Er komen belangrijke verkiezingen aan!


Op 20 maart 2019 zijn er de Provinciale Statenverkiezingen en in mei 2019 Europese Parlementsverkiezingen. Verkiezingen die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land en de EU. Deze verkiezingen, waar het Nederlandse en Europese politieke kartel toch wel wat huiverig voor is aangezien er steeds meer regeringen en ook burgers terug willen van een globaliserend beleid naar een beleid dat is gericht op de nationale bevolking en het vaderland.

Er komen nu met het oog op deze verkiezingen vele (loze) beloftes van de partijen die in de stemmingen van de eerste en tweede kamer deze beloftes tegenspreken. En wie met gezond verstand gelooft deze beloftes nog? Na jarenlang een afbraakkabinet te hebben gehad en we nu een ondemocratisch kabinet hebben dat keer op keer weer beslissingen neemt tegen de wil in van de bevolking en die net het Marrakesh verdrag heeft getekend wat nog meer chaos in onze Nederlandse maatschappij gaat veroorzaken. Want 1+1 blijft 2 nietwaar? Of gaan we naar 2+2=5 naar het boek van George Orwell?

Het door de VN bedachte Marrakesh verdrag maakt illegaliteit legaal en stimuleert de immigratie. De VN die over de mensenrechten gaat en voornamelijk bestaat uit landen die pro-islam/sharia zijn geven mijns inziens bitter weinig om de gelijke rechten van vrouwen en daar staat “onze” regering achter? En blijft er ook lid van?

Dit kabinet houdt zich nu bezig met het zogenaamde klimaatakkoord wat volgens een aantal zeer gerenommeerde wetenschappers is geclassificeerd als een op onjuiste informatie gebaseerd, en door de NWO bedachte maatregel om de nationale bevolkingen op nog meer op kosten te jagen. In Canada is er opstand tegen dit verdrag, in Frankrijk, Duitsland, België en ook in ons Nederland.

En dan moeten we van het gas? Omdat? In andere landen wordt het gebruik van gas gepromoot en wij worden nog meer op kosten gejaagd omdat dat in het plan past om alle bevolkingen onder 1 wereldregering te plaatsen. Wat mijns inziens nooit zal lukken omdat liefde, vaderlandsliefde en gezond verstand zullen winnen van de verwarde mensen die denken dat alles maar van iedereen is en dat alleen bepaalde mensen daarvoor moeten werken.

Ik ben ook vaak geschokt, geschokt omdat de politici geschokt zijn na een daad van een moslim en dat voor slachtoffers heeft gezorgd. Geschokt omdat “onze” politici niet weten wat de koran zegt en niet weten dat heel veel moslims zweren bij en leven naar dat boek. Echt geschokt ben ik keer op keer door de naïviteit van deze politici. Of is het gewoon onwil?

Dit in mijn ogen incapabele kabinet, inclusief de Minister-President mogen opstappen, de prioriteiten van dit te ambitieuze, verwarde en slappe hap kabinet liggen duidelijk in de verkeerde volgorde.

Stem u wijs bij de komende verkiezingen? Stemt u op een partij die ons Nederland wel wil bewaren voor toekomstige generaties Nederlanders die ook het recht hebben om te genieten van ons cultureel erfgoed, tradities en gebruiken die door de invoer van vele niet-westerse vreemdelingen niet gewaardeerd wordt. Onze kinderen hebben het recht om op te groeien in vrijheid, onze dochters hebben het recht om behandeld te worden met respect. Ze moeten zich kunnen kleden zoals ze dat willen en kunnen leven zoals ze dat willen. Met alle respect voor ieder ander natuurlijk.

Mijn stem gaat naar de PVV, die strijd voor ons, ons land, voor onze vrijheid, de vrijheid van meningsuiting, en die de waarheid over de islam, die nu zichtbaar is in veel EU-landen, wel aan u durft te vertellen. Ze mogen van mij het stokje per direct overnemen aangezien de PVV wel de problematiek aan durft te pakken en van ons land weer ons democratische Nederland kan maken!

Maar u kunt natuurlijk voor de Provinciale Statenverkiezingen ook op het FVD stemmen of Lokale Partijen Gelderland (LPG), Lokaal Brabant (LB), Lokaal Limburg (LL) en voor de andere provincies zijn die er vast ook, samengesteld uit lokale partijen die grip willen blijven houden op hun provincie en cultureel erfgoed.

Wat u ook stemt, stem niet op de zittende partijen, het politieke kartel heeft genoeg van ons land afgebroken, en moedig iedereen aan om ook te gaan stemmen aangezien deze verkiezingen voor ons land en de toekomst van onze kinderen van groot belang zijn, net zoals het behoud van onze vrijheid, onze democratie, de gelijke rechten van vrouwen, vrijheid van geloof en tolerantie tegen homo’s.