#Muziektherapie #Autisme: Relationele factoren kunnen bijdragen aan een positieve uitkomst.


Relationele factoren in muziektherapie kunnen bijdragen aan een positieve uitkomst van therapie voor kinderen met autisme.

Muziektherapie autisme

Het zal niet verbazen dat goede relaties goede resultaten opleveren, omdat zinvolle relationele ervaringen voor ons allemaal cruciaal zijn in ons dagelijks leven. De ontwikkeling van een relatie met een kind met autisme kan echter worden verstoord vanwege het niveau van symptomen die de typische ontwikkeling van emotionele en sociale vaardigheden verstoren. In een nieuwe studie konden onderzoekers van GAMUT, Uni Research Health en University of Bergen aantonen dat de kwaliteit van de therapeutische relatie gegeneraliseerde veranderingen in sociale vaardigheden voorspelt bij kinderen met een autismespectrumstatus (ASC). Deze voorspellerstudie omvatte 48 kinderen tussen 4 en 7 jaar die wekelijks geïmproviseerde muziektherapie kregen gedurende een periode van 5 maanden. Resultaten met betrekking tot de sociale vaardigheden van het kind werden gemeten voor en na de behandeling. Op basis van sessievideo's beoordeelden de onderzoekers de relatie tussen het kind en de therapeut. Bevindingen van deze studie tonen een significante vermindering van symptomen, als een relatie werd ontwikkeld waarin de therapeut emotioneel en muzikaal was afgestemd op de uitdrukkingen van het kind. Vooral een verbetering van communicatie en taalvaardigheden was geassocieerd met de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Muziek autisme

Afstemmingsprocessen tussen mensen worden met name beschreven voor vroege interacties tussen baby's en hun verzorgers. Er is gesuggereerd dat het vermogen van de zorgverlener om zich af te stemmen op en zich te synchroniseren met de bewegingen, ritmes en affecten van de baby, de gehechtheid en de ontwikkeling van sociaal begrip beïnvloedt. Binnen deze op elkaar afgestemde muzikale uitwisselingen ervaart de baby emotioneel ervaren en begrepen worden. Bij muziektherapie met kinderen met autisme proberen therapeuten principes over te brengen van vroege interactieprocessen door muziek te maken die specifiek is afgestemd op de geluiden, bewegingen, houdingen en affect van het kind. Dit moet synchronisatie- momenten en afstemmingen mogelijk maken, legt Karin Mössler van Uni Research uit. Mössler is de belangrijkste onderzoeker van het onderzoek.

Muziektherapie bij autisme

Het focussen op muzikale en emotionele afstemming kan met name belangrijk zijn voor kinderen met laag functionerend kinder-autisme, omdat het specifiek krachtig kan zijn bij het werken met sensorische verwerking, affectregulatie of afwijkingen gerelateerd aan de bewegingen van het kind, die allemaal van cruciaal belang kunnen zijn bij deze kinderen. Hoewel de primaire resultaten van een gerelateerd onderzoek naar de effecten van muziektherapie met kinderen met autisme niet aantonen dat muziektherapie beter werkt dan andere therapieën, bleek uit subgroep analyses dat kinderen met autisme uit de kindertijd of naast elkaar bestaande verstandelijke beperkingen in grotere mate verbeteren van muziektherapie dan kinderen met een andere diagnose van autisme. In die zin moet speciale aandacht worden besteed aan interventiestrategieën die de relatie bevorderen door middel van muzikale en emotionele afstemming. Deze strategieën moeten therapeuten helpen, maar ook ouders van kinderen met ASC om het symptoomniveau van het kind het hoofd te bieden, bijvoorbeeld door het gebruik van repetitieve of stereotype bewegingen en affectieve expressies als hulpmiddel en startpunt voor afstemming.

Bron: Science Daily

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!