Voordelen van een collectieve zorgpolis voor minima


In Nederland zijn er 740.000 polishouders die een zorgverzekering hebben op basis van hun minimale inkomen. In Nederland is er voor de minima, dat is een bevolkingsgroep met het minimumloon of met nog minder inkomen, een speciale collectieve zorgverzekering. Deze collectieve zorgverzekering geldt dus voor:

1. Personen in de bijstand

2. Personen met een laag inkomen; minimum loon

3. De laagst betaalden met een inkomen onder het minimum loon.

Collectieve zorgverzekering

De collectieve zorgverzekering voor deze groep personen is echter lang niet aantrekkelijk om af te sluiten en zijn soms ook nog onrendabel voor de zorgverzekeraars.

De collectieve zorgverzekering wordt geregeld via de gemeente waar je woont. Hier maken in Nederland 740.000 personen gebruik van. Een voordeel voor deze groep verzekerden is dat een polis via de gemeente vaak voorkomt dat er wanbetaling kan ontstaan en de gemeente heeft de mogelijkheid om ook de noodzakelijke medische aanvullende verzekering te subsidiëren.

Wanbetaling

Wanbetaling is feitelijk een verkeerde woordkeus, want als je lasten hoger zijn dan je inkomen dan ontstaat er achterstand in de financiële verplichting. Zo bestond er recht op huurtoeslag als je in een recreatiewoning woonde waarin permanente bewoning is toegestaan. De overheid heeft de huursubsidie voor deze woningen met permanente bewoning geschrapt en dezelfde overheid laat je nu in dezelfde huurwoning (recreatiewoning) wonen omdat er geen andere oplossing is. Echter nu zonder recht op huurtoeslag. Dus nu zonder huurtoeslag en vervolgens vindt dezelfde overheid het raar dat het huishoudboekje niet meer kloppend te maken is.

Zorgpolis

Bij de zorgpolis is feitelijk hetzelfde aan de hand. De zorgverzekeraars zijn minder happig op de minimapolis omdat het voor de zorgverzekeraars financieel feitelijk niet uit kan. Het advies van het Centraal Planbureau (CPB) aan de verzekeraars is om de polis aantrekkelijker te maken. De onaantrekkelijkheid van de minimapolis voor verzekeraars komt volgens het CPB door de wijze van verrekening met het rijk van de kosten voor verzekerden die veel zorgkosten maken.

Aanbevelingen CPB

Een aanbeveling ven het CPB is de invoering van een no-claim voor verzekerden die weinig tot geen zorgkosten maken en een grotere keuze vrijheid van wat er in de zorgpolis moet worden opgenomen.

Verbetering voor burgers

Verzekeraars zijn een grote voorstander van de gemeentelijke zorgpolis. Echter de gemeenten bepalen zelf welke inkomensgrens er gehanteerd wordt voor de burgers binnen de gemeente en de gemeenten bepalen ook zelf hoe hoog de tegemoetkoming moet zijn voor de aanvullende polis. Als de gemeenten de grens koppelen aan het drempelbedrag voor de zorgtoeslag en met de ouderenbonden en huisartsen overleggen wat er in het aanvullende pakket moet zitten, dan komt er in veel gemeenten voor veel burgers een hele verbetering.