Pleegzorg vs. Adoptie


Sommige mensen hebben een grote kinderwens, maar hebben misschien niet het geluk om zelf een kindje te krijgen. Gelukkig zijn er voor die mensen nog andere opties zoals adoptie en pleegzorg. Zowel bij adoptie als bij pleegzorg groeit het kind op in een ander gezin. Toch zijn er enkele verschillen waarmee ik jullie wil laten kennismaken in deze blog. 

Ouderschap en ouderlijk gezag

De biologische ouders van een pleegkind blijven in de meeste gevallen nog betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Het pleeggezin deelt dus met hen het ouderschap. In tegenstelling tot het ouderschap, krijgt het pleeggezin geen ouderlijk gezag over het pleegkind. Het gezin heeft geen juridisch statuut, waardoor het kind de achternaam van de eigen ouders behoudt. 


Bij adoptie is dit helemaal anders. Er is meestal geen contact meer met de ouders. Daarnaast zorgt adoptie ervoor dat het kind juridisch een eigen kind wordt van de adoptieouders. Daardoor krijgt het kind hun achternaam. 


Begeleiding

Aangezien het adoptiekind juridisch een eigen kind wordt, is er geen verdere begeleiding. De adoptieouders staan alleen in voor de opvoeding van het kind. Bij pleegzorg is dit anders. Het pleeggezin krijgt ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Dit heb ik in mijn eigen omgeving ook gezien. In mijn familie is er ook een pleegkind en zij kreeg regelmatig bezoek van de begeleider. Zij helpen door raad te geven en oplossingen te zoeken wanneer het iets moeilijker gaat. Indien het kindje al op heel vroege leeftijd in het gezin terechtkomt, hebben zij vaak vragen. De begeleider zal helpen om deze vragen te beantwoorden. 

Tijdelijkheid

In tegenstelling tot adoptie is pleegzorg in principe tijdelijk. Het adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het gezin, bij pleegzorg kan dit voor een korte of lange periode zijn. Dit komt omdat pleegzorg in verschillende vormen bestaat. In sommige situaties verblijft een pleegkind maar enkele weken of een paar dagen per week bij het gezin. Wanneer ouders de zorg even niet meer aankunnen, kan een pleeggezin een ideale oplossing zijn. Sommige gezinnen hebben maanden of jaren nodig, terwijl andere ouders enkele dagen per week nodig hebben om hun problemen op te lossen. 


Ik wens jullie veel succes met jullie kindje!