BELASTINGDIENST IN DE FOUD OF TOCH NIET?


Belastingdienst keert geen zorgtoeslag uit aan 450.000 rechthebbenden

De belastingdienst heeft laten weten dat 450.000 personen zijn vergeten hun zorgtoeslag over 2018 aan te vragen. Vreemd dat als de belastingdienst weet wie er recht heeft dat deze personen niet worden aangeschreven om alsnog een aanvraag in te dienen.


Als de belastingdienst deze 450.000 personen niet kan of wil helpen, laten wij dat dan maar doen.

Onder de aanvragers zitten namelijk niet alleen jongeren van 18 jaar of ouder, maar ook alleenstaanden en ouderen.

Vooral ouderen die niet gewend zijn om op de computer te werken vragen geen zorgtoeslag aan.
Hierdoor zou een bedrag van € 100.000.000 niet uitgekeerd worden. Een gemiddeld bedrag dat deze 450.000 personen op jaarbasis als tegemoetkoming voor de betaalde zorgpremie niet krijgen is € 1.128 (€ 94 per maand). Voor veel mensen in onze samenleving is dat een hoop geld.


Een proefberekening http://bit.do/zorgtoeslag op de site van de belastingdienst is zo gemaakt en het indienen van een aanvraag kan eveneens via de website.


De aanvraag bij de belastingdienst voor de zorgtoeslag over 2018 moet wel voor 1 september zijn gedaan. Praat er over en help mee die 450.000 snel te laten verminderen.

Kleine moeite en de dankbaarheid van je naaste, zoals je 18 jarige collega, je ouders, broer, zuster, buurvrouw, buurman of vriend en vriendin is groot.