind of deze zelf leest, een verrassend aantal voordelen voor nieuwe lezers.

1. Woordenschat en woordherkenning

Hoe meer een kind leest, des te groter wordt zijn woordenschat. Wanneer een kind meerdere keren hetzelfde boek leest of hoort, raken ze bekend en vertrouwd met een groter aantal woorden. Die tekst die je hebt onthouden? De kans is groot dat je kind dat ook heeft, en dat is maar goed ook.

2. Patroon en ritme

Door favoriete verhalen te horen die voorgelezen worden, kunnen kinderen zich bewust worden van het patroon en het ritme van de tekst. Taal is meer dan alleen woorden: het is hoe woorden klinken en zich met elkaar verbinden. Ouders kunnen het ritme van het lezen modelleren voor kinderen die net leren hoe taal werkt.

3. Vlotheid

Vlotheid is het vermogen om tekst nauwkeurig, snel en met expressie te lezen. Herhaaldelijk lezen stelt een kind in staat te lezen zonder te struikelen of te stoppen en de leestijd wordt voor iedereen aangenamer. Als een kind eenmaal een boek beheerst, wordt het aantrekkelijker.

4. Begrip

Begrijpend lezen is het vermogen om alle componenten van een verhaal te begrijpen, van plot tot karakterontwikkeling en symboliek. Begrip is de essentie van lezen. Elke keer dat je kind een voorgelezen boek leest of hoort, leren ze meer over het verhaal zelf. Elke passage door de tekst of illustraties stelt hen in staat om dieper in de betekenis van het verhaal te duiken en hen voor te bereiden op meer complexe verhalen nadien.

5. Vertrouwen

Met vlotheid en begrip komt meer leesplezier. Kinderen die een verhaal kunnen volgen en niet over woorden struikelen, zijn zelfverzekerder over hun capaciteiten en zullen eerder geneigd zijn om te lezen. 

Bron: Brightly

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!

Share
DM