Richting geven


Uiting geven aan #emoties Aan lastige situaties. Ouders ondersteunen en inschakelen van hulp. Leerlingen Richting geven. Iets wat een bij leraar hoort. Hoe geven onderwijsprofessionals richting aan hun eigen situaties waar ze last van hebben?

Als juf maakte ik soms situaties mee waardoor ik geraakt werd. Situaties die ik wilde oplossen voor de ander. Vanuit een sterk gevoel van richting willen geven. Laten zien dat het anders , beter kon. Die situaties lieten me niet los. ik vond ze vaak belangrijker dan de lessen in rekenen en taal.

Een leerling die geen eten meekrijgt naar school. Armoede.

Een leerling die zijn vader in de gevangenis mist.

Een leerling met Foetaal Alcohol Spectrumstoornis. Verslaafde moeder.

Een vermoeide leerling. Tot 23 uur op straat.

Een ouder huilend in je klas. Uit huis gezet.

Een gespannen leerling. Op straat geronseld om drugs te dealen.

Bepalende, brutale leerlingen. Gebrek aan opvoeding.

Een verandering die werd opgelegd en waar je niet achterstaat.

Een collega die niet mee wil werken en in je allergie zit.

Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat er voor leraren nauwelijks aandacht is voor de vaardigheden die je nodig hebt om met zulke situaties te kunnen dealen. Mijn verwondering heb ik onderzocht, heb dingen uitgeprobeerd en weet nu wat me in 2020 te doen staat. Een gids/trainer zijn voor Onderwijsprofessionals die hun interpersoonlijke vaardigheden en talenten verder willen ontwikkelen, zodat ze effectief om kunnen gaan met lastige situaties.

Het wordt mijn jaar van richting geven aan hen die richting nodig hebben.