Natuurgebied De Deelen: over vlonderpaden & langs petgaten (1)


Ten noorden van het Friese Heerenveen ligt het beschermde natuurgebied "De Deelen". Het gebied is ontstaan door veenwinning voor de productie van turf in de vorige eeuw. 

Je kan er twee wandelroutes volgen, de rode van 3,2 km en de blauwe van 1,6 km die je leiden langs houten vlonderpaden door het riet en over bruggetjes langs de petgaten. 
In het voorjaar.

In het voorjaar word je er verwelkomd door de koekoek die zich te goed doet aan de grote beerrups die hier voorkomt. Soms hoor je in de verte de opvallende roep van een roerdomp.


In de nog kale bomen kan je gemakkelijk de fitis spotten.  Ook de blauwborst en de rietgors laten zich hier zien.
Eenmaal werd ik verrast door een purperreiger die heel kort voor me landde op het wandelpad. Langs de petgaten maak je kans om witte reigers te zien en zelfs de zwarte stern broedt hier. Misschien heb je geluk en flitst er zomaar een ijsvogel voorbij! Ook de bruine kiekendief kan je hier spotten.   Op een vroege ochtend stond ik oog in oog met een ree op het zandpad. Op het water zijn vaak veel zwanen en soms zaagbekken te zien. Ganzen maken het er erg levendig. 

Zo ziet het natuurgebied De Deelen er in de winter uit:

De foto van het vlonderpad van  Naturefreak inspireerde mij tot het maken van dit blog . Zie: Uitdaging Fotowoorden Januari 2019


Wat er nog meer te zien valt in De Deelen kan je hier zien:


Op Yoors laat ik mijn belevenissen in de natuur zien. Wil jij dat ook doen, of wil je reageren? Log hier in en meld je aan!


More