Luisteren naar #klassieke muziek moduleert... Z

Luisteren naar #klassieke muziek moduleert genen die verantwoordelijk zijn voor hersenfuncties.

Hoewel het luisteren naar muziek in alle samenlevingen gebruikelijk is, zijn de biologische determinanten van het luisteren naar muziek grotendeels onbekend. Volgens een studie verbeterde het luisteren naar klassieke muziek de activiteit van genen die betrokken zijn bij dopamine secretie en transport, synaptische neurotransmissie, leren en geheugen, en genen die neurodegeneratie mediëren. Van een aantal van de opwaarts gereguleerde genen was bekend dat zij verantwoordelijk zijn voor het leren en zingen van zang bij zangvogels, wat een gemeenschappelijke evolutionaire achtergrond van geluidsbeleving tussen soorten suggereert.

Luisteren naar klassieke muziek

Luisteren naar muziek vertegenwoordigt een complexe cognitieve functie van het menselijk brein, waarvan bekend is dat het verschillende neuronale en fysiologische veranderingen induceert. De moleculaire achtergrond die ten grondslag ligt aan de effecten van het luisteren naar muziek is echter grotendeels onbekend. Een Finse studiegroep heeft onderzocht hoe het luisteren naar klassieke muziek de gen-expressieprofielen beïnvloedde van zowel muzikaal ervaren als onervaren deelnemers. Alle deelnemers luisterden naar het vioolconcert nr. 3, G-majoor, K.216 van WA Mozart dat 20 minuten duurt.

Ziekte van Parkinson

Luisteren naar muziek versterkte de activiteit van genen die betrokken zijn bij dopamine secretie en transport, synaptische functie, leren en geheugen. Eén van de meest up-gereguleerde genen, synucleïne-alfa (SNCA), is een bekend risico-gen voor de ziekte van Parkinson, dat zich bevindt in het sterkste verbindingsgebied van muzikale aanleg. SNCA is ook bekend om bij te dragen aan het leren van liedjes bij zangvogels.

Dr. Irma Järvelä:

"De opwaartse regulatie van verschillende genen waarvan bekend is dat ze verantwoordelijk zijn voor het leren en zingen van zang bij zangvogels, suggereert een gedeelde evolutionaire achtergrond van geluidsperceptie tussen vocaliserende vogels en mensen. In contrast hiermee staat het luisteren naar muziek met down-gereguleerde genen die geassocieerd zijn met neurodegeneratie, verwijzend naar een neuroprotectieve rol van muziek. Het effect was alleen detecteerbaar in muzikaal ervaren deelnemers, wat het belang van vertrouwdheid en ervaring suggereert bij het bemiddelen van door muziek geïnduceerde effecten."

Muziektherapie

De bevindingen geven nieuwe informatie over de moleculair genetische achtergrond van muziekperceptie en -evolutie, en kunnen verdere inzichten opleveren over de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan muziektherapie.

Bron: Science News

Lees meer

Lees meer

Muziek

Wil je nog meer muziekblogs lezen en volgen? Meld je dan aan bij Yoors!

Share
DM