Olympische Spelen, het ontstaan van het IOC


Toen hij in Parijs Op een winteravond in 1892 werd besloten tot de heroprichting van de Olympische Spelen. Pierre de Coubertin werd in Parijs toegejuicht toen hij in 1892 meldde dat de oprichting van de Olympische Spelen een feit was.  Echter in 1892 kon toen niemand zich nog bedenken hoe groot de uitvoering van de Olympische Spelen ooit zou kunnen worden. Niemand had in 1892 nog de omvang van het project, het organiseren van de Olympische Spelen, in gedachten. De commissie die moest zorgen voor de heropleving van de oude Olympische Spelen had de opdracht om een internationale beweging op gang te brengen, te ontwikkelen en een breed draagvlak ervoor te creëren. Zo moest de commissie een internationale organisatie uitdenken en vormgeven. 

Oprichting Internationaal Olympisch Comité

Tussen 1892 en 1894 werd er hard gewerkt aan het creëren van een internationale organisatie. Door het brede draagvlak kon het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in 1894 worden opgericht. 23 juni 1894 is dan ook de officiële oprichtingsdatum van het IOC.  Twee jaar later kon op 6 april 1896 de eerste Olympische Spelen in Griekenland worden georganiseerd.  In Athene werd de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de organisatie van de Olympische Spelen en de toename van het aantal deelnemende landen. 

Het doel

Het doel van de oprichting van het IOC was en is een bijdrage te leveren tot de verdere opbouw van een betere wereld door op een vreedzame wijze jongeren op te leiden in de sport. Dit door de mogelijkheid te bieden om sport, zonder enige vorm van discriminatie, te beoefenen. Vooral in een geest van vriendschap, maar ook van solidariteit en fair play.

signup

Ondersteun de maker en beloon jezelf!