Ondernemers krijgen meer grip op de administratie en hun geld


Belastingdienst

In Nederland zijn bijna 1 800 000 geregistreerde bedrijven. Al deze bedrijven kennen een rode draad van inkomsten en uitgaven. Deze inkomsten en uitgaven moeten volgens de huidige regelgeving en voorschriften van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl worden geregistreerd (vastgelegd). Dat kan bijvoorbeeld eenvoudig via een boekhoudprogramma https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4 dat gratis kan worden uitgeprobeerd en gedownload.

Kamer van Koophandel

Theoretische ondersteuning voor ondernemers is ook te vinden bij de Kamer van Koophandel. Deze organisatie ondersteunt ondernemers tijdens hun weg in ondernemersland. Via praktische informatie stelt de Kamer van Koophandel kennis ter beschikking. Niet van uit de invalshoek, je moet doen wat we voorschrijven, maar meer vanuit de invalshoek denk goed na voor je iets doet. De informatie die de https://www.kvk.nl verstrekt voorziet duidelijk in een behoefte.

Geldboek

In 2019 wordt voor het twaalfde jaar het Geldboek uitgegeven. Het gratis Geldboek kan worden gedownload op https://www.kvk.nl/geldboek. In 2018 werd het Geldboek 250.000 keer gedownload. De verwachting is dat het aantal in 2019 ook zal worden gehaald. Handige weetjes staan ook op: https://financieel.infonu.nl/belasting/89945-zelfstandigen-zzper-kunstenaar-en-de-belasting.html

Samenstellers van het Geldboek

Er zijn zes organisaties die het Geldboek samenstellen. Dit zijn:

1. Bond van Verzekeraars

2. Kamer van Koophandel

3. Nibud

4. Pensioenfederatie

5. Stichting BKR

6. Zuidweg & Partners

Keuzes maken

Bij het ondernemen moeten er keuzes gemaakt worden. Hiervoor zijn veel adviseurs actief. Maar alvorens met deze adviseurs in gesprek te gaan, kan een gesprek met behulp van het Geldboek worden voorbereid. Niet alleen gevestigde ondernemers hebben baat bij de inhoud van het Geldboek, maar ook mensen die nadenken om een eigen bedrijf te starten of de reeds gestarte ondernemer kan veel informatie vinden in dit gratis boek op https://www.kvk.nl/geldboek.

Inhoud van het Geldboek

Het geldboek kan helpen om betere en gefundeerde beslissingen te nemen op bijvoorbeeld het gebied van:

1. Administratie https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4

2. Belastingen www.belastingdienst.nl

3. Inkomensondersteunende maatregelen

4. Pensioen

5. Verschillende vormen van financiering

6. Verzekeringen

7. Vraagstukken over geld

Het geldboek is een soort naslagwerk voor de basisinformatie en een opstap om een betere grip te krijgen op de financiën. Dit met het doel om het ondernemen overzichtelijk te maken en te houden.

Simpele taal

De geschreven taal van https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4, www.belastingdienst.nl en https://www.kvk.nl/geldboek is door iedereen te begrijpen en na het lezen weet de lezer hoe de financiële kant van het ondernemerschap in elkaar zit.

Financiën op een rij

Als je alles gelezen hebt op https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4, www.belastingdienst.nl en https://www.kvk.nl/geldboek weet je hoe een administratie moet worden opgezet en waar het aan moet voldoen en ken je de verschillende bedrijfskosten en belastingen waar je mee te maken kunt krijgen, maar ook hoe je het kunt financieren. Je weet na het lezen hoe je een zakelijke begroting moet maken en je ondernemersinkomen moet berekenen.

Zakelijke en privé uitgaven

In de informatie op https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4, www.belastingdienst.nl en https://www.kvk.nl/geldboek lees je ook hoe r moet worden omgegaan met de juiste zakelijke- en privéverzekeringen. Ook plannen maken voor later is een belangrijk onderdeel. Vooral voorzieningen voor het pensioen en arbeidsongeschiktheid is een onderwerp om bij stil te staan. Daarom besteed het Geldboek ook aandacht aan het onderwerp die tips geeft over het voorkomen van financiële problemen.

Financiële kennis

Een recent onderzoek van de KvK laat zien dat 52 procent van de ondervraagden weleens te maken heeft (gehad) met een ongewenste financiële situatie. Terwijl vier op de tien ondernemers aangeeft niemand te betrekken bij hun financiële vragen. De samenstellers van het geldboek hechten veel waarde aan verbetering van de (financiële) kennis van ondernemers. De informatie op https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4, www.belastingdienst.nl en https://www.kvk.nl/geldboek kan daaraan bijdragen.