hoogsensitief kind begeleiding


Hoogsensitieven beleven emoties en gevoelens veel dieper, de belevingswereld is veel intenser dan bij een niet-hoogsensitief kind. Het kind krijgt dan ook vaak te horen "Overdrijf niet", "Dat doet toch geen pijn", "Trek je dat niet aan". Dat zorgt er echter voor dat het kind het gevoel krijgt dat het zichzelf niet mag zijn. Begrip opbrengen voor de beleefde emoties is echter cruciaal. Een hoogsensitief kind heeft een klankbord nodig om bepaalde gebeurtenissen te kunnen verwerken. Een luisterend oor en een goed gesprek kunnen veel oplossen. Enkele tips om met de emoties om te gaan :
- Geef het kind de tijd en ruimte om tot rust te komen.
- Probeer met het kind de situatie te bekijken vanuit vogelperspectief en het te kaderen in zijn context
- Bespreek de negatieve beleving op een positieve manier, je kan alles vanuit twee kanten bekijken.
- Maak de omgevingsfactoren minder belastend voor het kind door de verantwoordelijkheid van anderen te duiden. Hoogsensitieve kinderen hebben vaak de neiging om de verantwoordelijkheid voor situaties op zich te nemen, zelfs als ze dit niet hoeven te doen.
- Geef een positieve invulling aan negatieve gedachten die een gevolg zijn van het sterke inlevingsvermogen van het kind.
- Maak het kind bewust van het feit dat het zichzelf mag zijn.
Als problemen met een hoogsensitief kind aanhouden, raadpleeg je best een deskundige.
Meer tips hoe om te gaan met een hoogsensitief kind, kan je vinden in het boek van VAN DEN DAELE, I. en T'KINDT, L. (what's in a name ?), "Mijn kind is hoogsensitief", Lannoo, 2017.